Blanketter för regioner

Här hittar du alla Migrationsverkets blanketter som riktar sig till regioner.

Obser­vera!

Blanketter där belopp summeras automatiskt har en nolla i fältet för summering. För att summeringarna ska fungera måste du ladda ner blanketten, spara den på datorn och öppna den i exempelvis Adobe Acrobat Reader. Orsaken är att inställningarna i Adobe inte alltid fungerar i webbläsarna.

De blanketter som är pdf-filer öppnas i ett nytt fönster. Du kan fylla i dem i din dator och sedan skriva ut dem för underskrift. I vissa webbläsare går det inte att öppna blanketterna eller fylla i dem. Spara då ned dem på din dator och öppna dem med ett pdf-program, till exempel Adobe Acrobat Reader. Om du öppnar blanketterna i senaste versionen av Acrobat Reader kan du också spara den ifyllda blanketten.

Du kan läsa mer om ersättningsformerna för asylsökande, personer med tillstånd och personer utan tillstånd under Statlig ersättning.

Andra blan­ketter

Gene­rella blan­ketter statlig ersätt­ning

Blan­ketter statlig ersätt­ning för asyl­sö­kande

Blan­kett statlig ersätt­ning för bevis­per­soner

Blan­ketter statlig ersätt­ning för personer med uppe­hålls­till­stånd

Blan­ketter statlig ersätt­ning för personer som hålls i förvar

Sidan senast uppdaterad: