Så kan du hjälpa människor på flykt

Aktuellt

  • 2017-02-22

    Inga fler avrop i ramavtal enligt prognos

    Behovet av antalet tillfälliga boendeplatser minskar successivt och bedöms upphöra helt i slutet av året. Samtidigt går många avtal ut i närtid. Migrationsverket har därför avropat cirka 5000 boendeplatser ur nyligen tecknade ramavtal för att säkerställa att alla som behöver ett boende får ett. Istället fortsätter arbetet att säkerställa en god beredskap om prognosen skulle förändras.
  • 2017-02-22

    Ramavtalsupphandling avbryts i flera län

    Kammarätten i Jönköping har i ett antal mål beslutat att Migrationsverket inte får teckna hela eller delar av ramavtalen i vissa län utan att upphandlingarna först görs om. Eftersom behovet av tillfälliga asylboenden har minskat kraftigt har Migrationsverket dock beslutat att inte göra om dessa delupphandlingar.

Fler nyheter finns i nyhetsarkivet.