Nyheter

 • 2018-04-18

  Nya förutsättningar AMIF

  Funktionen för fonderna har tagit beslutet att avbryta pågående utlysningsprocess för Asyl-,migrations- och integrationsfonden (AMIF).
 • 2018-03-14
  Hejsvenska chatt

  Digitala verktyg för språkinlärning

  Ett av de projekt som sedan 2017 beviljats medfinansiering från AMIF är Hejsvenska. Det som gör det här projektet unikt är mängden av stöd som gör verktygen möjliga att använda utan tidigare språkkunskaper eller datorvana
 • 2018-01-25

  Var med och påverka AMIF efter 2020

  EU-kommissionen påbörjar nu sitt arbete att formulera ramverket för nya fonder när bland annat AMIF avslutas år 2020. Via en öppen enkät samlar kommissionen in synpunkter på både framtida behov och nuvarande förvaltning av fonderna.
 • 2017-11-15

  Projektrummet stängt för systemunderhåll

  Projektrummet kommer att vara stängt från den 16 november kl 08.30 till den 20 november 08.30. Detta eftersom AMIF, funktionen för fonderna, flyttar systemdelar som rör Projektrummet.