Om Migrationsverkets upphandlingar

I samband med att Migrationsverket genomför upphandlingar och tecknar avtal, hämtar vi information om leverantörer och underleverantörer från Skatteverket. Ibland gör vi också löpande kvalitetskontroller för att säkerställa att du lever upp till de krav som vi ställde vid upphandlingen.

Från Skatteverket får vi uppgifter om 

 • skatteform  
 • arbetsgivarregistrering   
 • momsregistrering   
 • eventuell skatteskuld hos Kronofogdemyndigheten   
 • redovisade arbetsgivaravgifter.

Företaget behöver vara momsregistrerat

Vi kan endast teckna avtal med en leverantör som är momsregistrerad (mervärdeskatt). Om du inte är momsregistrerad ska du därför registrera dig innan vi kan teckna avtal.

Ideella organisationer som till exempel studieförbund eller föreningar, kan vara befriade från momsplikten. Om din organisation är momsbefriad kräver vi ett intyg som visar dels att mindre än 25 procent av rörelseintäkterna under ett kalenderår kommer från momspliktig verksamhet och dels hur fördelningen av intäkterna kontrolleras. Annars behöver din organisation momsregistrera sig.

Du ska använda e-handel

Migrationsverket ställer krav på e-handel i våra upphandlingar. I respektive upphandlingsunderlag står det om det finns särskilda krav på e-handel. Vi arbetar med följande alternativ för e-handel:

 • SFTI/ESAP Affärsprocess 6.1 alt. 6.3
 • Sveorder och Svefaktura
 • Svekatalog, Sveorder och Svefaktura
 • Leverantörsportal
 • Avrop från varukorg sammansatt i leverantörens webb-butik 6.5.3
 • Periodisk fakturering (9.1) och orderlös fakturering (9.2)