Aktuellt

 • 2016-12-22

  Rutiner för åldersbedömningar till dess att Rättsmedicinalverket kan påbörja sitt uppdrag

  Rättsmedicinalverket har fått i uppdrag av regeringen att göra medicinska åldersbedömningar och gör nu en upphandling av medicinska tjänster.  Migrationsverket har i sin tur i uppdrag att korta väntetiderna. Migrationsverket kan därför inte vänta in Rättsmedicinalverkets medicinska åldersbedömningar för de asylsökande som befinner sig i den delen av asylprocessen. Fram till dess att medicinska åldersbedömningar kan påbörjas fortsätter Migrationsverket att bedöma ensamkommande barns ålder individuellt utifrån nuvarande kriterier och rutiner.
 • 2016-12-07

  Powerpoint-presentation om ensamkommande barn har tagits bort

  Migrationsverket har tyvärr inte kunnat hålla presentationen uppdaterad. Eftersom allt material som funnits i presentationen finns på Migrationsverkets webbplats har vi valt att ta bort presentationen.
 • 2016-11-25

  Frågor och svar om ensamkommande barn från Afghanistan

  Migrationsverket får just nu många frågor om barn och ungdomar från Afghanistan. Här har vi sammanställt svar på de vanligaste frågorna.

Fler nyheter finns i nyhetsarkivet.