Kontaktuppgifter för anordnare av högre utbildning

Om du har synpunkter på informationen för anordnare av högre utbildning kontakta Markus Filipsson.

Mejladress: markus.filipsson@migrationsverket.se

Ansvars­för­del­ning på Migra­tions­verket

Vilken enhet som ansvarar för vilka utbildningsanordnare

Umeå*

Växjö

Örebro

Johannelunds teologiska högskola

Beckmans designhögskola

Chalmers tekniska högskola

Linköpings universitet

Blekinge tekniska högskola (Växjö 2)

Förbundet S:t Lukas utbildningsinstitut

Luleå tekniska universitet

Dans- och cirkushögskolan (Växjö 2)

Gammelkroppa skogsskola

Lunds universitet

Dramatiska institutet (Växjö 2)

Göteborgs universitet

Mittuniversitetet

Ericastiftelsen

Högskolan i Dalarna

Newmaninstitutet

Ersta Sköndal högskola

Högskolan i Gävle

Stockholms universitet

Evidens AB

Högskolan i Skövde

Sveriges lantbruksuniversitet

Försvarshögskolan

Högskolan Väst

Södertörns högskola

Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm

Karlstad universitet

Umeå universitet

Handelshögskolan i Stockholm

Karolinska institutet


Högskolan i Borås

Mälardalens högskola


Högskolan i Halmstad (Växjö 2)

Stockholms konstnärliga högskola


Högskolan i Kristianstad (Växjö 2)

Uppsala universitet


Högskolan på Gotland (Växjö 2)

Örebro teologiska högskola


Jönköping University

Örebro universitet


Konstfack (Växjö 2)Kungliga tekniska högskolan (Växjö 2)Kungliga konsthögskolanKungliga musikhögskolan, StockholmLinnéuniversitetetLärarhögskolan i StockholmMalmö universitetOperahögskolan i StockholmRöda korsets högskolaSkandinaviens akademi för psykoterapiutveckling ABSophiahemmets högskolaStockholms dramatiska högskola (Växjö 2)Stockholms musikpedagogiska institutSvenska institutet för kognitiv psykoterapiEnskilda högskolan, Stockholm


* Enheten i Umeå hanterar också ärenden som gäller övriga studier, studier vid uppdrags- och specialiseringsutbildningar, högre utbildning i form av yrkeshögskoleutbildning samt folkhögskolestudier på eftergymnasial nivå.

Sidan senast uppdaterad: 2021-09-17