Så kan du hjälpa människor på flykt

Aktuellt

  • 2017-03-03

    Förtydligande: Alla boenden avvecklas inte till 20 maj

    Migrationsverkets behov av tillfälliga asylboenden minskar successivt och många avtal går ut den 20 maj. Däremot behövs fortfarande cirka 15 000 boendeplatser efter 20 maj och fram till slutet av året.
  • 2017-02-22

    Inga fler avrop i ramavtal enligt prognos

    Behovet av antalet tillfälliga boendeplatser minskar successivt och bedöms upphöra helt i slutet av året. Samtidigt går många avtal ut i närtid. Migrationsverket har därför avropat cirka 5000 boendeplatser ur nyligen tecknade ramavtal för att säkerställa att alla som behöver ett boende får ett. Istället fortsätter arbetet att säkerställa en god beredskap om prognosen skulle förändras.

Fler nyheter finns i nyhetsarkivet.