Hyr ut lägenheter som asylbostäder

Den som söker asyl eller har skyddsbehov i Sverige har rätt att få hjälp med en tillfällig bostad av Migrationsverket. I dagsläget har Migrationsverket den bostadskapacitet som behövs och söker inte ytterligare lägenheter.

Lämna in intres­se­an­mälan för att hyra ut lägen­heter

Du kan lämna in en intresseanmälan om du vill hyra ut lägenheter till Migrationsverket. Du hittar våra kontaktuppgifter uppdelade i de län och kommuner där vi är intresserade av att utöka vårt bostadsbestånd.

Kontaktuppgifter för olika län och kommuner

Migrationsverket hyr inte bostäder av privatpersoner. Om du har en bostad att erbjuda som privatperson hänvisar vi dig till lokala hjälporganisationer för att se hur du kan hjälpa till.

Förut­sätt­ningar för de lägen­heter Migra­tions­verket hyr

Migrationsverket hyr enbart omöblerade lägenheter med möjlighet till eget hushåll. Vi tar också hänsyn till avståndet för de asylsökande att resa från lägenheten till samhällsservice (exempelvis mataffär, apotek och vårdcentral) och Migrationsverkets mottagningskontor.

Tills­vi­da­re­avtal

När vi hyr lägenheter tecknas ett hyresavtal mellan Migrationsverket och uthyraren (juridisk person). Migrationsverket tecknar ett tillsvidareavtal med tre månaders uppsägningstid. Vi tecknar aldrig andrahandskontrakt.

Mark­nads­mässig hyra

Migrationsverket betalar marknadsmässig varmhyra per kvadratmeter boarea (BOA). Priset bestäms utifrån aktuellt ortspris för bostad i lägenhet.

Avgräns­ningar

Migrationsverket tackar nej till hyreslägenheter med

  • enbart enstaka rum
  • begränsad hyrestid
  • andrahandskontrakt.

Kontakt­upp­gifter

Kontaktuppgifter uppdelade i län och kommuner

Karta över våra regioner Pdf, 272.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: