Arbetsgivare

EU-medborgare kan arbeta i Sverige utan arbetstillstånd. Om du ska anställa någon som är medborgare i ett land utanför EU kan personen behöva ett arbetstillstånd.

Aktuellt


 • Nu gäller nya regler för arbetstillstånd

  Den 1 juni 2022 började nya regler för arbetstillstånd i Sverige att gälla. De nya reglerna påverkar flera olika typer av arbetstillstånd och gäller både personer som planerar att ansöka om arbetstillstånd och de som väntar på beslut idag.

 • Nya regler för arbetstillstånd införs 1 juni

  Riksdagen har beslutat om flera regeländringar för att attrahera internationell kompetens till Sverige och motverka arbetskraftsexploatering. De nya reglerna börjar gälla 1 juni och påverkar flera typer av arbetstillstånd.

 • Så påverkar massflyktsdirektiver den som ska säsongsarbeta i Sverige

  Migrationsverket avslår för tillfället ansökningar om säsongsarbete från personer som är bosatta i Ukraina. Den som är från Ukraina och befinner sig i Sverige kan däremot få uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet, vilket ger personen rätt att arbeta.

 • Nytt sätt att kontrollera AT-UND

  Den 1 januari införde Migrationsverket nya, digitala, LMA-kort som gör det enkelt att kontrollera om en asylsökande har rätt att arbeta.