När du ska anställa någon från ett land utanför EU

Du påbörjar ansökan om arbetstillstånd inne i e-tjänsten Information om anställningen. Det är du som arbetsgivare som ansvarar för de två första stegen i processen. Arbetstagaren slutför ansökan genom att fylla i det tredje steget.

För att Migrationsverket ska kunna handlägga ansökan om arbetstillstånd så effektivt som möjligt, är det viktigt att den är komplett. Var noggrann med alla uppgifter, så ökar chansen att handläggningen går smidigt. Se först och främst till att du har koll på vilka krav som gäller för det yrke du ska rekrytera.

Viktigt om förläng­ning av arbets­till­stånd

Vid förlängning av arbetstillstånd rekommenderar vi att ni inte lämnar in ansökan mer än 30 dagar innan det befintliga arbetstillståndet slutar gälla. Detta för att Migrationsverket bara kan fatta beslut om permanent uppehållstillstånd när det tidsbegränsade uppehållstillståndet har tagit slut. Läs mer om om vad som gäller vid förlängningar för dig som arbetsgivare

Annon­sera ut tjänsten

När du nyrekryterar måste du annonsera ut tjänsten så att alla bosatta i Sverige, EU/EES och Schweiz kan söka jobbet. Det kan du göra genom att annonsera under minst tio dagar på Arbetsförmedlingens platsbank. Annonser i Arbetsförmedlingens platsbank syns också i den europeiska platsbanken, EURES.

Kravet på annonsering beror på att rekryteringsförfarandet måste vara förenligt med Sveriges åtaganden inom EU. Se 6 kap 2§ i utlänningslagen.

Senare behöver du ha tillgång till aktuellt annons-ID för annonsen på platsbanken, alternativt referensnummer för annonsen inom EURES.

Om du väljer att annonsera på något annat sätt än via Arbetsförmedlingen, måste du visa att annonseringen motsvarar EURES och har varit tillgänglig för alla i samtliga EU/EES-länder och Schweiz. Det räcker oftast inte att enbart annonser på exempelvis LinkedIn, eller i andra kanaler.:

Gäller endast nyrekrytering

Kravet på annonsering gäller bara vid nyrekrytering. För personer som är anställda hos en arbetsgivare utomlands, och som fått uppdrag att utföra arbete i Sverige krävs ingen annonsering. Detsamma gäller om en anställd förflyttas inom en koncern – så länge tjänsten finns kvar i utlandet. Om tjänsten däremot flyttas till Sverige, räknas det som en ny anställning. Då ska du annonsera ut tjänsten och personen som ska arbeta hos dig måste ansöka om nytt arbetstillstånd.

Arbetsförmedlingens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ha till­gång till viktiga uppgifter

Se till att du har tillgång till de uppgifter som du behöver lämna i Information om anställningen.

Uppgifter om personen du vill anställa

Namn, födelsedatum, medborgarskap, utbildning och mejladress. Observera att det är genom denna mejladress som din medarbetare kommer att logga in i e-tjänsten för att fortsätta ansökan om arbetstillstånd, så dubbelkolla den noga.

Uppgifter om företaget

Organisationsnummer, kontaktuppgifter, startdatum för verksamheten och arbetsplats. Arbetsgivare i branscher med högre krav, nystartade verksamheter och ombud behöver även bifoga styrkande dokument.

Uppgifter om anställningen

Yrke, SSYK-kod för det aktuella yrket, arbetsuppgifter, anställningsform, startdatum, omfattning, lön, datum för eventuellt kollektivavtal, försäkringsbolag och annons-ID.

Standard för svensk yrkesklassificering, SSYK, är ett system för att gruppera individers yrken eller arbetsuppgifter. Du hittar SSYK-koder på Statistiska centralbyråns (SCB) webbplats.

Statistiska centralbyråns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om din verksamhet har filial i Sverige, så är det filialen som ansvarar för att redovisa vilka anställningsvillkor som gäller. Detta gör du inne i e-tjänsten Information om anställningen. De ansvarar också för att lämna ytterligare uppgifter om anställningen till Migrationsverket, om det skulle behövas.

Vissa behöver bifoga styr­kande doku­ment

Arbetsgivare i branscher med högre krav, nystartade verksamheter och ombud behöver även bifoga styrkande dokument. Dokumenten du laddar upp kommer inte att vara synliga för arbetstagaren. Hen kommer endast att se den information som du angivit om anställningen, samt det fackliga yttrandet.

För vissa branscher har utredningskraven skärpts för att Migrationsverket ska kunna bevilja arbetstillstånd. Läs om vilka branscher som omfattas av högre krav.

Om detta gäller din verksamhet ska du bifoga dokument som visar att du har förutsättningar att betala lön under minst tre månader till de personer du vill anställa. Det gör du exempelvis med hjälp av

  • årsredovisning eller årsbokslut för föregående räkenskapsår
  • balans- och resultatrapporter för nuvarande år
  • likvida medel på bank eller checkkrediter
  • kontrakt om pågående och kommande uppdrag.

