Lagar och förord­ningar om utbildning

Lagar

Utlänningslagen (2005:716)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Högskolelagen (1992:1434), HLlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förvaltningslagen (2017:900)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förordningar

Förordningen (2010:543) om anmälnings- och studieavgifter vid universitet och högskolor (studieavgiftsförordningen)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Utlänningsförordningen (2006:97)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förordningen (2002:763) om högskole­introducerande utbildninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för doktoranderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor (studieredovisningsförordningen)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Högskoleförordningen (1993:100), HFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avgiftsförordningen (1992:191)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Föreskrifter

MIGRFS 10/2014 (bemyndigande för UM)PDF

Rättsliga ställningstaganden

SR 14/2018 Rättsligt ställningstagande angående med vilket lagstöd familjemedlemmar till arbetstagare, innehavare av EU-blåkort, innehavare av ICT-tillstånd, ICT-tillstånd för längre vistelse, studerande och näringsidkare kan beviljas permanent uppehållstillståndlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

RCI 10/2018 Rättsligt ställningstagande angående förlängning av ett tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd när det finns ett gällande lagakraftvunnet beslut om avvisning eller utvisninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SR 43/2017 Rättsligt ställningstagande angående uppehållstillstånd för övriga studierlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SR 14/2017 Rättslig kommentar angående vad som avses med synnerliga skäl med anledning av Migrationsöverdomstolens avgörande MIG 2016:18länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SR 53/2016 Rättsligt ställningstagande angående ansökan om förlängt uppehålls- och/eller arbetstillstånd som görs efter det att ett tidigare tillstånd upphört att gällalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SR 36/2015 Rättsligt ställningstagande om att höra barnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad: 2020-01-30

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.