Nyheter

 • 2020-02-11

  Migra­tions­verket på DN Debatt: Sverige ska inte vara en fristad för poten­ti­ella terro­rister

  På tisdagen publicerade Dagens Nyheter en debattartikel av verkets generaldirektör Mikael Ribbenvik. Där säger han att det är stötande att personer som bedöms vara säkerhetshot i princip får samma förmåner som personer med alternativ skyddsstatus

 • 2020-02-10

  Ny prognos: Stabilt utgång­släge för Migra­tions­verket 2020

  Migrationsverket utgångsläge för 2020 är stabilt. Det skriver myndigheten i sin första prognos i år. – Antalet avgjorda ärenden 2019 blev ungefär som förväntat. Det ger oss ett bra utgångsläge för i år, säger verkets planeringschef Henrik Holmer. Samtidigt visar prognosen att antalet asylsökande kan öka något under 2020. Bifallsandelarna väntas dock fortsätta att vara relativt låga framöver. Prognosen för antalet kommunmottagna nyanlända med uppehållstillstånd är i princip oförändrad.

 • 2020-01-31

  Storbritannien lämnar EU med avtal

  Natten mellan den 31 januari och 1 februari lämnar Storbritannien EU, och det kommer att ske under ordnade former. Det utträdesavtal som under hösten förhandlats fram mellan EU och den brittiska regeringen har nu godkänts.

Fler nyheter finns i nyhetsarkivet.

Populära sidor och tjänster