Om Migrationsverket

I Sverige är Migrationsverket den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap.

Nyheter

 • 2022-11-30

  Kommunikationsinsats mot arbetslivskriminalitet

  Migrationsverket är en av nio myndigheter som på uppdrag av regeringen samverkar i frågor som rör arbetskriminalitet. Nu startar en gemensam kommunikationsinsats som riktar sig till allmänheten för att öka kunskapen och påverka attityden till arbetslivskriminalitet.

 • 2022-11-25

  Ändrad EU-praxis föranleder ändring i ryskt ärende

  EU-domstolens praxis ökar möjligheten till uppehållstillstånd för utländska föräldrar med barn som har svenskt medborgarskap. En direkt följd är att ett beslut om utvisning i ett uppmärksammat ärende upphävs.

 • 2022-11-24

  Besluts­stoppet i ukrainska asylä­renden förlängs

  Migrationsverket har uppdaterat sitt rättsliga ställningstagande om Ukraina. Beslutsstoppet förlängs på grund av den stora osäkerheten som råder efter Rysslands invasion.

Fler nyheter finns i nyhetsarkivet.