Blanketter och checklistor – högre utbild­ning

Här finns checklistor för att underlätta skrivandet av ett studieintyg. Generellt för alla varianter av intyg är att studietiden ska ange den tid man planerar att studera. Om det inte går att göra en webbansökan kan den sökande använda någon av blanketterna som finns på sidan med blanketter för uppehållstillstånd för studier.

Sidan senast uppdaterad: