Uppe­hålls­till­stånd efter forsk­ning

Om du har uppehållstillstånd för forskning i Sverige och har slutfört din forskning kan du få uppehållstillstånd för att söka arbete eller undersöka möjligheterna att starta eget företag. Om du har haft uppehållstillstånd för forskning i ett annat EU-land och under tiden för uppehållstillståndet vistats i Sverige och bedrivit en del av din forskning i Sverige, kan du ansöka om uppehållstillstånd för att söka arbete medan du är kvar i Sverige.

Krav för att få uppe­hålls­till­stånd

För att få uppehållstillstånd efter forskning ska

 • din ansökan lämnas in innan ditt nuvarande tillstånd går ut
 • du ha slutfört din forskning
 • ditt senaste uppehållstillstånd ha varit för forskning i Sverige eller i ett annat EU-land
 • du planera att söka arbete eller undersöka möjligheterna att starta eget företag
 • du ha tillräckligt med pengar för din vistelse i Sverige och för att kunna betala din hemresa
 • du ha, eller ha ansökt om, en heltäckande sjukförsäkring som gäller vid vård i Sverige (om du inte är folkbokförd)
 • du ha ett pass som är giltigt hela den tid du tänker vara i Sverige (om ditt pass är på väg att gå ut bör du förlänga det eftersom du inte kan få tillstånd för längre tid än ditt pass är giltigt).

Avgifter för uppehållstillstånd

Krav för att använda e-tjänsten

För att kunna använda e-tjänsten behöver du

 • kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid, inresestämplar och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland
 • bekräftelse från forskningshuvudmannen om att forskningen har slutförts (om du ännu inte slutfört forskningen ska du skicka in detta till Migrationsverket när forskningen slutförts)
 • kontoutdrag från bank eller andra dokument som visar att du har tillräckliga medel för din försörjning under den tid som du söker uppehållstillstånd för
 • kopior på dokument som visar att du har, eller har ansökt om, en heltäckande sjukförsäkring om du inte är folkbokförd.

Tänk på att du ska ansöka om uppehållstillstånd medan du är kvar i Sverige.

Din nya ansökan måste ha kommit in innan det tidigare tillståndet gått ut. Detta gäller oavsett om tillståndet har utfärdats av Sverige eller annat EU-land.

Du kan endast få uppehållstillstånd som gäller i tolv månader. Du kan inte få ett kortare eller längre tillstånd än tolv månader. Tillståndet går inte heller att förlänga.

Du ska ha slut­fört din forsk­ning i Sverige eller i ett annat EU-land

Om du har haft uppehållstillstånd för forskning ska du ha slutfört din forskning i Sverige eller i ett annat EU-land för att kunna få ett uppehållstillstånd efter slutförd forskning. Om du har haft uppehållstillstånd för forskning i ett annat EU-land krävs det att du under tiden för uppehållstillståndet vistats i Sverige och bedrivit en del av din forskning här.

För att visa att du har slutfört din forskning ska du lämna in en bekräftelse från forskningshuvudmannen om att forskningen har slutförts. Om du huvudsakligen har forskat i ett annat EU-land ska du lämna in en bekräftelse från forskningshuvudmannen i det landet.

Du ska kunna försörja dig

Om du slutfört din forskning är försörjningskravet 9 700 kronor per månad.

Du ska skicka med kontoutdrag eller andra dokument som visar att du har pengar till din försörjning under tolv månader. Uppgifter om saldo, kontoinnehavarens namn och valuta ska framgå av kontoutdraget.

Du ska ha, eller ha ansökt om, en heltäc­kande sjuk­för­säk­ring

Om du är folkbokförd i Sverige så anses du ha en heltäckande sjukförsäkring som gäller vid vård i Sverige.

Om den totala sammanhängande tiden för dina uppehållstillstånd i Sverige blir kortare än ett år kan du inte bli folkbokförd i Sverige. Då måste du ha, eller ha ansökt om, en egen sjukförsäkring. Försäkringen ska gälla för hela den tid du ska vara i Sverige och täcka kostnader för akut- och annan läkarvård, tandvård och sjukhusvistelse. Den ska också täcka kostnader för hemtransport av medicinska skäl.

Om du får uppehållstillstånd i Sverige för att söka arbete efter slutförd forskning kan din familj få uppehållstillstånd för samma tid som du. Du ansöker för din familj i din egen webbansökan.

För att din familj ska kunna få uppehållstillstånd krävs att du får uppehållstillstånd efter slutförd forskning och att familjen har giltiga pass. Om din familjs pass är på väg att gå ut bör de förlänga dessa eftersom de inte kan få tillstånd för längre tid än vad passen är giltiga.

Din familj ska skicka med

 • kopior av de sidor i sina pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid, inresestämplar och om de har tillstånd att bo i andra länder än deras hemland
 • handlingar som styrker ert släktskap.

Följ ditt ärende i Min sida

Om du har gjort din ansökan i e-tjänsten kan du logga in i Min sida för att följa ditt ärende och se om du har fått beslut.

Min sida

Du kan behöva visa upp ditt pass

Migrationsverket kan behöva kontrollera ditt pass innan vi kan fatta beslut. Du behöver då besöka ett av Migrationsverkets servicecenter för att visa upp passet.

I vissa fall kan du få ditt pass kontrollerat digitalt, i stället för att visa upp det personligen.

Läs mer om e-tjänsten för digital passkontroll

I vissa fall kommer du inte att behöva visa upp ditt pass, till exempel om vi redan har kontrollerat ditt pass vid ett tidigare besök.

Om du behöver visa upp ditt pass kommer vi att kontakta dig med information om hur och när du ska visa upp det.

Om din familj också ansöker om uppehållstillstånd kan Migrationsverket behöva kontrollera deras pass också.

Bli foto­gra­ferad och lämna dina fingerav­tryck

Om du inte blivit fotograferad och lämnat fingeravtryck när du visade upp ditt pass ska du boka en tid för att lämna underlag för uppehållstillståndskort på Migrationsverket. Du behöver bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck även om du tidigare haft ett uppehållstillståndskort eftersom uppgifterna inte kan sparas. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet före ditt besök.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Boka en tid för att lämna fingeravtryck och bli fotograferad för uppehållstillståndskortet

Efter beslut

Om du beviljas ett uppehållstillstånd kommer beslutet att skickas hem till din adress i Sverige och uppehållstillståndskortet skickas hem till dig inom cirka en vecka.

Om Migra­tions­verket avslår din ansökan

Om Migrationsverket avslår din ansökan betyder det att du inte har rätt till uppehållstillstånd i Sverige. Du kan välja att överklaga beslutet inom tre veckor från den dag då du fick ta del av beslutet. Information om hur du överklagar finns i ditt beslut. Om du har gett någon en fullmakt att företräda dig kan den personen överklaga åt dig.

Läs mer om hur du gör för att överklaga

Om du befinner dig i Sverige när du får avslag på din ansökan måste du lämna landet inom den tid som står i beslutet.

Läs mer om vad som gäller för dig som har fått avslag på din ansökan och befinner dig i Sverige

Om du får jobb i Sverige

Du som har fått ett uppehållstillstånd för att söka arbete i Sverige kan arbeta under den tiden som ditt uppehållstillstånd är giltigt. Om du får en anställning kan du ansöka om ett arbetstillstånd i Sverige.

Läs mer om hur du ansöker om ett arbetstillstånd

Om du inte kan ansöka på webben fyller du i blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för att söka arbete efter slutförda studier eller forskning, 188011.

På ansökningsblanketten framgår vilka dokument som du ska bifoga.

Skicka ansökan till:

Migrationsverket
Box 3100
903 03 Umeå

Ansökan om uppehållstillstånd för att söka arbete efter slutförda studier eller forskning, blankett 188011 Pdf, 765.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om tillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare, forskare, idrottsutövare och egna företagare, blankett 132011 Pdf, 792.8 kB, öppnas i nytt fönster.

I de flesta fall betalar du en avgift.

Läs mer om avgifter och hur du betalar

EU-flagga - Medfinansieras av Europeiska unionen

Sidan senast uppdaterad: