Aktuellt

 • 2020-01-03

  Nya regler för studenter

  Den 1:a januari 2020 börjar nya regler att gälla för studenter som ansöker om eller har uppehållstillstånd för studier i Sverige. Detta beror på att Sverige inför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/801. Den ändrade lagen gäller alla som vars ansökan prövas från och med den 1:a januari 2020.
 • 2019-01-18

  Ny blankett för medgivande till att barn under 18 år får bo och studera i Sverige

  Migrationsverket har tagit fram en ny blankett för vårdnadshavare att fylla i om den som ska studera i Sverige är under 18 år.
 • 2018-12-21

  Ett nytt försörjningsbelopp från och med den 1 januari 2019

  Den studerande ska förfoga över minst 8 370 kronor per månad enligt försörjningskravet för 2019. Det gäller ansökningar om uppehållstillstånd som kommer in till Migrationsverket från och med den 1 januari 2019.
 • 2018-12-03

  Uppmaningar till utbildningsanordnare

  Vi skulle vilja öka andelen kompletta ansökningar när det gäller uppehållstillstånd för övriga studier och delar nu därför med oss av information om vanliga misstag i ansökningar.

Fler nyheter finns i nyhetsarkivet.