Migrationsverket logotyp

Kontaktuppgifter för gode män

Här hittar du kontaktuppgifter i frågor som gäller ensamkommande barn och ungdomar. Beroende på vilken fråga du har om ensamkommande barn är det olika funktioner eller enheter på Migrationsverket som du kan kontakta.

Kontaktpersoner för prövning av asylansökan

Prövning av ensamkommande barns och ungdomars asylansökningar handläggs vid Migrationsverkets asylprövningsenheter i Boden, Uppsala, Göteborg och Malmö (kontaktas genom regionens kansli).

Enhet

Kontakt

Asylprövningsenheten i Boden

asylboden@migrationsverket.se

Asylprövningsenheten i Uppsala

daniel.gustafsson@migrationsverket.se


Daniel Gustafsson, 010‑485 72 84

Asylprövningsenheten i Göteborg

goteborg-fordelningsenhet1@migrationsverket.se


Journummer, 010‑485 32 78

Asylprövningsenheten i Malmö

malmo-fordelningsenhet1@migrationsverket.se


Kontakt­upp­gifter för frågor om dager­sätt­ning, särskilt bidrag och åter­vän­dande

Frågor som gäller återvändande och lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) för ett visst barn

I listan nedan kan du utifrån ditt län få information om vilken mottagningsenhet du ska vända dig till.

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-21

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?