Apotek lämnar in en ansökan om ersättning till Migrationsverket som beslutar om och betalar ut den statliga ersättningen för kostnader för receptförskrivna läkemedel till asylsökande.

Apotekskunden ska styrka sin rätt till subvention

För att subventionen ska gälla måste personen vid köptillfället kunna styrka att han eller hon har ansökt om asyl i Sverige genom att visa upp ett giltigt LMA-kort (LMA är förkortning för lagen om mottagande av asylsökande). Om den asylsökande ännu inte har fått sitt kort, räcker det att han eller hon kan visa upp ett kvitto på att Migrationsverket har tagit emot asylansökan. Kvittot får inte vara äldre än 30 dagar. Det ärendenummer (dossiernummer) som finns på LMA-kortet, alternativt på kvittot, ska sedan anges på fakturan till Migrationsverket.

Om det inte går att klargöra rätt till subvention ska hela kostnaden betalas av personen. Öppenvårdsapoteket har ingen skyldighet att återbetala kostnaden om det i efterhand kan visas att personen var asylsökande och hade rätt till subvention. 

Vilka apoteksvaror är subventionerade?

En person som har lämnat in en ansökan om asyl omfattas inte av läkemedelsförmånen för bosatta i Sverige. Asylsökande har däremot rätt till subventionerade läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen. Dessutom är receptförskrivna smittskyddsläkemedel subventionerade.

Är den asylsökande under 18 år gäller subventionen oavsett åkomma så länge läkemedlet ingår i läkemedelsförmånen. Det gäller även preventivmedel.

Är den asylsökande under 16 år gäller subventionen även recept för livsmedel där det beräknade behovet gäller högst tre månader och som är utskrivna vid samma tid av samma förskrivare.

Om den asylsökande har fyllt 18 år gäller subventionen endast läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen och som skrivs ut i samband med:

  • hälso- och sjukvård som inte kan vänta
  • mödrahälsovård
  • vård vid abort.

Migrationsverket subventionerar inte preventivmedel som skrivs ut i samband med preventivmedelsrådgivning eftersom de i de allra flesta fall inte är att betrakta som ett läkemedel utskrivna för att förebygga eller behandla en sjukdom. Däremot gäller subvention för preventivmedel som skrivs ut av legitimerad läkare i samband med vård som inte kan vänta.

Migrationsverket subventionerar inte läkemedel vid fertilitetsbehandling.

Eftersom subventionen av läkemedel till asylsökande inte omfattas av bestämmelserna för läkemedelsförmån får utbyte av läkemedel inte ske.

Egenavgift för asylsökande

Asylsökande barn under 18 år behöver inte betala egenavgift för läkemedel som omfattas av läkemedelsförmånen. Då det gäller livsmedelsanvisning på recept för asylsökande barn under 16 år är kostnaden 50 kronor för det beräknade behovet för högst tre månader.

En vuxen asylsökande ska betala en egenavgift på 50 kronor för recept förskrivna vid samma tillfälle av samma förskrivare. Uttaget på receptet får gälla högst tre månaders förbrukning. Om den asylsökande har recept från flera olika förskrivare eller från samma förskrivare men vid olika utskrivningstillfällen, ska ytterligare 50 kronor betalas per förskrivare och utskrivningstillfälle. Om receptet har flera uttag med tre månader per uttag, får ett nytt uttag ske tidigast två månader efter första uttaget.

Egenavgiften inkluderar även:

  • insulin,
  • stomiartiklar (gäller recept för max tre månaders behov och där samma förskrivare vid samma tillfälle har skrivit ut på hjälpmedelskort),
  • livsmedel till barn under 16 år (gäller recept för livsmedel där det beräknade behovet gäller högst tre månader och som är utskrivna vid samma tillfälle av samma förskrivare)

Asylsökande behöver inte betala egenavgift för:

  • förbrukningsartiklar (hela kostnaden ersätts för artiklar som behövs för att ta läkemedel eller för egenkontroll av medicinering och som har skrivits ut på hjälpmedelskort),
  • smittskyddsläkemedel (hela kostnaden ersätts).

LMA-kort

Alla asylsökande, även barn, får ett så kallat LMA-kort av Migrationsverket. På kortet finns det personuppgifter och foto på den sökande. Där framgår också personens ärendenummer hos Migrationsverket. På baksidan av kortet finns information om vid vilken mottagningsenhet personen är registrerad. Skulle information saknas på kortet kan faktura skickas: 

Migrationsverkets fakturacentral
Box 50734
202 70 MALMÖ.

På LMA-kortet framgår även hur länge kortet är giltigt. Giltighetstiden kan variera från tre till maximalt sex månader beroende på var personen befinner sig i asylprocessen

Personer med uppehållstillstånd som fortfarande är inskrivna hos Migrationsverket

Rätten till subventionerade läkemedel omfattar även personer som fått uppehållstillstånd och som fortfarande är inskrivna hos Migrationsverket. Eftersom en person som fått uppehållstillstånd kan ha ett fullständigt svenskt personnummer och ett uppehållstillståndskort måste rätten till subventionerade läkemedel styrkas genom ett giltigt LMA-kort.

LMA-kort.

Bild på ett LMA-kort. Klicka på bilden för att se den i större format.

Bild på ett asylkvitto

Bild på ett asylkvitto. Klicka på bilden för att se den i större format.