Fastighetsägare och uthyrare

Ett av Migrationsverkets uppdrag är att erbjuda bostad till alla som söker asyl i Sverige. Vi har både tillfälliga bostäder i lägenheter och kollektiva bostäder. Vi söker just nu fler bostadsplatser med anledning av situationen i Ukraina.

Migra­tions­verket söker flera bostads­platser

Med anledning av att det kommer många flyktingar från Ukraina och att massflyktsdirektivet har aktiverats förändras systemet för anskaffningen av tillfälliga bostäder. Regeringen har presenterat ett lagförslag för att åstadkomma en jämnare fördelning mellan landets kommuner när det gäller boenden åt skyddssökande från Ukraina. Den väntas träda i kraft 1 juli. Ett nytt system tas därför fram nu tillsammans med länsstyrelserna.

Karta över våra befintliga kontor Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Om upphand­lingen

Migrationsverket har tidigare gått ut med en direktupphandling av boende i tillfälliga bostäder. Med anledning av ändrade förutsättningar för Migrationsverkets anskaffning av tillfälliga bostäder avslutas nu direktupphandlingen av tillfälliga bostäder.

Frågor och svar om hur Migrationsverket hanterar och upphandlar bostäder

Migra­tions­verket hyr inte bostäder av privat­per­soner

Om du har en bostad att erbjuda som privatperson hänvisar vi dig till lokala hjälporganisationer för att se hur du kan hjälpa till.