Förundersökningsledare

Den här sidan riktar sig till dig som är förundersökningsledare i en förundersökning eller en huvudförhandling i ett brottsmål. Här hittar du information om hur du ansöker om ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för en person som ska samarbeta i en brottsutredning.

En utländsk medborgare som saknar tillstånd att vara i Sverige kan beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för minst sex månader för att medverka i en brottsutredning. Detta med stöd av 5 kap. 15 § utlänningslagen. Tillståndet kan ges till en person som behöver vistas i landet under brottsutredning och rättegång om du bedömer att personens medverkan som målsägande eller vittne är av betydelse för rättsprocessen.

För att bli beviljad ett tidsbegränsat uppehållstillstånd ska personen ha brutit förbindelsen med den eller de som är misstänkta för brottet. Personen ska själv vara villig att samarbeta med de myndigheter som utreder brottet.

Det finns också möjlighet att ansöka om ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i 30 dagar för att ge personen betänketid för att kunna ta ställning till om han eller hon vill samarbeta i brottsutredningen. 

Migrationsverket kan förlänga ett uppehållstillstånd som blivit beviljat enligt utlänningslagen om brottsmålet tar längre tid än beräknat eller om det ska drivas i fler instanser.

Skicka in en ansökan

Det är du som förundersökningsledare som lämnar in ansökan till Migrationsverket. Du gör en ansökan genom att fylla i blanketten Ansökan om tidsbegränsat uppehållstillstånd eller betänketid, blankett 194011 Pdf, 635.6 kB, öppnas i nytt fönster.

och skicka den via mejl till visa.app@migrationsverket.se