Fack­för­bund

Fackförbund har möjlighet att yttra sig i vissa ärenden om uppehållstillstånd på grund av arbete. Här hittar du som jobbar på ett fackförbund information om fackliga yttranden.

Fack­liga yttranden

Fackförbund har möjlighet att yttra sig om arbetstagarens anställningsvillkor

  • i ärenden om arbetstillstånd
  • i ärenden om permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen.

Arbets­till­stånd

När en arbetsgivare har lämnat information om anställningen skickar arbetsgivaren informationen till relevant fackförbund för yttrande. Fackförbundet granskar anställningsvillkoren och skickar tillbaka yttrandet till arbetsgivaren. Arbetsgivaren skickar informationen om anställningen och det fackliga yttrandet till arbetstagaren som lämnar in handlingarna tillsammans med sin ansökan om arbetstillstånd.

Så påverkar yttrandet beslutet

Om fackförbundet bedömt att lön, försäkring och övriga villkor inte är sämre än kollektivavtal eller vad som är brukligt för yrket eller branschen utgår Migrationsverket från att villkoren är uppfyllda.

När facket avstår från att yttra sig

Om fackförbundet inte yttrar sig kontrollerar Migrationsverket vad som anges i kollektivavtalet och i lönestatistik.

Yttranden om för låg lönenivå

Om lönen är för låg bör du ange att villkoren är sämre än vad som är brukligt. Det är möjligt att ange information om varför villkoren bedöms vara sämre.

Läs mer om arbetstillstånd

Om fackförbundet anslutit sig till att använda digitala yttranden kan arbetsgivaren välja relevant fackförbund direkt i e-tjänsten och skicka information om anställningen till fackförbundet för yttrande genom e-tjänsten.

Fackförbundet får ett mejl om att det finns information om anställningen att yttra sig över. Genom att klicka på länken i mejlet kan du som medarbetare på fackförbundet logga in med ditt personliga BankID eller e-tjänstelegitimation SITHS. Inne i tjänsten kan du granska informationen om anställningen och yttra dig över anställningsvillkoren. Innan du registrerar ditt yttrande har du möjlighet att slutgranska ditt yttrande.

När du slutfört yttrandet får arbetsgivaren del av yttrandet via e-tjänsten och kan skicka information om anställningen och yttrandet till arbetstagaren som slutför ansökan.

Om fackförbundet inte yttrat sig inom 14 dagar kan arbetsgivaren gå vidare i processen utan att vänta in yttrandet.

Anslut fack­för­bund till digi­tala yttranden

Om ett fackförbund vill kunna göra digitala yttranden i ärenden om arbetstillstånd behöver fackförbundet anmäla minst en mejladress till Migrationsverket genom att skriva till digitalafackligayttranden@migrationsverket.se

I anmälan ska fackförbundet ange

  • fackförbundets namn
  • en eller flera mejladresser. Adressen ska inte vara namnbunden.

Observera att denna e-postadress endast ska användas för att ansluta fackförbund till digitala yttranden, uppdatera kontaktinformation för redan anslutna fackförbund och frågor angående detta. Den ska inte användas för att lämna in fackliga yttranden till Migrationsverket; det ska göras inne i e-tjänsten. Den ska heller inte användas för att be Migrationsverket om ett fackligt yttrande.

Om fackförbundet anmäler flera adresser ska fackförbundet även ange vilken adress som ska användas vid olika situationer. Informationen kommer att bli synlig för arbetsgivaren som lättare kan välja rätt mejladress att skicka yttrandet till.

Om du som lokalt ombud vill använda tjänsten behöver hela ditt fackförbund vilja delta innan Migrationsverket kan ansluta fackförbundet. Ta därför kontakt med fackförbundet centralt och berätta om tjänsten.

Om fackförbundet redan hanterar digitala yttranden, men vill anmäla en ändring är det viktigt att fackförbundet är tydlig med vilken förändring som har skett.

I vissa fall måste informationen om anställningen skickas manu­ellt

  • Om informationen om anställningen redan har lämnats in till Migrationsverket tidigare utan ett yttrande.
  • Om informationen om anställningen omfattar flera personer, till exempel säsongsarbetare.

Vid tekniska problem kan du kontakta Migrationsverkets tekniska support


Om ett fackförbund inte hanterar yttranden digitalt ska arbetsgivaren ladda ner blanketten för fackligt yttrande samt information om anställningen och skicka det till fackförbundet. Fackförbundet yttrar sig över anställningsvillkoren och skickar yttrandet tillbaka till arbetsgivaren.

Om fackförbundet inte yttrat sig inom 14 dagar kan arbetsgivaren gå vidare i processen utan att vänta in yttrandet.

Yttrande från berörd facklig organisation, blankett 233011 Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Opinion from relevant union, form 233511 Pdf, 721.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Permanent uppe­hålls­till­stånd enligt gymnasielagen

Även om ett fackförbund använder digitala yttranden i arbetstillståndsärenden går det inte att lämna yttranden digitalt i de ärenden som gäller permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen.

Arbetstagaren fyller i uppgifter om sin anställning och sin försörjning på blanketten Uppgifter om försörjning, 202011, eller på blanketten Yttrande från berörd facklig organisation, 224011, om hen tänker ansöka digitalt. Observera att den senare blanketten inte innehåller några uppgifter om anställningsvillkoren, utan det måste den sökande visa på annat sätt.

Arbetstagaren skickar blanketten till relevant fackförbund för yttrande. Fackförbundet granskar anställningsvillkoren och skickar tillbaka yttrandet till arbetstagaren som lämnar in handlingarna tillsammans med sin ansökan om arbetstillstånd.

Uppgifter om försörjning, blankett 202011 Pdf, 827 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande från berörd facklig organisation, blankett 224011 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen

När det blir fel

Får du ett felmeddelande när du loggar in?

Det beror på att en av dina kollegor redan har yttrat sig eller att arbetsgivaren har avbrutit sin begäran om yttrande. Du behöver inte längre yttra dig i detta ärende.

Om arbetsgivaren har skickat informationen om anställningen till fel fackförbund

Logga in i tjänsten och svara att arbetsgivaren valt fel fackförbund. Då får arbetsgivaren information om detta och kan undersöka vilket fackförbund som är det rätta. Det går också att tipsa arbetsgivaren om rätt fackförbund. Du behöver inte informera Migrationsverket.

Om arbetsgivaren har skickat informationen om anställningen till fel mejladress på fackförbundet

Vidarebefordra mejlet med inloggningslänken till rätt mottagare på ditt fackförbund. I tjänsten kan du se mer information om arbetsgivaren. Så länge du inte påbörjar yttrandet kan en kollega logga in i tjänsten och yttra sig över informationen.

Vid tekniska problem kan du kontakta Migrationsverkets tekniska support