Migrationsverket logotyp

Fackliga yttranden

Fackförbund har möjlighet att yttra sig

  • om arbetstagarens anställningsvillkor i ärenden om arbetstillstånd
  • i ärenden om förlängning av uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen när arbetstagaren kan försörja sig som anställd.

Arbets­till­stånd

När en arbetsgivare har skapat ett anställningserbjudande skickar arbetsgivaren erbjudandet till relevant fackförbund för yttrande. Fackförbundet granskar anställningsvillkoren och skickar tillbaka yttrandet till arbetsgivaren. Arbetsgivaren skickar anställningserbjudandet och det fackliga yttrandet till arbetstagaren som lämnar in handlingarna tillsammans med sin ansökan om arbetstillstånd.

Läs mer om arbetstillstånd

Om fackförbundet anslutit sig till att använda digitala yttranden kan arbetsgivaren välja relevant fackförbund direkt i e-tjänsten och skicka erbjudandet till fackförbundet för yttrande genom e-tjänsten.

Fackförbundet får ett mejl om att det finns ett anställningserbjudande att yttra sig över. Genom att klicka på länken i mejlet kan du som medarbetare på fackförbundet logga in med ditt personliga BankID eller e-tjänstelegitimation SITHS. Inne i tjänsten kan du granska anställningserbjudandet och yttra dig över anställningsvillkoren. Innan du registrerar ditt yttrande har du möjlighet att slutgranska ditt yttrande.

När du slutfört yttrandet får arbetsgivaren del av yttrandet via e-tjänsten och kan skicka anställningserbjudandet och yttrandet till arbetstagaren som slutför ansökan.

Om fackförbundet inte yttrat sig inom 14 dagar kan arbetsgivaren gå vidare i processen utan att vänta in yttrandet.

Anslut fack­för­bund till digi­tala yttranden

Om ett fackförbund vill kunna göra digitala yttranden i ärenden om arbetstillstånd behöver fackförbundet anmäla minst en e-postmottagare till Migrationsverket.

Anmäl e-postmottagare genom att mejla Processnatverk-attarbetaisverige@migrationsverket.se

I anmälan ska fackförbundet ange

  • fackförbundets namn
  • en eller flera e-postmottagare.

Om fackförbundet anmäler flera e-postmottagare ska fackförbundet även ange information om vilken e-postmottagare som ska användas vid olika situationer. Informationen kommer att bli synlig för arbetsgivaren som lättare kan välja rätt e-postmottagare att skicka yttrandet till.

Om du som lokalt ombud vill använda tjänsten behöver hela ditt fackförbund vilja delta innan Migrationsverket kan ansluta fackförbundet. Ta därför kontakt med fackförbundet centralt och berätta om tjänsten.

Om fackförbundet redan hanterar digitala yttranden, men vill anmäla en ändring är det viktigt att fackförbundet är tydlig med vilken förändring som har skett.

I vissa fall måste erbju­dandet skickas manu­ellt

Om ett anställningserbjudande omfattar flera personer, till exempel för säsongsarbetare, måste arbetsgivaren skicka anställningserbjudandet manuellt med information om vilka personer anställningserbjudandet avser. Detta även om fackförbundet vanligtvis hanterar yttranden digitalt. Genom att skicka erbjudandet manuellt behöver fackförbundet endast yttra sig en gång.

Om ett fackförbund inte hanterar yttranden digitalt ska arbetsgivaren ladda ner blanketten för fackligt yttrande samt anställningserbjudandet och skicka det till fackförbundet. Fackförbundet yttrar sig över anställningsvillkoren och skickar yttrandet tillbaka till arbetsgivaren.

Om fackförbundet inte yttrat sig inom 14 dagar kan arbetsgivaren gå vidare i processen utan att vänta in yttrandet.

Yttrande, blankett nummer 233011PDF

Förläng­ning av uppe­hålls­till­stånd enligt den till­fäl­liga lagen

Även om ett fackförbund använder digitala yttranden i arbetstillståndsärenden går det inte att lämna yttranden digitalt i de ärenden som gäller förlängning av uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen.

Arbetstagaren fyller i uppgifter om sin anställning och sin försörjning på blanketten Uppgifter om försörjning (202011) eller på blanketten Fackligt yttrande (224011) om hen tänker ansöka digitalt. Observera att den senare blanketten inte innehåller några uppgifter om anställningsvillkoren, utan det måste den sökande visa på annat sätt.

Arbetstagaren skickar blanketten till relevant fackförbund för yttrande. Fackförbundet granskar anställningsvillkoren och skickar tillbaka yttrandet till arbetstagaren som lämnar in handlingarna tillsammans med sin ansökan om arbetstillstånd.

Uppgifter om försörjning, blankett nummer 202011PDF

Fackligt yttrande, blankett 224011PDF

Läs mer om förlängning av uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen