Aktuellt

  • 2017-09-12

    Så fortsätter Migrationsverket avvecklingen av boendeplatser under 2018

    Då allt färre söker asyl i Sverige fortsätter Migrationsverket successivt att minska antalet boendeplatser under 2018. Nu har fem regioner fått i uppdrag att planera för uppsägning av cirka 13 700 platser i lägenheter och 2 100 platser i kollektiva boenden.
  • 2017-05-02

    Migrationsverket fortsätter avveckla tillfälliga boenden

    Antalet personer som behöver vår hjälp att få ett boende ordnat har det senaste året minskat kraftigt och fortsätter minska i snabb takt. Varje vecka lämnar cirka 800 personer boenden vi ordnar, därför fortsätter vi nu avveckla ytterligare 78 boenden fram till september

Fler nyheter finns i nyhetsarkivet.