Kontaktuppgifter för anordnare av högre utbildning

Om du har synpunkter på informationen till anordnare av högre utbildning kontakta Markus Filipsson.

Mejladress: markus.filipsson@migrationsverket.se

Ansvars­för­del­ning på Migra­tions­verket

Lista över vilken enhet som ansvarar för vilka utbildningsanordnare

Umeå*

Växjö

Örebro

Försvarshögskolan

Beckmans designhögskola

Akademi för ledarskap och teologi

Johannelunds teologiska högskola

Blekinge tekniska högskola (Växjö 2)

Chalmers tekniska högskola

Linköpings universitet

Enskilda högskolan, Stockholm

Förbundet S:t Lukas utbildningsinstitut

Luleå tekniska universitet

Ericastiftelsen

Gammelkroppa skogsskola

Lunds universitet

Marie Cederschiöld högskola

Göteborgs universitet

Mittuniversitetet

Evidens AB

Högskolan i Dalarna

Newmaninstitutet

Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm

Högskolan i Gävle

Stockholms universitet

Handelshögskolan i Stockholm

Högskolan i Skövde

Sveriges lantbruksuniversitet

Högskolan i Borås

Högskolan Väst

Södertörns högskola

Högskolan i Halmstad (Växjö 2)

Karlstad universitet

Umeå universitet

Högskolan i Kristianstad (Växjö 2)

Karolinska institutet


Högskolan på Gotland (Växjö 2)

Mälardalens universitet


Jönköping University

Stockholms konstnärliga högskola


Konstfack (Växjö 2)

Uppsala universitet


Kungliga tekniska högskolan (Växjö 2)

Örebro universitet


Kungliga konsthögskolanKungliga musikhögskolan, StockholmLinnéuniversitetetLärarhögskolan i StockholmMalmö universitetRöda korsets högskolaSkandinaviens akademi för psykoterapiutveckling ABSophiahemmets högskolaStockholms musikpedagogiska institutSvenska institutet för kognitiv psykoterapi


* Enheten i Umeå hanterar också ärenden som gäller övriga studier, studier vid uppdrags- och specialiseringsutbildningar, högre utbildning i form av yrkeshögskoleutbildning, folkhögskolestudier på eftergymnasial nivå samt studier vid World Maritime University (både utbildningar som är högre utbildning och sådana som faller inom övriga studier).

Sidan senast uppdaterad: