Migrationsverket logotyp

Statlig ersättning till regioner

En region har rätt till ersättning från staten för vissa av de kostnader den har för asylsökande. En region har även rätt till ersättning för vissa kostnader den har för personer som ansökt om eller fått uppehållstillstånd. En del av de statliga ersättningarna betalas ut utan ansökan och en del behöver regionen ansöka om.

Ändra konto och refe­renstexter

Vill du ändra vilket plusgiro eller bankgiro som pengarna ska betalas till? Eller ändra referenstext till betalningsmottagaren?

Läs mer om att ändra konto för utbetalning

Om du vill veta vilken utbetalning som är kopplad till vilken ersättning finns det en förteckning som hjälper dig med detta:

Koder och klartext för statlig ersättningPDF

Utbe­talad statlig ersätt­ning till kommuner och regi­oner

Migrationsverket betalade ut mer än 9,2 miljarder kronor under 2020 till kommuner och regioner i statlig ersättning. Motsvarande belopp var drygt 15,2 miljarder kronor under 2019 och nära 25,5 miljarder kronor under 2018. I sammanställningarna redovisas ersättningen fördelad per kommun och region, samt ersättningsform.

Utbetalad ersättning 2020Excel
Utbetalad ersättning 2019Excel
Utbetalad ersättning 2018Excel
Utbetalad ersättning 2017Excel 
Utbetalad ersättning 2016Excel

Rätts-och landin­for­ma­tion

I Migrationsverkets databas för rätts‑ och landinformation Lifos hittar du domar och beslut som gäller statliga ersättningar. Främst senaste årens domar och beslut finns från och med juli 2020 i Rättsfallssamlingen.

Tidigare års domar och beslut finns än så länge endast att söka fram genom detaljerad sökning. Använd gärna Migrationsverkets manual för hur du söker fram dessa domar och beslut i Lifos.

Lifos databaslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Manual för att söka i LifosPDF

Sidan senast uppdaterad: 2021-02-01

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?