När du ska anställa någon från ett land utanför EU

När du ska anställa någon som är medborgare i ett land utanför EU behöver den personen i de flesta fall ett arbetstillstånd. Du måste också ha annonserat ut tjänsten innan du kan skapa ett anställningserbjudande till personen.

Information till dig som ska anställa någon som har haft tillstånd för arbete i Sverige och vill ansöka om förlängt tillstånd för arbete

Vid ansökan om förlängt arbetstillstånd kontrollerar Migrationsverket att villkoren för arbetstillstånd har varit uppfyllda under alla arbetstagarens tidigare tillståndsperioder. För att ansökan ska bli komplett behöver arbetstagaren därför skicka in dokument som visar att bland annat villkoren för lön och försäkringar har varit uppfyllda varje månad under alla perioder som han eller hon har haft tillstånd för arbete i Sverige.

Ibland gäller andra regler

Om du ska anställa någon som har varit asylsökande, arbetssökande på anställningsintervju, eller om det gäller yrken under rubriken särskilda regler för vissa yrken och länder, gäller andra regler.

Särskilda regler för arbetstillstånd för vissa yrken och länder

När du anställer någon som har varit asylsökande

Anställa någon som har kommit till Sverige för att träffa dig som arbetsgivare

Anställa EU-medborgare

1

Annonsera

Vid nyrekrytering måste du annonsera ut tjänsten så att alla bosatta i Sverige, EU/EES och Schweiz kan söka jobbet. Det gör du genom att annonsera under minst tio dagar på Arbetsförmedlingens platsbank. Annonser i Arbetsförmedlingens platsbank syns också i den europeiska platsbanken, EURES.

Om du väljer att annonsera på något annat sätt måste du visa att annonseringen motsvarar EURES och varit tillgänglig i alla EU/EES-länder och Schweiz.

Kravet på annonsering gäller bara vid nyrekrytering. För personer som är anställda hos en arbetsgivare utomlands som fått uppdrag att utföra arbete i Sverige krävs ingen annonsering. Det gör det inte heller om en anställd förflyttas inom en koncern så länge tjänsten finns kvar i utlandet. Flyttas däremot tjänsten till Sverige räknas det som en ny anställning och då ska tjänsten utannonseras och personen som ska arbeta hos dig måste ansöka om nytt arbetstillstånd.

Arbetsförmedlingens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2

Skapa anställningserbjudande

Logga in med e-legitimation för att skapa ett anställningserbjudande. När du har påbörjat ett anställningserbjudande kan du när som helst logga ut för att vid ett senare tillfälle logga in och fortsätta.

I anställningserbjudandet fyller du i uppgifter om företaget, anställningen samt den person du ska anställa. Du behöver namn, födelsedatum, medborgarskap, utbildning och mejladress för den som ska arbeta hos dig samt SSYK-kod (enligt SSYK2012) för det aktuella yrket. Du hittar SSYK-koder i dokumentet nedan eller på Statistiska centralbyråns (SCB) webbplats.

Det är viktigt att du anger rätt mejladress till den som ska arbeta hos dig eftersom det är genom denna adress som han eller hon sedan kommer att ansöka om arbetstillstånd.

För verksamhet med filial i Sverige ansvarar filialen för att redovisa vilka anställningsvillkor som gäller i anställningserbjudandet och vid behov lämna uppgifter om anställningen till Migrationsverket.

Läs mer om e-legitimationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sök efter SSYK2012-koderPDF

Statistiska centralbyråns webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

3

Skicka anställningserbjudandet till berört fackförbund

När du är färdig med anställningserbjudandet i e-tjänsten väljer du det fackförbund som är relevant för det arbete som arbetstagaren ska utföra. Du skickar erbjudandet för yttrande via e-tjänsten. Den fackliga organisationen granskar anställningserbjudandet och skickar yttrandet till dig via e-tjänsten.

Om du inte använder e-tjänsten skickar du anställningserbjudandet och blanketten för det fackliga yttrandet till den fackliga organisation som är relevant för det arbete som arbetstagaren ska utföra. De ska sedan skicka tillbaka yttrandet till dig.

När du har gjort ett anställningserbjudande via e-tjänsten skickas ett mejl med en länk till den person du vill anställa. Arbetstagaren gör då en ansökan om arbetstillstånd via länken.

Du som arbetsgivare kan följa ärendet genom att logga in i e-tjänsten.

LO:s förbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SACO:s förbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

TCO:s förbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hitta fackförbund utifrån yrkelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

4

Bifoga dokument

När du har fått tillbaka yttrandet från den fackliga organisationen skannar eller fotograferar du det. Därefter loggar du åter in och laddar upp yttrandet. Du loggar in genom att klicka på länken Skapa anställningserbjudande på den här sidan.

Bran­scher med högre krav

Du som har ett företag inom en bransch där högre krav gäller ska även skicka med dokument som visar att du har förutsättningar att betala lön under minst tre månader till de personer du ska anställa. Det gör du exempelvis med hjälp av

  • årsredovisning eller årsbokslut för föregående räkenskapsår
  • balans- och resultatrapporter för nuvarande år
  • likvida medel på bank eller checkkrediter
  • kontrakt om pågående och kommande uppdrag.

Om du tidigare har anställt personer som har fått arbetstillstånd på grund av att de har arbetat hos dig ska du även skicka företagets skattekontoutdrag för de tre senaste månaderna. Av skattekontoutdraget ska inbetalda arbetsgivaravgifter framgå. Du ska också skicka med dokument som visar att de tidigare anställda har omfattats av sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada och tjänstepensionsförsäkring under hela den tid de har haft arbetstillstånd i Sverige.

När arbetstagaren senare själv ansöker om arbetstillstånd kommer han eller hon endast att se anställningserbjudandet och det fackliga yttrandet. Övriga dokument du laddar upp kommer inte att vara synliga för arbetstagaren.

Branscher där högre krav gäller

Nystar­tade verk­sam­heter

Du som har en nystartad verksamhet (som har funnits kortare tid än ett år) ska skicka med dokument som visar att du har förutsättningar att betala lön under minst tre månader till de personer du ska anställa. Det kan du göra med hjälp av till exempel

  • dokument som visar likvida bankmedel eller checkkrediter
  • balans- och resultatrapporter för nuvarande år
  • avtal om pågående eller kommande uppdrag.

Om du tidigare har anställt personer som har fått arbetstillstånd på grund av att de har arbetat hos dig ska du även skicka företagets skattekontoutdrag för de tre senaste månaderna. Av skattekontoutdraget ska inbetalda arbetsgivaravgifter framgå. Du ska också skicka med dokument som visar att de tidigare anställda har omfattats av sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada och tjänstepensionsförsäkring under hela den tid de har haft arbetstillstånd i Sverige.

När arbetstagaren senare själv ansöker om arbetstillstånd kommer han eller hon endast att se anställningserbjudandet och det fackliga yttrandet. Övriga dokument du laddar upp kommer inte att vara synliga för arbetstagaren.

Arbets­gi­vare som får stöd för kort­tids­ar­bete

Om du som arbetsgivare får stöd för korttidsarbete från Tillväxtverket och ska nyanställa, behöver du besvara frågor om detta i Migrationsverkets e-tjänst för anställningserbjudande. Du ska visa att det finns ekonomiska förutsättningar att nyanställa trots beviljat korttidsstöd genom att skriva en tydlig motivering i e-tjänsten. Du ska även bifoga Tillväxtverkets beslutsmejl om stöd i din ansökan.

Om du är ombud för arbets­gi­varen

Du som är ombud för arbetsgivaren ska skicka med en fullmakt från arbetsgivaren där det framgår att du får företräda arbetsgivaren.

Fullmakt, blankett 106011PDF

5

Slutför arbetsgivarens del av ansökan

När du har bifogat alla dokument slutför du din del av ansökan. Personen som ska arbeta hos dig får ett mejl med instruktioner för att fylla i sin del av ansökan.

Du kan se om arbetstagaren har påbörjat sin ansökan och när den är inskickad under "Mina anställningserbjudanden" när du är inloggad. Du loggar in genom att klicka på länken Skapa anställningserbjudande på den här sidan.

Certi­fi­e­rade arbets­gi­vare och reloca­tion­fö­retag

Om arbetsgivaren är certifierad av Migrationsverket eller om det relocationföretag som företräder arbetsgivaren är certifierat kan du, om du vill, fortsätta att fylla i uppgifter om arbetstagaren och ansöka om arbetstillstånd. Den certifierade arbetsgivaren eller relocationföretaget behöver då en fullmakt från arbetstagaren och kopior av de sidor i arbetstagarens pass som visar personuppgifter, giltighetstid och om personen har tillstånd att bo i andra länder än sitt hemland.

