Kontaktuppgifter för gode män

Här hittar du kontaktuppgifter i frågor som gäller ensamkommande barn och ungdomar. Beroende på vilken fråga du har om ensamkommande barn är det olika funktioner eller enheter på Migrationsverket som du kan kontakta.

Kontaktpersoner för prövning av asylansökan

Prövning av ensamkommande barns och ungdomars asylansökningar handläggs vid Migrationsverkets asylprövningsenheter i Boden, Uppsala, Göteborg och Malmö (kontaktas genom regionens kansli).

Kontaktperson

Län

Annica Ring, 010‑485 27 12

Gotland, Stockholm och Södermanland

Annica Ring, 010‑485 27 12,
Kenneth Andersson, 010‑485 67 38

Dalarna, Gävleborg, Uppsala och Västmanland

Johanna Olsson Selerud, 010- 485 32 82

Blekinge, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Skåne och Östergötland

Marie Lindgren, regionvast-kansli@migrationsverket.se

Halland, Värmland, Västra Götaland och Örebro

Kenneth Andersson, 010‑485 67 38

Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland

Kontakt­upp­gifter för frågor om dager­sätt­ning, särskilt bidrag och åter­vän­dande

Frågor som gäller återvändande och lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) för ett visst barn

I listan nedan kan du utifrån ditt län få information om vilken mottagningsenhet du ska vända dig till.

Sidan senast uppdaterad: