Feriearbete för unga personer

Sverige har slutit avtal med ett antal länder kring ferier. Avtalen innebär att du som är mellan 18 och 30 år har möjlighet att vara i Sverige i upp till ett år för ferier.

Ferieavtalet mellan Sverige och länderna Argentina, Chile och Uruguay har upphävts tills vidare. Du som kommer från något av dessa länder kan därför inte få uppehållstillstånd i Sverige på grund av feriearbete. Det gäller även dig som redan har skickat in en ansökan. Om ett beslut redan har fattats kan du inte få ansökningsavgiften tillbaka.

På grund av ett planerat underhåll kan det vara störningar i våra e-tjänster söndagen den 26 maj klockan 10.00–12.00.

Vi beklagar eventuella besvär som detta kan medföra.

Krav för uppe­hålls­till­stånd

För att få uppehållstillstånd för ferier ska du

 • vara medborgare i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydkorea
 • vara mellan 18 och 30 år
 • ha ett giltigt pass (om ditt pass är på väg att gå ut bör du förlänga det eftersom du inte kan få tillstånd för längre tid än ditt pass är giltigt)
 • ha pengar så att du kan försörja dig under den första tiden i Sverige (minst 15 000 SEK)
 • ha en returbiljett eller tillräckligt med pengar för att köpa en
 • ha en heltäckande sjukförsäkring som gäller vid vård i Sverige (gäller inte medborgare i Australien)
 • i de flesta fall betala en avgift (avgifter för ferietillstånd)
 • inte ha några medföljande barn.

Krav för att använda e-tjänsten

För att kunna använda e-tjänsten behöver du

 • kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland
 • bankutdrag som visar att du kan försörja dig under den första tiden i Sverige
 • kopia på returbiljett eller dokument som visar att du har tillräckligt med pengar för att köpa en
 • dokument som visar att du har en sjukförsäkring som gäller i Sverige (gäller inte medborgare i Australien).

I de olika avtalen förtydligas vad som gäller rörande sjukförsäkring för respektive land.

Sverige har slutit avtal med ett antal länder kring ferier. Avtalen innebär att du som är mellan 18 och 30 år har möjlighet att vara i Sverige i upp till ett år för ferier. Syftet är att ge möjlighet åt dig som ung person att bland annat sätta dig in i kulturen och livet i Sverige.

Feriearbete

Under vistelsen får du arbeta. Arbetet ska vara tillfälligt och du behöver inte ha något erbjudande om arbete när du ansöker om uppehållstillstånd. Du kan söka arbete efter att du har kommit till Sverige. Ansök om uppehållstillstånd via webben från ditt hemland eller något annat land utanför Sverige där du bor.

Följ ditt ärende i Min sida

Om du har gjort din ansökan i e-tjänsten kan du logga in i Min sida för att följa ditt ärende och se om du har fått beslut.

Min sida

Vänta på till­stånd utanför Sverige

Tänk på att du behöver vänta utanför Sverige på ditt beslut. Ditt tillstånd måste vara beviljat innan du reser till Sverige.

Du ska visa upp ditt pass

Migrationsverket måste kontrollera ditt pass innan vi kan fatta beslut. Du kan därför behöva visa upp ditt pass på en svensk ambassad eller generalkonsulat om du befinner utanför Sverige, eller ett av Migrationsverkets servicecenter om du befinner dig i Sverige.

Ta reda på vilken ambassad eller vilket generalkonsulat som du ska vända dig till på sidan Ambassader som ansvarar för migrationsärenden

I vissa fall kommer du inte att behöva visa upp ditt pass, till exempel om vi redan har kontrollerat ditt pass vid ett tidigare besök.

Om du behöver visa upp ditt pass kommer vi att kontakta dig med information om hur och när du ska visa upp det.

Beslutet skickas till den ambassad eller generalkonsulat som du valde i webbansökan. När du ska hämta ditt beslut ska du ta med ditt pass.

Svenska ambassader och generalkonsulat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan få tillstånd för ett år, men aldrig längre än ditt pass är giltigt.

Resa till Sverige

När du reser in i Sverige ska du visa upp ditt beslut om uppehållstillstånd tillsammans med ett giltigt pass.

Uppe­hålls­till­stånds­kort

Om du får tillstånd för mer än tre månader får du ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat dina fingeravtryck och foto på dig. Du kommer i de flesta fall lämna fingeravtryck och bli fotograferad i samband med att du visar upp ditt pass.

Om du behöver visum för att resa till Sverige och inte har blivit fotograferad och lämnat fingeravtryck i samband med att du visade ditt pass behöver du besöka den svenska ambassaden eller generalkonsulatet för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck så snart som möjligt.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Boka en tid på Migrationsverket för att lämna fingeravtryck och fotograferas

Feri­e­till­stånd kan inte förlängas

Ett tillstånd för ferier kan inte förlängas.

Byte av uppe­hålls­till­stånd

Du kan oftast inte heller ansöka om ett annat tillstånd inifrån Sverige när ditt ferietillstånd håller på att gå ut.

Om Migrationsverket avslår din ansökan

Om Migrationsverket avslår din ansökan betyder det att du inte har rätt till uppehållstillstånd i Sverige. Du kan välja att överklaga beslutet inom tre veckor från den dag då du fick ta del av beslutet. Information om hur du överklagar finns i ditt beslut. Om du har gett någon en fullmakt att företräda dig kan den personen överklaga åt dig.

Läs mer om hur du gör för att överklaga

Om du befinner dig i Sverige när du får avslag på din ansökan måste du lämna landet inom den tid som står i beslutet.

Läs mer om vad som gäller för dig som har fått avslag på din ansökan och befinner dig i Sverige

Om du ansöker på webben får du tydliga instruktioner om hur du fyller i din ansökan och vad du ska skicka med. Det blir lätt att göra rätt från början vilket ökar dina möjligheter att få ett beslut snabbare.

Om du inte kan ansöka på webben fyller du i blanketten Application for working holiday visa for young people, 155011, och lämnar in den vid en svensk ambassad eller generalkonsulat i landet där du bor. På ansökningsblanketten framgår vilka dokument som du ska bifoga. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet innan du lämnar in ansökan.

Application for working holiday visa for young people, blankett 155011 (på engelska) Pdf, 756.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Om du ansöker på en ambassad eller ett generalkonsulat betalar du avgiften när du lämnar in din ansökan. För information om avgift ska du kontakta den aktuella ambassaden eller konsulatet eftersom de inte följer samma avgiftsbestämmelser som Migrationsverket.

Svenska ambassader och generalkonsulat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

EU-flagga - Medfinansieras av Europeiska unionen

Sidan senast uppdaterad: