Nyheter

 • 2018-12-19

  Framtida utlysning

  I slutet av december presenteras regeringens regleringsbrev.
  Det anger hur mycket medel Migrationsverket och Asyl- migrations och integrationsfonden (AMIF) får att fördela till nya projekt 2019. 

 • 2018-11-09
  Projektledare Lobben Maria Naalisvaara

  Idrott är ett fantastiskt verktyg för integration

  Jämtland-Härjedalens idrottsförbund i samarbete med Gävleborgs och Västernorrlands idrottsförbund driver projekt Lobben genom Asyl-, migrations- och integrationsfonden, AMIF. Genom idrott ges asylsökande möjligheten till en meningsfull fritid och snabbare etablering i samhället.
 • 2018-10-03

  Synlighetskrav för medfinansierade projekt 

  Projekt som beviljas medfinansiering från Asyl-, migrations- och integrationsfonden, AMIF ska arbeta med spridning av resultat och erfarenheter från genomförandet. Utöver de kommunikationsaktiviteter som beskrivs i projektansökan finns även krav på synliggörande av EU:s medfinansiering. Syftet är att öka allmänhetens kännedom om Europeiska unionen som medfinansiär.
 • 2018-09-26

  Nyhetsbrev nr 3 ute!

  Fondförvaltningens nyhetsbrev kommer kvartalsvis. Där du kan följa arbetet med fonderna samt få information om aktuella utlysningar. Prenumerera gärna på nyhetsbrevet.