Om du tidigare har anställt personer som har fått arbetstillstånd på grund av att de har arbetat hos dig, ska du även skicka företagets skattekontoutdrag för de tre senaste månaderna. Skattekontoutdraget ska visa inbetalda arbetsgivaravgifter.

Du ska också skicka med dokument som visar att de tidigare anställda har omfattats av sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada och tjänstepensionsförsäkring under hela den tid som de har haft arbetstillstånd i Sverige.

Har din verksamhet funnits kortare tid än ett år? Då behöver du styrka att du har förutsättningar att betala lön under minst tre månader till de personer du ska anställa.

Du som har en nystartad verksamhet (som har funnits kortare tid än ett år) ska skicka med dokument som visar att du har förutsättningar att betala lön under minst tre månader till de personer du ska anställa. Det kan du göra med hjälp av till exempel

  • dokument som visar likvida bankmedel eller checkkrediter
  • balans- och resultatrapporter för nuvarande år
  • avtal om pågående eller kommande uppdrag.

Om du tidigare har anställt personer som har fått arbetstillstånd på grund av att de har arbetat hos dig ska du även skicka företagets skattekontoutdrag för de tre senaste månaderna.

Skattekontoutdraget ska visa inbetalda arbetsgivaravgifter. Du ska också skicka med dokument som visar att de tidigare anställda har omfattats av sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada och tjänstepensionsförsäkring under hela den tid de har haft arbetstillstånd i Sverige.

Du som är ombud för arbetsgivaren ska skicka med en fullmakt från arbetsgivaren där det framgår att du får företräda arbetsgivaren. Du kan exempelvis använda denna blankett: Fullmakt, blankett 106011 Pdf, 640.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Ska du även vara ombud för arbetstagaren? Läs mer om vad som krävs av arbetstagaren.

1

Påbörja din del av ansökan – lämna information om anställningen

E-tjänsten Information om anställningen består av tre steg: Information om anställningen, fackligt yttrande och ansökan. Du som arbetsgivare ansvarar för de två första stegen. Det tredje steget ansvarar arbetstagaren för att fylla i.

Det är alltså du som arbetsgivare (eller ombud som företräder en arbetsgivare) som påbörjar det underlag som senare, när arbetstagare och fack har gjort sina delar, blir till själva ansökan om arbetstillstånd. Det är först när arbetstagaren är klar med sin del och har skickat in, som ansökan registreras som inkommen till Migrationsverket.

När du har påbörjat e-tjänsten kan du när som helst logga ut för att vid ett senare tillfälle logga in och fortsätta. Du har dock max 30 dagar på dig att slutföra detta steg.

Det finns ett antal olika typer av arbetstillstånd. Välj det som passar din rekrytering. Sedan väljer du ”skapa nytt formulär”. Där fyller du i uppgifter om personen du vill anställa, om ditt företag och om anställningen.

Om ditt företag tillhör en bransch med högre krav, är en nystartad verksamhet eller om du är ombud får du även ladda upp styrkande dokument.

Klicka på länken för att komma till e-tjänsten. Där loggar du in med e-legitimation.

2

Facket ska få till­fälle att yttra sig

När du som arbetsgivare har fyllt i dina delar, är det dags att låta berörd facklig organisation få yttra sig om anställningen. Du väljer det fackförbund som är relevant för det arbete som arbetstagaren ska utföra.

Du kan göra detta steg på två sätt, antingen digital hantering eller manuell hantering via blankett. Du genomför båda i e-tjänsten. Läs mer om digital och manuell hantering av fackligt yttrande nedan.

När du har fått in svar från den fackliga organisationen kan du gå vidare till nästa steg. Digitala svar kommer direkt in i e-tjänsten så att du kan se det. Om du fått ett yttrande via fysisk post, ska du skanna eller fotografera det för att därefter ladda upp det inne i e-tjänsten.

Fackförbundet har 30 dagar på sig att slutföra detta steg. Om fackförbundet inte har yttrat sig inom 14 dagar kan du som arbetsgivare gå vidare i processen utan att vänta in yttrandet.

Det finns två sätt att genomföra fackligt yttrande: antingen kan man göra det digitalt eller manuellt.

Du kan skicka Information om anställningen för digitalt yttrande genom vår e-tjänst om det fackliga förbundet har anmält en e-postadress. Du gör detta genom att klicka på "Skicka för digitalt yttrande".

Din begäran om fackligt yttrande kommer då att skickas automatiskt till fackförbundet. Du kommer sedan att få ett mejl inom 14 dagar, när ditt fackliga yttrande inkommit

Om du valt en digital hantering kommer du att få yttrandet direkt in i e-tjänsten.

Om den fackliga organisationen inte är ansluten till den digitala hanteringen av fackligt yttrande och därför inte finns att välja i e-tjänsten, ska du välja att ”Registrera yttrandet manuellt” i e-tjänsten. Då behöver du skicka informationen om anställningen samt blanketten för det fackliga yttrandet till den fackliga organisation som är relevant för det arbete som arbetstagaren ska utföra. De ska sedan skicka tillbaka yttrandet till dig. När du får tillbaka yttrandet från facket ska du skanna eller fotografera det för att därefter ladda upp det inne i e‑tjänsten.

