Kontaktuppgifter för anordnare av högre utbildning

Om du har synpunkter på informationen till anordnare av högre utbildning kontakta Markus Filipsson.

Mejladress: markus.filipsson@migrationsverket.se

Ansvars­för­del­ning på Migra­tions­verket

Lista över vilken enhet som ansvarar för vilka utbildningsanordnare

Umeå*

Växjö

Örebro

Försvarshögskolan

Beckmans designhögskola

Akademi för ledarskap och teologi

Johannelunds teologiska högskola

Blekinge tekniska högskola (Växjö 2)

Chalmers tekniska högskola

Linköpings universitet

Enskilda högskolan, Stockholm

Förbundet S:t Lukas utbildningsinstitut

Luleå tekniska universitet

Ericastiftelsen

Gammelkroppa skogsskola

Lunds universitet

Marie Cederschiöld högskola

Göteborgs universitet

Mittuniversitetet

Evidens AB

Högskolan i Dalarna

Newmaninstitutet

Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm

Högskolan i Gävle

Stockholms universitet

Handelshögskolan i Stockholm

Högskolan i Skövde

Sveriges lantbruksuniversitet

Högskolan i Borås

Högskolan Väst

Södertörns högskola

Högskolan i Halmstad (Växjö 2)

Karlstad universitet

Umeå universitet

Högskolan i Kristianstad (Växjö 2)

Stockholms konstnärliga högskola


Högskolan på Gotland (Växjö 2)

Uppsala universitet


Jönköping University

Örebro universitet


Karolinska institutetKonstfack (Växjö 2)Kungliga tekniska högskolan (Växjö 2)Kungliga konsthögskolanKungliga musikhögskolan, StockholmLinnéuniversitetetLärarhögskolan i StockholmMalmö universitetMälardalens universitet (Växjö 2)Röda korsets högskolaSkandinaviens akademi för psykoterapiutveckling ABSophiahemmets högskolaStockholms musikpedagogiska institutSvenska institutet för kognitiv psykoterapi


* Enheten i Umeå hanterar också ärenden som gäller övriga studier, studier vid uppdrags- och specialiseringsutbildningar, högre utbildning i form av yrkeshögskoleutbildning, folkhögskolestudier på eftergymnasial nivå samt studier vid World Maritime University (både utbildningar som är högre utbildning och sådana som faller inom övriga studier).

Sidan senast uppdaterad: