Anordnare av övriga studier

Dessa sidor riktar sig till dig som arbetar för en anordnare av övriga studier. Med anordnare av övriga studier avses någon som arrangerar studier som inte är högre utbildning.

Nyheter