Om fackförbundet inte har yttrat sig inom 14 dagar kan du som arbetsgivare gå vidare i processen utan att vänta in yttrandet, och då istället ange orsak till att yttrande saknas.

Hitta fackförbund utifrån yrke Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppna blankett för fackligt yttrande Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

3

Du slutför och arbets­ta­garen fort­sätter ansökan

När du som arbetsgivare har slutfört steg 1 och 2, är det dags att klicka på "Skicka till arbetstagaren". Mejladressen till den person du vill anställa är förifylld (från steg 1), så här kan du kontrollera att den stämmer innan du väljer att skicka. Genom detta steg slutför du din del av ansökan, och personen som ska arbeta hos dig får ett mejl med instruktioner för att fylla i sin del av ansökan. Hen har sedan 30 dagar på sig att slutföra den.

När du är inloggad i e-tjänsten kan du se om arbetstagaren har påbörjat sin ansökan. Du kan senare också se när den är inskickad. Det är först när arbetstagaren är klar med sin del och har skickat in, som ansökan registreras som inkommen till Migrationsverket.

När ansökan är registrerad får både du och arbetstagaren bekräftelse på detta via mejl.

Klicka på länken för att komma till e-tjänsten. Där loggar du in med e-legitimation.

När arbets­ta­garen är klar med sin del, börjar hand­lägg­ningen

När du har bifogat alla dokument, slutför du din del av ansökan. Personen som ska arbeta hos dig får ett mejl med instruktioner för att fylla i sin del av ansökan.

När du är inloggad i e-tjänsten kan du se om arbetstagaren har påbörjat sin ansökan och när den är inskickad.

Du och personen som ska arbeta hos dig får ett mejl när arbetstagarens ansökan har kommit in till Migrationsverket. Migrationsverket kommer att kontakta dig eller arbetstagaren om det behövs mer information.

För att Migrationsverket ska kunna fatta beslut i ditt ärende krävs det att alla uppgifter är ifyllda och alla nödvändiga dokument finns med. Om din ansökan inte är komplett, kan det bli så att Migrationsverket avslår den. Ibland behöver du i stället komplettera den med de dokument eller uppgifter som saknas. I vissa fall kan Migrationsverket behöva utreda ansökan ytterligare, även om ni har lämnat alla uppgifter och skickat in alla dokument.

På sidan Så ansöker du om arbetstillstånd kan du läsa om vad arbetstagaren behöver göra, både under och efter ansökan. Bland annat kan hen och eventuell medsökande familj behöva visa upp sitt pass.

När beslut är fattat får du som arbetsgivare första sidan av beslutet per post. Om du vill ta del av skälen för beslutet behöver du en fullmakt från arbetstagaren.

Arbetstagaren får ett mejl om att beslutet är fattat. Själva beslutet får arbetstagaren genom den svenska ambassaden eller generalkonsulatet i det land där han eller hon bor. Om arbetstagaren är i Sverige får han eller hon beslutet med post till den adress han eller hon har angett. Om arbetstagare har ombud i Sverige skickas beslut till ombudet, något som sker oavsett var arbetstagaren finns. Det är alltså ombudet som är delgivningsmottagare i dessa fall. Vi skickar även en kopia till aktuell utlandsmyndighet för kännedom.

Arbetstagaren ska ha fått sitt arbetstillstånd klart innan han eller hon reser till Sverige och börjar arbeta. Personer som får tillstånd för tre månader eller mer får också ett uppehållstillståndskort. Den som behöver visum för att resa till Sverige får kortet av ambassaden eller generalkonsulatet. Kortet ska visas upp tillsammans med passet vid inresa och är ett bevis på rätten att vara i Sverige.

Det tar upp till fyra veckor att tillverka och leverera kortet.

Den som kan resa till Sverige utan visum lämnar underlag för uppehållstillståndskort på Migrationsverket i Sverige. Arbetstagaren behöver dock ansöka om och få sitt tillstånd klart innan han eller hon reser till Sverige.

Läs mer om uppehållstillståndskort
Länder vars medborgare behöver visum för att resa till Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Denna guide bygger på att du använder dig av Migrationsverkets e-tjänster.

Om du inte kan lämna information om anställningen via e-tjänsten fyller du i stället i blanketten Information om anställningen, 232011.

Om anställningen gäller flera personer med samma arbetsuppgifter och anställningsvillkor ska du också bifoga blanketten Namnlista, 234011. Skicka blanketten till arbetstagaren som ska lämna in den tillsammans med sin ansökan om uppehållstillstånd på en svensk ambassad eller generalkonsulat.

Information om anställningen, blankett 232011 Pdf, 816.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Namnlista, blankett 234011 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Denna tjänst fungerar bäst med Internet Explorer som webbläsare.

EU-flagga - Medfinansieras av Europeiska unionen

Sidan senast uppdaterad: