Anställa en person med tillfälligt uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet

Här kan du läsa vad som krävs av dig som arbetsgivare om du har anställt eller vill anställa en person som har flytt från kriget i Ukraina och ansökt om skydd enligt EU:s massflyktsdirektiv.

En person som har flytt från kriget i Ukraina och ansökt om skydd enligt EU:s massflyktsdirektiv har rätt att arbeta i Sverige när hen har fått beslut om uppehållstillstånd med tillfälligt skydd. En person som har fått beslut om uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet har ett uppehållstillståndskort som visar att hen har tillfälligt uppehålls- och arbetstillstånd.

En person som har ansökt om förlängt uppehållstillstånd senast 4 mars 2023 har också rätt att arbeta. I väntan på ett nytt uppehållstillstånd kan hen bevisa att hen har ansökt i tid genom ”Bevis på mottagen ansökan om förlängt uppehållstillstånd med tillfälligt skydd – massflyktsdirektivet” som skickas till den sökande per post inom några dagar från ansökan. Varje person får ett eget bevis på mottagen ansökan. Beviset innehåller namn och dossiernummer på den sökande, och information om att hen har rätt att arbeta.

Ansök om skat­te­re­gi­stre­ring

En person som har ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet blir inte folkbokförd i Sverige. För att få arbeta i Sverige måste hen bli skatteregistrerad. Det blir hen genom att den anställde eller arbetsgivaren skickar en anmälan om preliminär A-skatt till Skatteverket. Hen får börja arbeta även innan Skatteverket har fattat beslut om preliminär A-skatt.

När Skatteverket har fattat beslut om preliminär A-skatt får den anställde ett samordningsnummer, om hen inte redan har ett sådant. Observera att man kan få ett samordningsnummer utan att vara skatteregistrerad. Det räcker alltså inte att den du vill anställa har ett samordningsnummer, du måste också kontrollera att hen är skatteregistrerad hos Skatteverket.

Stöd från Arbets­för­med­lingen

Arbetsförmedlingen har tagit fram information om att anställa en person som har flytt från kriget i Ukraina. Där kan du läsa om ditt ansvar som arbetsgivare och om vilket stöd du kan få från Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingens information om att anställa en person från Ukraina Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att anställa en asyl­sö­kande

Vissa personer som har flytt från kriget i Ukraina omfattas inte av EU:s massflyktsdirektiv och har i stället sökt asyl. En asylsökande har ett LMA-kort som visar att hen har rätt att stanna i Sverige i väntan på beslut.

Läs vad som gäller om du vill anställa en asylsökande

Sidan senast uppdaterad: