Stöd till arbetsgivare inför ansökningsprocessen

Som arbetsgivare har du mycket att tänka på när du ska rekrytera medarbetare från länder utanför EU. Om du ska anställa högkvalificerad arbetskraft kan du därför få extra stöd inför ansökan om arbetstillstånd, ett stöd som anpassas utifrån ditt behov och rekryteringssituation.

Även om alla arbetsgivare självklart är välkomna att kontakta oss för vägledning, har vi på Migrationsverket ett utpekat uppdrag att främja rekrytering av högkvalificerad arbetskraft. Därför finns nu ett särskilt team som ger extra stöd till dig som ska anställa just högkvalificerad arbetskraft. Du hittar en definition av vad detta innebär längre ned på sidan.

Du får extra stöd anpassat till din rekry­te­rings­si­tu­a­tion

Vi vill att du som rekryterar högkvalificerad arbetskraft ska få goda förutsättningar att lämna in kompletta ansökningar och få snabba beslut. Därför får du extra stöd av särskilda informatörer som är experter på arbetstillståndsprocessen. De ger dig skräddarsydd information anpassad till din aktuella rekryteringssituation. Stödet kan bestå av enstaka kontakter via mejl eller telefon, samt vid behov även personliga möten.

Även du som är ombud och representerar arbetsgivare i ansökningsprocessen, kan få det extra stödet. Kraven för att få arbetstillstånd är dock desamma.

Så gör du för att få extra stöd

Ska du rekrytera högkvalificerad arbetskraft och vill få stöd?

Fyll då i formuläret nedan, så återkopplar våra experter inom några dagar.

Ta kontakt för att få stöd inför rekrytering av högkvalificerad arbetskraft

Observera att det extra stödet inte innebär att Migrationsverket tar över ansvaret för en korrekt ifylld ansökan och inte innebär några förhandsbesked. Vi ber också att ni läser på om kraven och ansökningsprocessen innan ni tar kontakt, så att vi kan utnyttja allas vår tid effektivt och i stället gå direkt på era unika behov och frågor.

Jobb­snack

Här kan du höra Alejandra berätta om arbetet som informatör för arbetstillstånd på Migrationsverket.

Nytt sorteringssätt ger snabbare hantering

Migrationsverket har infört ett nytt sätt att sortera ansökningar utifrån yrke och bransch. I kombination med att tidigt identifiera kompletta ansökningar, kan vi hantera kompletta ansökningar för högkvalificerad arbetskraft inom 30 dagar.

Nystartade företag kan också få stöd

Företag som är nystartade och har varit aktiva i mindre än 12 månader kan få extra stöd inför rekrytering av högkvalificerad arbetskraft. Däremot kan de inte förvänta sig beslut inom 30 dagar, eftersom nystartade företag kräver extra utredning.

Kvinna arbetar framför en server.

Företag i branscher med högre utredningskrav kan inte få stöd

Den extra servicen till arbetsgivare som rekryterar högkvalificerad arbetskraft gäller inte arbetsgivare inom branscher där Migrationsverket tillämpar högre utredningskrav för att motverka fusk och människoexploatering.

Läs mer om vilka branscher som har skärpta utredningskrav

Vi samverkar för bra samarbete

För att du som arbetsgivare ska få bra förutsättningar att hålla dig uppdaterad kring aktuella frågor, samverkar Migrationsverket med bransch- och arbetsgivarorganisationer. Vi träffas på samverkansmöten och delar med oss av aktuell och relevant information – som bransch- och arbetsgivarorganisationerna sedan ska dela vidare i sina kanaler.

Vårt gemensamma mål är att öka andelen kompletta ansökningar, något som gagnar oss alla. Samverkansmötena är samtidigt ett sätt för Migrationsverket att ta del av information som kan ge andra goda effekter; förbättrad information, förbättrade processer eller mer användarvänliga tjänster. Vi håller samverkansmötena regelbundet och följer upp dem med statistik för att bli säkra på att insatserna ger effekt.

Här presenteras statistik för genomsnittlig handläggningstid för ärenden som omfattas av serviceåtagandet om beslut inom 30 dagar.

Genomsnittlig handläggningstid i dagar

Handläggningstider för avgjorda ärenden (dagar)

Februari

Mars

April

Maj

Högkvalificerad arbetskraft

10

14

17

17

EU-blåkort

10

18

18

19

Forskare

11

21

24

24

ICT-tillstånd


25

34

23

Definitionen av högkvalificerad arbetskraft bygger på Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK), ett system av koder som grupperar individers yrken eller arbetsuppgifter. För att urskilja högkvalificerad arbetskraft utifrån yrkesområden använder vi SSYK-koderna 1-3 (SSYK 2012):

  1. Chefsyrken
  2. Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens.
  3. Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande.

I början av 2024 införde Migrationsverket ett nytt sätt att sortera ansökningar om arbetstillstånd, där service till arbetsgivare som rekryterar högkvalificerad arbetskraft ska prioriteras och få snabb hantering. I det här webbseminariet deltar olika representanter från Migrationsverket för att berätta mer om det nya arbetssättet. Webbseminariet sändes live 25 januari 2024.

Maria Mindhammar, generaldirektör på Migrationsverket, beskriver uppdraget att främja högkvalificerad arbetskraft till Sverige.

Migrationsverket införde i början av 2024 ett nytt arbetssätt för att hantera ansökningar om arbetstillstånd. I filmen förklarar Fredrik Bengtsson, regiondirektör på Migrationsverket, hur det nya arbetssättet fungerar.

Migrationsverkets experter berättar om vilken service arbetsgivare som rekryterar högkvalificerad arbetskraft kan få inför ansökan om arbetstillstånd. De svarar även på vanliga frågor från arbetsgivare.

Sidan senast uppdaterad: