Leverantörer

Du kan bli Migrationsverkets leverantör genom att delta i en upphandling, det vill säga ett anbudsförfarande enligt lagen om offentlig upphandling. Alla företag och organisationer är välkomna att lämna in anbud.

Om Migra­tions­ver­kets upphand­lingar

I samband med att Migrationsverket genomför upphandlingar och tecknar avtal, hämtar vi information om leverantörer och underleverantörer från Skatteverket och Kronofogdemyndigheten.

Från Skatteverket och Kronofogden får vi uppgifter om 

  • skatteform  
  • arbetsgivarregistrering   
  • momsregistrering
  • redovisade arbetsgivaravgifter
  • eventuell skatteskuld hos Kronofogdemyndigheten.

Under avtalstiden gör Migrationsverket löpande kontroller för att säkerställa att du som leverantör lever upp till de krav som vi ställde vid upphandlingen.

Före­taget behöver vara moms­re­gi­strerat

Vi kan endast teckna avtal med en leverantör som är momsregistrerad (mervärdeskatt). Om du inte är momsregistrerad ska du därför registrera dig innan vi kan teckna avtal.

Momsbefriade organisationer, till exempel studieförbund eller föreningar, kan vara befriade från momsplikten. Migrationsverket kan komma att kontrollera dessa uppgifter från dig som leverantör.

Mer information finns hos Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elektro­nisk handel och faktura

Migrationsverket ställer krav på e-handel (elektronisk handel) och e-faktura (elektronisk faktura) i våra upphandlingar. Vi är anslutna till PEPPOL och följer de standarder som är rekommenderade av SFTI (Single Face To Industry).

I upphandlingsdokumentet finns de krav på e-handel och e-faktura som ställs i respektive upphandling.

Rekommenderade standarder och information om SFTI finns på organisationens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.