Anställa någon som har eller har haft ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå

En person som har uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå, eller för att söka arbete efter studier, kan ansöka om permanent uppehållstillstånd om han eller hon kan försörja sig själv inom sex månader efter slutförda studier.

Reglerna för permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen som trädde i kraft 20 juli 2021 är samma som de som gällde för permanent uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen, men omfattar nu endast personer vars uppehållstillstånd på något vis är knutet till deras studier på gymnasial nivå.

Krav för perma­nent uppe­hålls­till­stånd enligt gymna­si­e­lagen

För att arbetstagaren ska få permanent uppehållstillstånd krävs att

  • personen har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå eller för att söka arbete efter slutförda studier på gymnasial nivå
  • personen ska kunna försörja sig själv
  • anställningsvillkoren är minst i nivå med svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen. I anställningsvillkoren ingår förutom lön även försäkringar
  • personen har fast anställning eller avtal om minst två års anställning
  • du som arbetsgivare har anmält till Skatteverket att personen arbetar hos dig
  • personen kan visa särskild licens, legitimation eller tillstånd för att få utöva yrket om yrket kräver det
  • personen kan visa att hon eller han har fullföljt gymnasiet eller en motsvarande utländsk utbildning om personen är under 25 år
  • inkomsten inte grundar sig på en anställning som är subventionerad av någon form av statligt bidrag, till exempel instegsjobb
  • anställningen bedöms vara seriös.

Ansökan om permanent uppehållstillstånd måste lämnas in innan det nuvarande tillståndet slutar gälla, och anställningen måste vara påbörjad innan Migrationsverket prövar ansökan.

Som arbetsgivare bör du kontrollera att personen har ett giltigt tillstånd innan anställningen påbörjas. Om arbetstagaren lämnar in en ansökan om förlängning innan det tidigare tillståndet har gått ut har han eller hon rätt att fortsätta arbeta tills Migrationsverket har fattat beslut om förlängning.

För att Migrationsverket ska kunna bevilja permanent uppehållstillstånd krävs att anställningen och arbetsgivaren bedöms som seriös. Migrationsverket kan därför komma att granska arbetsgivarens förmåga att betala den utlovade lönen. Ansökan kan avslås om arbetsgivaren till exempel har skatteskulder eller skulder hos Kronofogdemyndigheten. Nystartade företag, företag inom vissa branscher och företag som har många anställda med arbetstillstånd granskas särskilt noga.

Under­rätta Skat­te­verket

När du anställer någon från ett land utanför EU ska du underrätta Skatteverket. Det gör du genom att fylla i en blankett med uppgift om namn, adress och anställningstid för personen som ska arbeta hos dig. Du ska underrätta Skatteverket senast en månad efter att anställningen har påbörjats.

Du ska spara kopior på dokument som visar att personen har rätt att vara och arbeta i Sverige. Dokumenten ska arkiveras under hela anställningstiden och tolv månader efter att anställningen har tagit slut.

Du ska använda blankett ”Underrättelse – Anställning av utlänning SKV 1160”, för att anmäla anställning till Skatteverket.

Hitta blankett och mer information på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: