Anställa någon som redan är i Sverige och behöver ansöka om arbetstillstånd

Huvudregeln är att den du ska anställa ska ansöka om och ha sitt tillstånd klart före resan till Sverige. I vissa fall kan en person som behöver arbetstillstånd ansöka om och få tillstånd efter inresan i Sverige.

En ansökan om arbetstillstånd kan lämnas in i Sverige om personen som ansöker

Sidan senast uppdaterad: