Aktuellt

  • 2017-11-24

    Nu avvecklar Migrationsverket de sista tillfälliga boendena

    Antalet personer som behöver Migrationsverkets hjälp att få boende ordnat har det senaste året minskat kraftigt och fortsätter minska i snabb takt. Migrationsverket kommer därför att fortsätta minska antalet boendeplatser i tillfälliga asylboenden under perioden januari 2018 till juni 2018.
  • 2017-09-12

    Så fortsätter Migrationsverket avvecklingen av boendeplatser under 2018

    Då allt färre söker asyl i Sverige fortsätter Migrationsverket successivt att minska antalet boendeplatser under 2018. Nu har fem regioner fått i uppdrag att planera för uppsägning av cirka 13 700 platser i lägenheter och 2 100 platser i kollektiva boenden.

Fler nyheter finns i nyhetsarkivet.