Gode män och överförmyndare

Dessa sidor riktar sig till dig som är god man för ett ensamkommande asylsökande barn och vill veta mer om hur asylprocessen ser ut och i vilka situationer du som god man behöver komma i kontakt med Migrationsverket. Kontakta mottagningsenheten för mer information om du är god man för en vuxen asylsökande.

Nyheter


  • Samhällsintroduktion för barn

    Migrationsverket har tagit fram en samhällsintroduktion för barn som sökt skydd i Sverige. Samhällsintroduktionen innehåller information om hur det går till att söka skydd, om barns rättigheter och livet i Sverige som kan vara bra för barn och unga att känna till i det nya landet.

  • En vecka kvar att ansöka om förlängt skydd enligt mass­flykts­di­rek­tivet

    Lördag 4 mars är sista dagen för att ansöka om förlängt uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Den som vill stanna i Sverige men inte ansöker om förlängt skydd i tid måste ansöka om skydd, boende och ekonomiskt stöd på nytt.