Statlig ersättning till regioner

En region har rätt till ersättning från staten för vissa av de kostnader den har för asylsökande. En region har även rätt till ersättning för vissa kostnader den har för personer som ansökt om eller fått uppehållstillstånd. En del av de statliga ersättningarna betalas ut utan ansökan och en del behöver regionen ansöka om.

Ändra konto och refe­renstexter

Vill du ändra vilket plusgiro eller bankgiro som pengarna ska betalas till? Eller ändra referenstext till betalningsmottagaren?

Läs mer om att ändra konto för utbetalning

Om du vill veta vilken utbetalning som är kopplad till vilken ersättning finns det en förteckning som hjälper dig med detta:

Koder och klartext för statlig ersättning Pdf, 433.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Utbe­talad statlig ersätt­ning till kommuner och regi­oner

Migrationsverket betalade ut drygt 7,2 miljarder kronor under 2023 till kommuner, regioner och apotek i statlig ersättning. Motsvarande belopp var drygt 7,6 miljarder kronor under 2022 och nära 6,2 miljarder kronor under 2021. I sammanställningarna redovisas ersättningen fördelad per kommun och region, samt ersättningsform.

Utbetalad ersättning 2023 Excel, 413.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Utbetalad ersättning 2022 Excel, 325.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Utbetalad ersättning 2021 Excel, 377.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Rätts- och landin­for­ma­tion

I Migrationsverkets databas för rätts‑ och landinformation Lifos hittar du domar och beslut som gäller statliga ersättningar. De finns i Rättsfallssamlingen under tema Statlig ersättning. Det går även att välja underkategorier för specifik ersättning eller annan fråga.

Lifos rättsfallsamling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om rättsfallssamling med läsanvisningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: