Kontaktuppgifter för anordnare av högre utbildning

Om du har synpunkter på informationen till anordnare av högre utbildning kontakta Markus Filipsson.

Mejladress: markus.filipsson@migrationsverket.se

Ansvars­för­del­ning på Migra­tions­verket

Lista över vilken enhet som ansvarar för vilka utbildningsanordnare

Sundsvall*

Umeå**

Växjö

Örebro

Linköpings universitet

Försvarshögskolan

Beckmans designhögskola

Akademi för ledarskap och teologi

Luleå tekniska universitet

Johannelunds teologiska högskola

Blekinge tekniska högskola (Växjö 2)

Chalmers tekniska högskola

Mittuniversitetet

Lunds universitet

Enskilda högskolan, Stockholm

Förbundet S:t Lukas utbildningsinstitut

Södertörns högskola

Newmaninstitutet

Ericastiftelsen

Gammelkroppa skogsskola


Stockholms universitet (Umeå 2)

Marie Cederschiöld högskola

Göteborgs universitet


Sveriges lantbruksuniversitet (Umeå 2)

Evidens AB

Högskolan i Dalarna


Umeå universitet

Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm

Högskolan i Gävle


World Maritime University

Handelshögskolan i Stockholm

Högskolan i SkövdeHögskolan i Borås

Högskolan VästHögskolan i Halmstad (Växjö 2)

Karlstad universitetHögskolan i Kristianstad (Växjö 2)

Stockholms konstnärliga högskolaHögskolan på Gotland (Växjö 2)

Uppsala universitetJönköping University

Örebro universitetKarolinska institutet
Konstfack (Växjö 2)
Kungliga tekniska högskolan (Växjö 2)
Kungliga konsthögskolan
Kungliga musikhögskolan, Stockholm
Linnéuniversitetet
Lärarhögskolan i Stockholm
Malmö universitet
Mälardalens universitet (Växjö 2)
Röda korsets högskola
Skandinaviens akademi för psykoterapiutveckling AB
Sophiahemmets högskola
Stockholms musikpedagogiska institut
Svenska institutet för kognitiv psykoterapi


* Enheten i Sundsvall hanterar också ärenden som gäller högre utbildning i form av yrkeshögskoleutbildning samt folkhögskolestudier på eftergymnasial nivå.

** Enhet 1 i Umeå hanterar också ärenden som gäller övriga studier samt studier vid uppdrags- och specialiseringsutbildningar.

Sidan senast uppdaterad: