Migrationsverket logotyp

Aktuellt

  • 2020-01-03

    Nya regler för studenter

    Den 1:a januari 2020 börjar nya regler att gälla för studenter som ansöker om eller har uppehållstillstånd för studier i Sverige. Detta beror på att Sverige inför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/801. Den ändrade lagen gäller alla som vars ansökan prövas från och med den 1 januari 2020.
  • 2019-01-18

    Ny blankett för medgivande till att barn under 18 år får bo och studera i Sverige

    Migrationsverket har tagit fram en ny blankett för vårdnadshavare att fylla i om den som ska studera i Sverige är under 18 år.