Nyheter

 • 2020-01-14

  Beviljade projekt i den öppna utlysningen

  Den öppna utlysningen inom ramen för Sveriges nationella program för Asyl-, migrations-, och integrationsfonden pågick under maj-september 2019.
 • 2019-12-19

  Nya projekt beviljade medfinansiering

  Årets första öppna utlysning inom ramen för Sveriges nationella program för Asyl-, migrations-, och integrationsfonden pågick under maj-september 2019.
 • 2019-12-19
  Abdirazak Dhoof i ett rengärde i Jokkmokk, på bilden är han 17 år. Foto: Lars Mikkelsen

  Integration & Tillväxt i Norrbotten - för ett bättre bemötande

  Under mer än tre år har projektet Integration & Tillväxt i Norrbotten arbetat för att förbättra samarbetsformer och kompetens för asylmottagning i länet. Nu avslutar projektet vid årsskiftet och gör det med en kraftsamling och ett avstamp för det framtida integrationsarbetet i länet.
 • 2019-12-11

  Fonden förbereder för ny programperiod

  Migrationsverket har fått i uppdrag av regeringen att vara nationell förvaltande myndighet för den kommande Asyl-, migrations- och integrationsfonden. Den nya perioden löper mellan 2021-2027. Funktionen för fonderna har fått uppdraget att ta fram ett förslag till program för den kommande fonden.