Migrationsverket logotyp

Blanketter och checklistor – högre utbild­ning

Om det inte går att göra en webbansökan kan den sökande använda någon av blanketterna som finns på sidan med blanketter för uppehållstillstånd för studier. Generellt för alla varianter av intyg är att studietiden ska ange den tid man planerar att studera. Här finns checklistor för att underlätta skrivandet av ett studieintyg.

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-27

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?