Nyheter

 • 2018-09-20
  Mingel Almedalen

  Lyckad närvaro i Almedalen

  Funktionen för fonderna var tillgängliga på Migrationsplatsen under Almedalsveckan. På plats informerade vi om möjligheterna med fonden och bjöd in besökare till öppna samtal för att öka medvetenheten kring att organisationer i Sverige kan ansöka om medfinansiering för projekt inom asyl, migration och integration.

 • 2018-09-20
  Stadsdelsmammor projektledning

  Stadsdelsmammor 2.0 - en brygga mellan målgruppen och samhället

  Stadsdelsmammor 2.0 är ett av de projekt som sedan 2017 beviljats medfinansiering från AMIF. Målet med projektet är att stadsdelsmammorna, genom anpassad utbildning och multicaféer, ska skapa förutsättningar för tredjelandsmedborgare att utveckla sina nätverk och bli mer engagerade i att skapa en positiv utveckling för sig själva och för andra mammor i deras stadsdel.
 • 2018-08-15

  Utlysning för integration 

  Europeiska kommissionen har öppnat en utlysning för integrationsområdet. Sista dag för ansökan är den 31 januari 2019.

 • 2018-06-01
  Almedalsparken

  AMIF till Almedalen

  Under Almedalsveckan flyttar Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) till Almedalen i Visby för att informera om möjligheterna med fonden. Välkomna att på plats bolla projektidéer eller få rådgivning om att ansöka till AMIF!