Ansök om ersätt­ning för personer som hålls i förvar – regi­oner

En region kan få ersättning för vissa kostnader för sjukvård till en person som hålls i förvar.

För mer information om vem som är förvarstagen se sidan Personer som kommuner och regioner kan få ersättning för.

I listan nedan kan du välja vilken typ av ersättning du vill ha mer information om. På varje sida hittar du information om vilka krav som gäller, hur du ansöker, vilka handlingar som ska skickas med och vart du ska skicka in din ansökan.

Sidan senast uppdaterad: