Kontaktuppgifter för anordnare av högre utbildning

Om du har synpunkter på informationen till anordnare av högre utbildning kontakta Markus Filipsson.

Mejladress: markus.filipsson@migrationsverket.se

Ansvars­för­del­ning på Migra­tions­verket

Lista över vilken enhet som ansvarar för vilka utbildningsanordnare

Umeå*

Växjö

Örebro

Försvarshögskolan

Beckmans designhögskola

Chalmers tekniska högskola

Johannelunds teologiska högskola

Blekinge tekniska högskola (Växjö 2)

Förbundet S:t Lukas utbildningsinstitut

Linköpings universitet

Enskilda högskolan, Stockholm

Gammelkroppa skogsskola

Luleå tekniska universitet

Ericastiftelsen

Göteborgs universitet

Lunds universitet

Marie Cederschiöld högskola

Högskolan i Dalarna

Mittuniversitetet

Evidens AB

Högskolan i Gävle

Newmaninstitutet

Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm

Högskolan i Skövde

Stockholms universitet

Handelshögskolan i Stockholm

Högskolan Väst

Sveriges lantbruksuniversitet

Högskolan i Borås

Karlstad universitet

Södertörns högskola

Högskolan i Halmstad (Växjö 2)

Karolinska institutet

Umeå universitet

Högskolan i Kristianstad (Växjö 2)

Mälardalens universitet


Högskolan på Gotland (Växjö 2)

Stockholms konstnärliga högskola


Jönköping University

Uppsala universitet


Konstfack (Växjö 2)

Örebro teologiska högskola


Kungliga tekniska högskolan (Växjö 2)

Örebro universitet


Kungliga konsthögskolanKungliga musikhögskolan, StockholmLinnéuniversitetetLärarhögskolan i StockholmMalmö universitetRöda korsets högskolaSkandinaviens akademi för psykoterapiutveckling ABSophiahemmets högskolaStockholms musikpedagogiska institutSvenska institutet för kognitiv psykoterapi


* Enheten i Umeå hanterar också ärenden som gäller övriga studier, studier vid uppdrags- och specialiseringsutbildningar, högre utbildning i form av yrkeshögskoleutbildning, folkhögskolestudier på eftergymnasial nivå samt studier vid World Maritime University (både utbildningar som är högre utbildning och sådana som faller inom övriga studier).

Sidan senast uppdaterad: