Om Migrationsverket

I Sverige är Migrationsverket den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap.

Nyheter

 • 2023-03-20

  Digitala LMA-kort sparar miljoner

  De digitala LMA-korten som infördes den 1 januari 2022 innebär att den asylsökande behåller samma kort under hela asylprocessen. Under förra året ledde det till en besparing på cirka 6,5 miljoner kronor. – Det nya kortet har också bidragit till färre besök, mindre administration och minskad risk för felaktiga utbetalningar, säger Anna-Johanna Viking, processledare på Migrationsverket.

 • 2023-03-09

  Drygt 33 000 personer har sökt förlängt tillfälligt skydd

  Den 4 mars stängde ansökan för att förlänga uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Drygt 33 000 personer har ansökt och har nu fram till början på maj på sig att fotograferas för sina nya uppehållstillståndskort.

 • 2023-03-09

  Fler fall av misstänkt människohandel identifierade 2022

  Under förra året upptäckte Migrationsverket drygt 500 fall av misstänkt människohandel – nästan dubbelt så många som 2021. – Ökningen beror på att två av ärendena omfattade ett stort antal personer. Båda dessa gäller misstänkt tvångsarbete, säger Lisa Hultin Knutas, central samordnare mot människohandel på Migrationsverket.

Fler nyheter finns i nyhetsarkivet.