Så ansöker du om arbetstillstånd

Huvudregeln är att du ska ansöka om arbetstillstånd och ha fått tillståndet beviljat innan du reser in i Sverige. När du ansöker på webben får du tydliga instruktioner om hur du fyller i din ansökan och vad du ska skicka med. Det blir lättare att göra rätt och ökar dina möjligheter att få ett beslut snabbare.

Information till dig som har haft tillstånd för arbete i Sverige och vill ansöka om förlängt tillstånd för arbete

När du ansöker om förlängt arbetstillstånd kontrollerar Migrationsverket att villkoren för arbetstillstånd har varit uppfyllda under alla dina tidigare tillståndsperioder.  För att ansökan ska bli komplett behöver du därför skicka in dokument som visar att bland annat lön och försäkringar har varit uppfyllda varje månad under alla perioder som du har haft tillstånd för arbete i Sverige.

Ibland gäller andra regler

För vissa yrken och länder gäller särskilda regler för ansökan om arbetstillstånd. Andra regler gäller också den som varit asylsökande och ansöker om arbetstillstånd eller den som är på besök hos en arbetsgivare i Sverige.

Ansökan om arbetstillstånd för vissa yrken och länder

Ansökan om arbetstillstånd för den som varit asylsökande

Ansökan om arbetstillstånd för den som är på besök hos en arbetsgivare i Sverige

Ansökan om att förlänga arbetstillståndet

1

Erbjudande om anställning

För att få arbetstillstånd ska du ha ett erbjudande om arbete i Sverige. Din arbetsgivare måste ha annonserat tjänsten i Sverige och inom EU/EES och Schweiz under minst tio dagar innan anställningserbjudandet skapades.

Läs mer om hur arbetsgivaren ska annonsera tjänsten

2

Arbetsgivaren påbörjar ansökan

Din arbetsgivare eller uppdragsgivare i Sverige påbörjar ansökan om arbetstillstånd genom att skapa ett anställningserbjudande. Din arbetsgivare behöver uppgifter om ditt namn, födelsedatum, medborgarskap, din utbildning och e-postadress.

Det är viktigt att du har tillgång till den e-postadress du ger till din arbetsgivare fram tills det att du fått beslut på din ansökan. Migrationsverket kommer att använda e-postadressen för att kommunicera med dig under tiden du ansöker om arbetstillstånd.

Information till arbetsgivare

3

Du får ett mejl

När arbetsgivaren skapat anställningserbjudandet får du ett mejl med information om hur du ska göra för att ansöka om arbetstillstånd.

I ansökan fyller du i uppgifter om dig själv. Om din familj följer med dig till Sverige ansöker du om tillstånd för dem samtidigt. Du ska också kontrollera att uppgifterna om dina anställningsvillkor i anställningserbjudandet stämmer med det du och din arbetsgivare har kommit överens om.

4

Bifoga dokument

De här dokumenten ska du skanna eller fotografera och skicka med din ansökan

 • kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid, den maskinläsbara koden på identitetssidan  och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland
 • fullmakt om du är ombud för den sökande.

Om ditt pass är på väg att gå ut bör du förlänga det eftersom du inte kan få tillstånd för längre tid än ditt pass är giltigt.

Om du ansöker om förlängt arbetstillstånd behöver du bifoga fler dokument till din ansökan.

Läs mer om hur du ansöker om att förlänga ditt arbetstillstånd

Fullmakt att företräda dig

Om du vill att någon annan ska företräda dig i ditt ärende hos Migrationsverket kan du ge en fullmakt till den personen. En fullmakt kan till exempel ge någon annan rätt att ansöka, ta del av skälen för ett beslut eller överklaga ett beslut för din räkning. Fullmakten ska skrivas och undertecknas av dig som ger fullmakt till någon annan och ska visas upp i original om Migrationsverket begär det. Du som är över 18 år och vill att en annan familjemedlem ska företräda dig behöver också lämna in en fullmakt.

För att ge fullmakt till en annan person kan du använda blanketten Fullmakt. Blanketten gäller för dig som har ansökt om uppehållstillstånd på grund av arbete, studier, anknytning eller besök.

Fullmakt, blankett nummer 106011PDF


Om din familj ska följa med dig och du ansöker för dem samtidigt ska du också skicka med

 • kopior av de sidor i sina pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid, den maskinläsbara koden på identitetssidan och om de har tillstånd att bo i andra länder än deras hemland
 • kopia av vigselbevis, äktenskapsbevis eller motsvarande (gäller gifta par och registrerad partner)
 • dokument som visar att ni har bott tillsammans i hemlandet (gäller sambor)
 • födelsebevis för barn
 • medgivande från den andre vårdnadshavaren, om den inte följer med till Sverige, där det framgår att barnet får flytta till Sverige
 • dokument som visar att barn över 21 år är beroende av föräldern för sin försörjning
 • adoptionshandlingar om barnet är adopterat
 • fullmakt om du är ombud för alla medsökande familjemedlemmar som är över 18 år.

Dokumenten bör vara översatta till svenska eller engelska av auktoriserad översättare. Du ska alltid skicka in både en kopia av dokumentet i original och en kopia av översättning av dokumenten. 

Medgivande

Ett medgivande är ett undertecknat brev från den förälder som är vårdnadshavare men inte följer med till Sverige, där hon eller han godkänner att ert barn beviljas uppehållstillstånd för bosättning i Sverige. Medgivandet bör innehålla

 • namn, födelsedatum och adress för den förälder som ger sitt medgivande
 • namn och födelsedatum på barnet som medgivandet gäller
 • att föräldern godkänner att barnet beviljas uppehållstillstånd för bosättning i Sverige
 • namnteckning av föräldern som ger medgivandet och namnförtydligande.

Läs mer om tillstånd för familjen

5

Betala och skicka in ansökan

I de allra flesta fall betalar du en avgift. Du betalar med ett Visa- eller Mastercardkort. När eventuell avgift är betald skickar du in ansökan. Du och din arbetsgivare får ett mejl med en bekräftelse på att din ansökan är inskickad. Migrationsverket kommer att kontakta er om det behövs mer information.

Information om avgifter för arbetstillstånd

6

Migrationsverket handlägger

För att Migrationsverket ska kunna fatta beslut i ditt ärende krävs det att alla uppgifter är ifyllda och alla nödvändiga dokument finns med. Det innebär att handläggningstiden blir kortare om allt som krävs finns med från början än om ansökan kompletteras i efterhand. Observera att Migrationsverket i vissa fall kan behöva utreda din ansökan ytterligare även om du lämnat alla uppgifter och skickat in alla dokument.

Handläggningstider för arbetstillstånd

7

Underlag för uppehållstillståndskort

Om du får tillstånd för mer än tre månader får du ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat dina fingeravtryck och foto på dig.

Du som behöver visum för att resa till Sverige ska därför besöka den svenska ambassaden eller generalkonsulatet för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck så snart som möjligt. Det behöver du göra även om du tidigare haft ett uppehållstillståndskort eftersom uppgifterna inte sparas. Om din familj ansöker om tillstånd behöver de också bli fotograferade och lämna sina fingeravtryck på ambassaden eller generalkonsulatet. Kontakta alltid ambassaden eller generalkonsulatet innan besöket.

Du som inte behöver visum för att resa till Sverige lämnar underlag för uppehållstillståndskort på Migrationsverket efter att du kommit till Sverige. Du behöver dock ansöka om och få ditt arbetstillstånd klart innan du reser till Sverige.

Hitta närmaste ambassad på Swedenabroad.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om uppehållstillståndskort

Länder vars medborgare som behöver visum för att resa till Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

8

Du får beslutet

Du får ett mejl om att beslutet är fattat. Själva beslutet får du av den ambassad eller det generalkonsulat du har angivit i din ansökan. Din arbetsgivare eller uppdragsgivare får samtidigt ett meddelande om beslutet per post.

När du ska hämta ditt beslut ska du ta med ditt pass. Om du har fått arbetstillstånd kommer du att få uppehållstillståndskortet inom fyra veckor efter det att du blivit fotograferad och lämnat fingeravtryck på ambassaden eller generalkonsulatet.

Uppehållstillståndskortet tillverkas i samband med att beslutet fattas, dock tidigast tre månader innan uppehållstillståndet börjar gälla.

Det går inte att skynda på tillverkningen eller leveransen av kortet.

Om du inte ansöker på webben

Om du inte kan ansöka på webben fyller du i blanketten Ansökan om tillstånd att arbeta i Sverige – för dig som inte är i Sverige, nummer 148011, och lämnar in den vid en svensk ambassad eller generalkonsulat i det land där du bor. På ansökningsblanketten framgår vilka dokument som du ska bifoga.

Om det inte finns någon möjlighet att ansöka i ditt land ska du ansöka på den ambassad eller det generalkonsulat som är närmast det land där du bor. Innan du lämnar in din ansökan ska du kontakta ambassaden eller generalkonsulatet.

Om din familj följer med dig till Sverige ska varje familjemedlem lämna in en egen ansökan.

Ansökan om tillstånd att arbeta i Sverige – för dig som inte är i Sverige, blankett nummer 148011 (på svenska)PDF

Ansökan om tillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare, gästforskare, idrottsutövare och egna företagare, blankett nummer 132011 (på svenska)PDF

Hitta närmaste ambassad på Swedenabroad.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-07

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.