Om arbetstagarens familjemedlemmar ska följa med till Sverige ansöker du om uppehållstillstånd för dem samtidigt. Då behöver du även fullmakt från familjen och kopior av familjemedlemmarnas pass och dokument som visar hur de är släkt med varandra, till exempel vigselbevis och födelsebevis för barn. För att slutföra ansökan betalar du ansökningsavgiften med ett Visa- eller Mastercardkort. Kortet måste vara aktiverat för internetbetalning. Kontakta din bank om du vill få mer information.

Frågor och svar om certifiering

6

Migrationsverket handlägger

Du och personen som ska arbeta hos dig får ett mejl när arbetstagarens ansökan har kommit in till Migrationsverket. Migrationsverket kommer att kontakta dig eller arbetstagaren om det behövs mer information.

För att Migrationsverket ska kunna fatta beslut i ditt ärende krävs det att alla uppgifter är ifyllda och alla nödvändiga dokument finns med. Det innebär att handläggningstiden blir kortare om allt som krävs finns med från början än om ansökan kompletteras i efterhand. Observera att Migrationsverket i vissa fall kan behöva utreda ansökan ytterligare även om ni har lämnat alla uppgifter och skickat in alla dokument.

Handläggningstider

7

Beslut

Du som arbetsgivare får ett meddelande per post när beslutet är fattat. Om du vill ta del av skälen för beslutet behöver du en fullmakt från arbetstagaren. Arbetstagaren får ett mejl om att beslutet är fattat. Själva beslutet får arbetstagaren genom den svenska ambassaden eller generalkonsulatet i det land där han eller hon bor. Om arbetstagaren är i Sverige får han eller hon beslutet med post till den adress han eller hon har angett.

Arbetstagaren ska ha fått sitt arbetstillstånd klart innan han eller hon reser till Sverige och börjar arbeta. Personer som får tillstånd för tre månader eller mer får också ett uppehållstillståndskort. Den som behöver visum för att resa till Sverige får kortet av ambassaden eller generalkonsulatet. Kortet ska visas upp tillsammans med passet vid inresa och är ett bevis på rätten att vara i Sverige. Det tar upp till fyra veckor att tillverka och leverera kortet.

Den som kan resa till Sverige utan visum lämnar underlag för uppehållstillståndskort på Migrationsverket i Sverige. Arbetstagaren behöver dock ansöka om och få sitt tillstånd klart innan han eller hon reser till Sverige.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Länder vars medborgare behöver visum för att resa till Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

8

Underrätta Skatteverket

När du anställer någon från ett land utanför EU ska du underrätta Skatteverket. Det gör du genom att fylla i blanketten ”Underrättelse – Anställning av utlänning SKV 1160”, med uppgift om namn, adress och anställningstid för personen som ska arbeta hos dig. Blanketten hittar du på Skatteverkets webbplats.

Du ska spara kopior på dokument som visar att personen har rätt att vara och arbeta i Sverige. Dokumenten ska arkiveras under hela anställningstiden och 12 månader efter att anställningen tagit slut.

Du behöver meddela Skatteverket bara när du anställer en person för första gången. Om det gäller en ansökan om förlängning behöver du inte meddela Skatteverket.

Blankett för att underrätta Skatteverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om vilka regler som gäller när personen har fått sitt beslut

Denna tjänst fungerar bäst med Internet Explorer som webbläsare.

Om du inte kan skapa anställningserbjudandet på webben fyller du i stället i blanketten Anställningserbjudande/Offer of employment, 232011. Om erbjudandet gäller flera personer med samma arbetsuppgifter och anställningsvillkor ska du också använda blanketten Namnlista, 234011, och bifoga den till Anställningserbjudande, 232011. Skicka blanketten till arbetstagaren som ska lämna in den tillsammans med sin ansökan om uppehållstillstånd på en svensk ambassad eller generalkonsulat.

Anställningserbjudande/Offer of employment, blankett 232011 (på svenska och engelska)PDF

Namnlista, blankett 234011 (på svenska)PDF

Sidan senast uppdaterad: 2021-09-24