Om Migrationsverket

I Sverige är Migrationsverket den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap.

Nyheter

 • 2024-04-24

  Ny enkät om hur personer från Ukraina ser på fram­tiden

  På regeringens uppdrag skickar Migrationsverket ut en enkät till vuxna personer som beviljats skydd enligt massflyktsdirektivet. Genom enkäten, som genomförs för andra gången, vill regeringen få bättre kunskap om hur skyddsbehövande från Ukraina ser på sin framtid.

 • 2024-04-23

  Prognos för antalet asylsökande oförändrad

  Trots en orolig omvärld, med en upptrappad konflikt i Mellanöstern, är Migrationsverkets prognos för antalet asylsökande oförändrad. Bedömningen är fortsatt att cirka 12 000 personer söker asyl i Sverige i år respektive nästa år. – I dagsläget ser vi inte att utvecklingen i omvärlden förändrar bedömningen av antalet asylsökande i Sverige. När det gäller effekten av EU:s nya migrationspakt är det för tidigt att dra några långsiktiga slutsatser, säger Maria Mindhammar, generaldirektör för Migrationsverket.

 • 2024-04-15

  Plan för fler förvarsplatser klar

  Migrationsverket har nu redovisat till regeringen hur utbyggnaden av antalet förvarsplatser kan se ut de närmaste åren. Det finns en konkret plan för upp till 750 platser och målet är 1 000 platser totalt. Samtidigt fortsätter myndigheten utvecklingsarbetet för att skapa en tryggare och säkrare miljö för personal och förvarstagna.

 • 2024-03-28

  Så ska fusket med uppehållstillstånd för studier motverkas

  Det är för många personer som kommer till Sverige med uppehållstillstånd för studier som aldrig slutför sin utbildning. Allt för många hoppar av och börjar arbeta istället, eller dyker helt enkelt aldrig upp på den utbildning de angett att de ska gå. Migrationsverket har i dagarna lämnat över en rapport med förslag för att motverka detta.

Fler nyheter finns i nyhetsarkivet.