Regioner (tidigare landsting)

Dessa sidor riktar sig till dig som arbetar med hälso- och sjukvård och ska ansöka om statlig ersättning.

Aktuellt

  • E-tjänsten uppdaterad med ny kolumn

    E-tjänsten för regioner har idag uppdaterats med en ny kolumn i fliken ”Asylsökande i länet”, även kallad för Asylsökandelistan. Syftet med uppdateringen är att underlätta för regionerna att identifiera individer som Migrationsverket har skyldighet att lämna uppgifter om.
  • Nya regler om statlig ersättning till följd av ändringar i utlänningslagen

    Från och med den 20 juli gäller nya regler i utlänningslagen. För kommuner och regioner innebär förändringarna bland annat att möjligheten att söka ersättning för personer med uppehållstillstånd av medicinska skäl upphävs, samt att även personer som får uppehållstillstånd enligt gymnasielagen omfattas av personkretsen för nyanlända.