Aktuellt

 • 2018-06-01

  Nya regler för säsongsarbete

  Den 1 juni 2018 börjar den nya lagen om säsongsarbete att gälla i Sverige, det så kallade säsongsanställningsdirektivet. Direktivet gäller för personer från ett land utanför EES och Schweiz som har fått ett erbjudande om tidsbegränsat säsongsarbete i Sverige hos en arbetsgivare som är etablerad här.
 • 2018-05-22

  Ny dom från Migrationsöverdomstolen om lön i förlängningsärenden

  Migrationsöverdomstolen har nyligen avgjort ett mål som handlar om lön vid en ansökan om förlängning av arbetstillstånd.
 • 2018-04-11

  Inte längre ett försörjningskrav för familjemedlemmar

  När en familjemedlem ansöker om förlängt uppehållstillstånd till en arbetstagare eller en egen företagare som har fått permanent uppehållstillstånd ska inte kravet på ordnad försörjning och bostad längre tillämpas.
 • 2018-03-12

  Ny lag om säsongsanställning

  Den 1 juni 2018 börjar en ny lag om säsongsanställning att gälla i Sverige, det så kallade säsongsanställningsdirektivet. Direktivet gäller för personer från ett land utanför EU/EES och Schweiz som ska arbeta i Sverige som säsongsarbetare.
 • 2018-03-06

  Migrationsverket gör helhetsbedömningar för förlängda arbetstillstånd

  Två nya domar i Migrationsöverdomstolen (MiÖD) från december 2017 ger Migrationsverket möjlighet att göra helhetsbedömningar av om villkoren för arbetstillstånd är uppfyllda. Mindre misstag ska därigenom kunna kompenseras.
 • 2018-03-01

  Nu börjar den nya lagen om företagsintern förflyttning att gälla

  Den 1 mars 2018 börjar den nya lagen om företagsintern förflyttning att gälla i Sverige, det så kallade ICT-direktivet (Intra-Corporate Transfer). Direktivet gäller för personer från ett land utanför EES och Schweiz som ska tjänstgöra som chef, specialist eller praktikant hos värdföretaget i Sverige.
 • 2018-02-05

  Ny dom från Migrationsöverdomstolen om utannonsering av tjänst

  Migrationsöverdomstolen har nyligen avgjort ett mål som handlar om utannonsering av tjänst vid en ansökan om arbetstillstånd.
 • 2018-01-18

  Förflyttning inom företaget eller koncernen

  Den 1 mars 2018 kommer nya regler om förflyttning inom företaget eller koncernen, det så kallade ICT-direktivet (Intra-Corporate Transfer), att börja gälla. Reglerna blir en del av utlänningslagen. En person som är medborgare i ett land utanför EU och Schweiz, är anställd på ett företag utanför EU, och ska arbeta hos företaget i Sverige, kan få ett ICT-tillstånd. Tillståndet gäller koncernförflyttningar för personer som ska arbeta som chef eller specialist eller som ska praktisera hos företaget i Sverige.
 • 2017-12-27

  Två nya domar från Migrationsöverdomstolen

  Migrationsöverdomstolen har avgjort två mål under december månad som handlar om anställningsvillkoren vid en ansökan om förlängning av arbetstillstånd. Domarna kommer ha betydelse för Migrationsverkets handläggning.
 • 2017-12-08

  Vanliga frågor och svar om arbetstillstånd

Fler nyheter finns i nyhetsarkivet.