Anordnare av högre utbildning

Dessa sidor riktar sig till dig som arbetar vid en anordnare av högre utbildning och innehåller information som bidrar till att öka kvaliteten i kontakten med den sökande.

Aktuellt


 • Ändrat utseende och giltighetstid för UT-kort och pass

  Från och med 1 januari 2022 blir alla pass som tillverkas i Sverige säkrare och får ett nytt utseende. Det gäller också de resedokument och främlingspass som Migrationsverket utfärdar. Även uppehållstillståndskort (UT-kort) och uppehållskort (UK) som är bevis för att en person är lagligt i Sverige kommer att se lite annorlunda ut.

 • Ny sida kategoriserar studerande och forskare

  Nu finns en ny sida som vänder sig till anordnare av högre utbildning och som beskriver de olika typerna av studerande och forskare som behöver uppehållstillstånd för att vistas i Sverige.

 • Migrationsverket ändrar sin praxis gällande heltidsstudier

  Migrationsverket har utökat möjligheten till undantag från kravet på heltidsstudier. Det gäller specifikt de studenter som behöver förlängning av sitt uppehållstillstånd utöver ordinarie studietid för att slutföra sin utbildning. Förlängning av uppehållstillstånd kan i normalfallet ges för upp till en termin eller den kortare tid som studierna kräver.

 • Nya krav för permanent uppehållstillstånd för doktorander

  Från 20 juli gäller förändringar i utlänningslagen. Den som ska eller har ansökt om permanent uppehållstillstånd påverkas av förändringarna.