Kompletta ansökningar leder till snabba beslut för högkvalificerad arbetskraft

Den 29 januari lanserades Migrationsverkets nya arbetssätt inom arbetstillstånd. Resultatet av den första tiden visar att arbetssättet fungerar väl och att kompletta ansökningar inom högkvalificerad arbetskraft får beslut inom 30 dagar.

I regleringsbrevet 2023 fick Migrationsverket i uppdrag att främja högkvalificerad arbetskraftsinvandring till Sverige. Syftet är att säkerställa att arbetsgivare inom högkvalificerade yrkessektorer får den arbetskraft de behöver i tid vilket bidrar till ett konkurrenskraftigt Sverige.

Det nya arbetssättet sätter särskilt fokus på:

  • Bättre service
  • 30 dagars handläggningstid för högkvalificerad arbetskraft vid en komplett ansökan
  • Enklare att ansöka


Resultatet av den första tiden visar att den genomsnittliga handläggningstiden för kompletta ansökningar inom högkvalificerad arbetskraft är cirka 14 dagar.

– Vi ser efter de första tre månaderna att resultatet av arbetet för att nå en mer förutsägbar process för de som rekryterar högkvalificerad arbetskraft och lämnar in en komplett ansökan har slagit ut väl. De arbetsgivare som har lämnat in en komplett ansökan har fått snabba beslut, säger Fredrik Bengtsson, regiondirektör, Region Syd på Migrationsverket.

Genom att tidigt identifiera kompletta ansökningar blir det lättare att snabbt fatta beslut i dessa ärenden. Samtidigt pågår riktade serviceinsatser mot arbetsgivare för att se till att det finns goda förutsättningar att lämna in en komplett ansökan.

– Den som ansöker har alltid ansvaret att visa att villkoren är uppfyllda och att ansökan är komplett. Vi ska däremot ge bästa möjliga förutsättningar att göra rätt från början och erbjuda god service till de arbetsgivare som behöver stöd, säger Fredrik Bengtsson.

Så gör du för att få extra stöd

Ska du rekrytera högkvalificerad arbetskraft och vill få stöd vid ansökan?

Fyll då i formuläret, så återkopplar våra experter inom några dagar.

Ta kontakt för att få stöd inför rekrytering av högkvalificerad arbetskraft

Varje månad kommer du kunna följa våra handläggningstider för högkvalificerad arbetskraft på sidan Stöd till arbetsgivare inför ansökningsprocessen.

Här presenteras statistik för genomsnittlig handläggningstid i dagar för ärenden som omfattas av serviceåtagandet om beslut inom 30 dagar.

Genomsnittlig handläggningstid i dagar

Månadsstatistik för handläggningstid

Februari

Mars

April

Högkvalificerad arbetskraft

10,3

14,3

17,4

EU-blåkort

10,4

18,9

18,5

Forskare

11,8

21,2

24,9

ICT-tillstånd


25,6

34,3