Krav för arbetstillstånd

För att få arbetstillstånd måste du ha blivit erbjuden ett arbete. Arbetstillståndet ska vara klart när du reser till Sverige. Du kan inte få arbetstillstånd för att komma till Sverige för att söka arbete.

Infor­ma­tion till dig som har haft till­stånd för att arbeta i Sverige och vill ansöka om förlängt arbetstillstånd

När du ansöker om förlängt arbetstillstånd kontrollerar Migrationsverket att villkoren för arbetstillstånd har varit uppfyllda under alla dina tidigare tillståndsperioder. För att ansökan ska bli komplett behöver du därför skicka in dokument som visar att din lön har varit uppfylld under alla perioder som du har haft tillstånd för arbete i Sverige. Du ska även ange försäkringsbolag och försäkringsnummer.

För att få arbetstillstånd ska

  • du ha ett giltigt pass
  • du ha erbjudits ett arbete med arbetsvillkor som är på minst samma nivå som svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen
  • du ha erbjudits lön som är på minst samma nivå som svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen
  • du erbjudas en anställning som gör det möjligt för dig att försörja dig. För att uppnå kravet på försörjning måste du arbeta i den omfattningen att lönen kommer upp till minst 13 000 kronor i månaden före skatt
  • din arbetsgivare ha för avsikt att teckna sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring och tjänstepensionsförsäkring för dig när du påbörjar anställningen.

Läs om vilka krav som gäller för din arbetsgivare

För vissa yrkesgrupper och vissa medborgare finns särskilda regler när det gäller arbete i Sverige. På dem ställs fler eller andra krav.

För att få arbetstillstånd ska du uppfylla kraven för arbetstillstånd för ett arbete. Du kan inte ha två eller flera arbeten som tillsammans gör att kraven uppfylls. Om du ska arbeta i Sverige behöver du arbetstillstånd oavsett om du är anställd i Sverige eller utomlands, om du är anställd vid ett bemanningsföretag som hyr ut arbetskraft till ett företag i Sverige eller om du har förflyttats inom en koncern.

Arbeta kortare tid än tre månader

För arbete som varar kortare tid än tre månader måste medborgare i vissa länder ha både arbetstillstånd och visum. Kontakta svenska ambassaden eller generalkonsulatet för mer information om visum.

Länder vars medborgare måste ha visum för att resa till Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svenska ambassader och generalkonsulat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folk­bok­fö­ring

För att bli folkbokförd i Sverige krävs det att du har tillstånd för minst ett år och kommer att vistas i Sverige under minst ett år.

Du som får tillstånd för kortare tid än ett år blir inte folkbokförd i Sverige och har då inte rätt till sociala förmåner. Det är därför viktigt att du har en försäkring som täcker kostnader som kan uppstå till exempel vid sjukdom och olycksfall.

Sidan senast uppdaterad: