Anställa från länder utanför EU

Den som är medborgare i ett land utanför EU behöver i de flesta fall arbetstillstånd för att arbeta i Sverige. Det finns olika typer av arbetstillstånd, beroende på vem du ska anställa.

Kvinna står bredvid en server.

De flesta behöver arbets­till­stånd

Ska du anställa någon från ett land utanför EU? Då behöver du som arbetsgivare lämna information om anställningen till Migrationsverket, för att arbetstagaren ska kunna ansöka om arbetstillstånd. Du som arbetsgivare ska också kontrollera en persons rätt att vara och arbeta i Sverige innan du anställer personen.

Vem ska du anställa?

I denna snabbguide får du veta mer om vilket arbetstillstånd du behöver för att kunna anställa.

Visum

För arbete som varar kortare tid än tre månader behöver medborgare i vissa länder också ha visum.

Länder vars medborgare behöver visum för att vara i Sverige kortare tid än tre månader Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Även personer som är anställda vid bemanningsföretag som hyr ut arbetskraft till ett företag i Sverige och anställda som förflyttas inom en koncern för arbete behöver arbetstillstånd.

Det finns särskilda regler för vissa yrken och medborgare i en del länder.

Vissa behöver inte ansöka om arbets­till­stånd

Följande grupper behöver inte ansöka om arbetstillstånd för att arbeta i Sverige:

  • EU-medborgare och deras familjemedlemmar
  • medborgare i Schweiz
  • personer med status som varaktigt bosatta
  • medborgare i Norge, Danmark, Finland och Island
  • personer som har permanent uppehållstillstånd (PUT)
  • studenter som har uppehållstillstånd för studier på högskolenivå
  • forskare som redan har ett särskilt uppehållstillstånd för forskning
  • asylsökande som är undantagna från kravet på arbetstillstånd (AT-UND).

Vissa yrkesgrupper kan under en begränsad tid komma till Sverige och arbeta utan arbetstillstånd.

Om du är osäker på om en person har rätt att arbeta hos dig är du välkommen att kontakta Migrationsverket.

Läs mer om att arbeta under en begränsad tid utan arbetstillstånd

Kontakta Migrationsverket

Sidan senast uppdaterad: