Nyheter

 • 2017-02-23

  Årsredovisningen för 2016 klar

  2016 var ett år som fortsatt präglades av att så många sökte asyl i Sverige året före.

 • 2017-02-20

  Migrationsverket minskar mottagningen i region Nord

  Region Nord räknar med att bli mellan 100 och 120 färre årsarbetare under 2017. Verksamheten anpassas till behov och budget. − Hur många personer som kommer att påverkas är för tidigt att säga. Vi arbetar nu intensivt med att hitta så bra lösningar som möjligt för våra medarbetare, säger regionchef Håkan Hansi.

 • 2017-02-18

  Migrationsverket väntar med beslut i ärenden där medicinsk åldersbedömning kan behövas

  Migrationsverkets vikarierande generaldirektör Mikael Ribbenvik har fattat beslut om att myndigheten från och med idag, lördagen den 18 februari, väntar med att fatta beslut i ärenden där det finns behov av en medicinsk åldersbedömning fram till dess att Rättsmedicinalverkets nya ordning finns på plats.

Populära sidor och tjänster