EU-fonder

Inom ramen för EU:s gemensamma asyl- och migrationspolitik finns fondmedel avsatta. Organisationer i Sverige kan ansöka om medfinansiering för projekt inom asyl, integration och återvändande.

Nyheter


 • Händer

  Europa i min region – anmäl ditt AMIF projekt

  Var med och visa upp er verksamhet i ett sammanhang som lyfter EU:s och svenska aktörers satsningar för samhällsutveckling. För första gången kan nu även AMIF-projekt medverka i den digitala informationskampanjen Europa i min region (tidigare Mitt Europa).

 • Nyhetsbrev nummer 2 ute!

  Ett nytt nyhetsbrev, nummer 2 för året, har gått ut till våra prenumeranter.

 • AMIF laddar för ny programperiod

  Migrationsverket har fått regeringens uppdrag att förbereda för att vara förvaltande myndighet för Asyl-, migrations och integrationsfonden, AMIF. Funktionen för fonderna, som har fått det delegerade ansvaret att förvalta AMIF, arbetar för fullt med att ta fram ett förslag till nytt nationellt program för perioden 2021-2027.

 • Barn i migra­tion i fokus

  Asyl-, migrations och integrationsfonden (AMIF) deltog vid Region Kronobergs digitala konferens Mötesplats och Etablering den 17-19 maj. Ett evenemang som i år ersatte de tidigare Tylösandsdagarna där AMIF medverkat på plats med egen utställningsmonter tidigare år. Omkring 100 deltagare var anmälda till den digitala konferensen.