E-tjänst för regioner

Via e-tjänsten kan regioner rapportera och söka ersättning för genomförda hälsoundersökningar. I e-tjänsten går det även att se vilka asylsökande personer som finns i länet och som kan erbjudas en hälsoundersökning.

Via e-tjänsten kan regioner söka ersättning för hälsoundersökningar och se vilka asylsökande som finns i länet och om de har blivit kallade till en hälsoundersökning.

​I manualerna hittar du steg för steg-guider för alla moment i e-tjänsten:

Användarmanual för e-tjänsten Pdf, 911.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Användarmanual för dig som är administratör i e-tjänsten Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Vanliga frågor och svar om e-tjänsten för regioner

E-tjänst för regioner

Aktuellt i e-tjänsten

E-tjänsten för regioner har idag uppdaterats med en ny kolumn i fliken ”Asylsökande i länet”, även kallad för Asylsökandelistan. Syftet med uppdateringen är att underlätta för regionerna att identifiera individer som Migrationsverket har skyldighet att lämna uppgifter om.

Den nya kolumnen innehåller en förkortning som beskriver vilken typ av sökande individen i listan är enligt följande:

A­ – Asylsökande

AB – Asylsökande barn (underårigt och ej inskrivet i mottagningssystemet. För dessa har regioner inte rätt till statlig ersättning)

B – Bevisperson (som inte är asylsökande och ej inskriven i mottagningssystemet)

F – Förvarstagen (person som hålls i förvar)

Information om förändringen har skickats ut via mejladress till regionernas kontaktpersoner och/eller administratörer redan i mitten på juli.

Observera att användarmanualen kommer att revideras i sin helhet under hösten 2021, då även information om den nya kolumnen kommer läggas till.

Vi rekommenderar dig som använder Migrationsverkets e-tjänst för regioner att välja en annan webbläsare än Internet Explorer vid inloggning i e-tjänsten. E-tjänsten för regioner kommer inte längre att fungera optimalt med Internet Explorer och fortsatt användning i den webbläsaren kan leda till att e-tjänsten inte fungerar helt korrekt. Orsaken är att Microsoft inte längre uppgraderar Internet Explorer.

Kontaktuppgifter för frågor om e-tjänsten

Vid frågor kan du kontakta halsoundersokningar-melker@migrationsverket.se

Sidan senast uppdaterad: