Krav för arbetstillstånd

För att få arbetstillstånd måste du ha en anställning och kunna visa ett anställningsavtal. Arbetstillståndet ska vara klart när du reser till Sverige.

Infor­ma­tion till dig som har haft till­stånd för att arbeta i Sverige och vill ansöka om förlängt arbets­till­stånd

När du ansöker om förlängt arbetstillstånd kontrollerar Migrationsverket att villkoren för arbetstillstånd har varit uppfyllda under alla dina tidigare tillståndsperioder. För att ansökan ska bli komplett behöver du därför skicka in dokument som visar att din lön har varit uppfylld under alla perioder som du har haft tillstånd för arbete i Sverige. Du ska även ange försäkringsbolag och försäkringsnummer.

För att få arbetstillstånd ska

  • du ha ett anställningsavtal, underskrivet av båda parter (om avtalet är på annat språk än engelska eller svenska ska det översättas och bifogas tillsammans med en kopia på originaldokumentet)
  • du ha ett giltigt pass
  • du ha en anställning med anställningsvillkor som är på minst samma nivå som svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen
  • du ha en lön som är på minst samma nivå som svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen
  • ha en anställning som gör det möjligt för dig att uppnå god försörjning. Det innebär att du måste ha en månadslön som uppgår till minst 80 procent av den medianlön som Statistiska centralbyrån (SCB) publicerat och som gällde vid ansökningstillfället. Läs om gällande försörjningskrav här
  • din arbetsgivare ha tecknat sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring och tjänstepensionsförsäkring för dig när du påbörjar anställningen.

Läs om vilka krav som gäller för din arbetsgivare

För vissa yrkesgrupper och vissa medborgare finns särskilda regler när det gäller arbete i Sverige. På dem ställs fler eller andra krav.

För att få arbetstillstånd ska du uppfylla kraven för arbetstillstånd för ett arbete. Du kan inte ha två eller flera arbeten som tillsammans gör att kraven uppfylls. Om du ska arbeta i Sverige behöver du arbetstillstånd oavsett om du är anställd i Sverige eller utomlands, om du är anställd vid ett bemanningsföretag som hyr ut arbetskraft till ett företag i Sverige eller om du har förflyttats inom en koncern.

Du ska visa upp ditt pass

Migrationsverket måste kontrollera ditt pass innan vi kan fatta beslut. Du kan därför behöva visa upp ditt pass på en svensk ambassad eller generalkonsulat om du befinner utanför Sverige, eller ett av Migrationsverkets servicecenter om du befinner dig i Sverige.

I vissa fall kommer du inte att behöva visa upp ditt pass, till exempel om vi redan har kontrollerat ditt pass vid ett tidigare besök.

Om du behöver visa upp ditt pass kommer vi att kontakta dig med information om hur och när du ska visa upp det.

Om du behöver visum eller uppehållstillståndskort för att resa till Sverige kommer du i de flesta fall få lämna fingeravtryck och bli fotograferad i samband med att du visar upp ditt pass på en ambassad eller ett generalkonsulat.

Arbeta kortare tid än tre månader

För arbete som varar kortare tid än tre månader måste medborgare i vissa länder ha både arbetstillstånd och visum. Kontakta svenska ambassaden eller generalkonsulatet för mer information om visum.

Länder vars medborgare måste ha visum för att resa till Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svenska ambassader och generalkonsulat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folk­bok­fö­ring

För att bli folkbokförd i Sverige krävs det att du har tillstånd för minst ett år och kommer att vistas i Sverige under minst ett år.

Du som får tillstånd för kortare tid än ett år blir inte folkbokförd i Sverige och har då inte rätt till sociala förmåner. Det är därför viktigt att du har en försäkring som täcker kostnader som kan uppstå till exempel vid sjukdom och olycksfall.

Läs mer om hur du ansöker om arbetstillstånd

Läs mer om hur du ansöker om förlängning av ditt arbetstillstånd

Uppehållstillstånd för att söka arbete

Du som har en examen från en högre utbildning har möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd för att komma till Sverige och söka arbete eller undersöka möjligheten att starta företag. Du kan få tillstånd i upp till nio månader.

Läs mer om uppehållstillstånd för att söka arbete

EU-flagga - Medfinansieras av Europeiska unionen

Sidan senast uppdaterad: