Blanketter för regioner

Här hittar du alla Migrationsverkets blanketter som riktar sig till regioner.

Öppna blanketten i en pdf-läsare

För att få tillgång till alla funktioner behöver du öppna blanketten i den senaste versionen av en pdf-läsare, till exempel Adobe Acrobat Reader. Blanketter med automatiska summeringar måste du öppna i en pdf-läsare för att summeringarna ska bli korrekta. Du ser att en blankett har fält med automatiska summeringar genom att det finns en nolla i de fälten.

Gene­rella blan­ketter statlig ersätt­ning

Blan­ketter statlig ersätt­ning för asyl­sö­kande

Blan­kett statlig ersätt­ning för bevis­per­soner

Blan­ketter statlig ersätt­ning för personer med uppe­hålls­till­stånd

Blan­ketter statlig ersätt­ning för personer som hålls i förvar

Sidan senast uppdaterad: