Nyheter

 • 2018-07-18

  Migrationsverket avvaktar med bifallsbeslut som gäller den nya gymnasielagen

  Migrationsverket avvaktar med bifallsbeslut i ärenden där den nya gymnasielagen har åberopats. Ärenden där det är uppenbart att den sökande inte uppfyller grundkraven kommer fortsatt få avslagsbeslut. Detta efter att två migrationsdomstolar har bedömt att det inte går att tillämpa lagstiftningen i den del som avser sänkt beviskrav för identitet.

 • 2018-07-13

  Migrationsverket prioriterar kvotflyktingar som evakuerats till Niger

  FN:s flyktingorgan UNHCR vädjar till stater att ta emot flyktingar som har evakuerats från Libyen. Därför har nu Migrationsverket påskyndat arbetet med att vidarebosätta flyktingar som UNHCR har evakuerat till Niger. – För att kunna fortsätta evakuera de mest utsatta flyktingarna krävs att Europas stater aktivt deltar i vidarebosättningsarbetet, säger Vincent Cochetel, UNHCR:s särskilda sändebud för Medelhavet.

 • 2018-07-06

  Migrationsverket fortsätter att handlägga ärenden enligt gymnasielagen

  Migrationsverket fortsätter att ta emot ansökningar och tillämpa den nya gymnasielagen. – Vi tar emot och handlägger dessa ärenden som vanligt, säger Daniel Grynfarb, chef för migrationsrättsenheten vid Migrationsverket.

Populära sidor och tjänster