EU-fonder

Inom ramen för EU:s gemensamma asyl- och migrationspolitik finns fondmedel avsatta. Organisationer i Sverige kan ansöka om medfinansiering för projekt inom asyl, integration och återvändande.

Nyheter


 • Europaparlamentet i Strasbourg

  Stort intresse för nya AMIF 2021-2027

  Den 30 september anordnade funktionen för fonderna ett digitalt informationsseminarium om den nya programperioden för AMIF 2021-2027. Intresset för seminariet visade sig vara över förväntan, över 200 personer från offentlig förvaltning, privat företagande, forsknings- och utbildningsinstitutioner samt civilsamhället anmälde sig till mötet.

 • Händer

  Europa i min region

  Informationskampanjen Europa i min region, den före detta Mitt Europa kampanjen, är just avslutad för de svenska fondernas del. Men fortfarande finns projektens material att se.

 • Nyhetsbrev nummer 2 ute!

  Ett nytt nyhetsbrev, nummer 2 för året, har gått ut till våra prenumeranter.

 • AMIF laddar för ny programperiod

  Migrationsverket har fått regeringens uppdrag att förbereda för att vara förvaltande myndighet för Asyl-, migrations och integrationsfonden, AMIF. Funktionen för fonderna, som har fått det delegerade ansvaret att förvalta AMIF, arbetar för fullt med att ta fram ett förslag till nytt nationellt program för perioden 2021-2027.