Om Migrationsverket

I Sverige är Migrationsverket den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap.

Nyheter

 • 2022-06-30

  Kommunerna tar över ansvaret för boende åt skyddsbehövande från Ukraina

  Den 1 juli börjar den nya lag att gälla som innebär att kommunerna tar över ansvaret för att ordna boende åt skyddsbehövande från Ukraina. Syftet är att skapa en jämnare fördelning av boendeplatser över landet. – Det här skapar bättre förutsättningar att ta emot de som fått skydd i Sverige enligt massflyktsdirektivet. Kommunerna delar på ansvaret och får bättre möjligheter att planera mottagandet. Det är första gången EUs massflyktsdirektiv tillämpas och nu har vi ett system på plats för att omhänderta det, säger Mikael Ribbenvik, generaldirektör för Migrationsverket.

 • 2022-06-17

  Nya fördel­ningstal efter dialoger med kommuner

  Migrationsverket har idag presenterat förslag på hur många skyddsbehövande från Ukraina som varje kommun ska ordna boende åt i år. För samtliga kommuner innebär detta förslag en sänkning jämfört med de fördelningstal Migrationsverket presenterade i april. Anledningen är att Migrationsverket skrivit ned huvudscenariot för hur många från Ukraina som kommer att söka skydd i Sverige i år.

 • 2022-06-16

  Efter invasionen i Ukraina stöttar Migrationsverkets personal kolleger i Rumänien

  Sex medarbetare från Migrationsverket är just nu i Rumänien, med uppdrag att hjälpa myndigheterna i mottagandet av människor som flytt kriget i Ukraina. – Här i Galati fungerar arbetet väldigt bra och de som ansöker får sina uppehållstillstånd direkt, säger Johanna Lidberg som är en av de utsända.

Fler nyheter finns i nyhetsarkivet.