EU-fonder

Inom ramen för EU:s gemensamma asyl- och migrationspolitik finns fondmedel avsatta. Organisationer i Sverige kan ansöka om medfinansiering för projekt inom asyl, laglig migration, integration och återvändande.

Nyheter


 • Nya projekt är bevil­jade stöd

  Beslut om stöd har fattats och nya projekt är beviljade finansiering under programområde 2021-2027.

 • Anna Sjöberg avdelningschef, Funktionen för fonderna

  Ny chef på funktionen för fonderna

  Sedan den 1 januari är Anna Sjöberg ny avdelningschef för funktionen för fonderna på Migrationsverket.
  Funktionen för fonderna har ansvar för EU:s Asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF) i Sverige. Den är en fristående funktion inom Migrationsverket och ligger direkt under generaldirektören.


 • EU

  EU-kommissionen öppnar utlysningar

  EU-kommissionen öppnar ansökningsomgångar inom mål och prioriteringar i det tematiska arbetsprogrammet för AMIF 2023-2025.

 • Utlysningsplan 2023

  Nu finns en beskrivning och en plan över årets utlysningar publicerad på vår webbplats.

Migra­tions­verket ansvarig myndighet

Funktionen för fonderna är ansvarig myndighet att förvalta den svenska Asyl- migrations- och integrationsfonden under programperioden 2021–2027.

Den europeiska kommissionen beskriver inrikesfonderna AMIF, ISF och BMWI:s, fokusområden i filmen. Fonderna förvaltas genom Migrationsverket och Polismyndigheten.

Gemensam webbplats svenska EU-fonder

Åtta svenska EU-fonder finns under samma EU-förordning. Du kan läsa mer om de svenska fonderna på den gemensamma nationella webbplatsen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.