E-tjänst för regioner

Via e-tjänsten kan regioner rapportera och söka ersättning för genomförda hälsoundersökningar. I e-tjänsten går det även att se vilka asylsökande personer som finns i länet och som kan erbjudas en hälsoundersökning.

Om e-tjänsten

Via e-tjänsten kan regioner söka ersättning för hälsoundersökningar och se vilka asylsökande som finns i länet och om de har blivit kallade till en hälsoundersökning.

Manu­aler för e-tjänsten

​I manualerna hittar du steg-för-stegguider för alla moment i e-tjänsten:

Användarmanual för e-tjänstenPDF

Användarmanual för dig som är administratör i e-tjänstenPDF

Läs mer

Vanliga frågor och svar om e-tjänsten för regioner

Aktuellt i e-tjänsten

  • (191128) Nytt för dig som är administratör i e-tjänsten

    Lanseringen av Administrera behörigheter för e-tjänster sker den 28 november. Information om lanseringen har tidigare skickats ut via mail till de utsedda kontaktpersonerna i varje region/landsting. Ny användarmanual för administratörer publiceras i samband med lanseringen.

  • (190517) Påminnelse: Användning av e-tjänsten Melker Landsting i relation till privata vårdgivare och vårdbolag

    Om du ska ge annan användare än landstingets, numera regionens, egna medarbetare tillgång till e-tjänsten Melker Landsting måste du säkerställa att användaren omfattas av sekretessansvaret enligt regelverket. Denna prövning ska göras för alla personer som får ett SITHS-kort utfärdat med landstingets/regionens organisationsnummer.

    Observera att ansvaret för sekretessen för asylsökandes personuppgifter inte kan överföras till privata vårdgivare eller privata vårdbolag. Användare som tillhör privata aktörer ska därför inte ges tillstånd att logga in till e-tjänsten genom deras egna externa SITHS-kort. Användare som har SITHS-kort utfärdade med de privata bolagens organisationsnummer kommer inom kort att tas bort från e-tjänsten.

    Frågor kring regelverket skickas till migrationsverket@migrationsverket.se. Vänligen ange ”E-tjänsten Melker Landsting Regelverk” i ämnesfältet.

Kontaktuppgifter för frågor om e-tjänsten

Vid frågor kan du kontakta:

halsoundersokningar-melker@migrationsverket.se

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-24

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.