EU-fonder

Inom ramen för EU:s gemensamma asyl- och migrationspolitik finns fondmedel avsatta. Organisationer i Sverige kan ansöka om medfinansiering för projekt inom asyl, laglig migration, integration och återvändande.

Nyheter


 • AMIF

  Konsul­ta­tioner inför ansökan

  Från den 19 mars fram till den 12 april finns det möjlighet att boka tid för konsultation för aktörer som planerar att ansöka om stöd inom utlysningar som har öppnat den 4 mars.

 • AMIF söker nya projekt

  Funktionen för fonderna öppnar två separata utlysningar den 4 mars. En är konkurrerande och där är det möjligt för aktörer att ansöka om stöd för projekt inom asyl-, laglig migration och integration samt återvändandeområdet. Den andra utlysningen är en icke konkurrerande utlysning, riktad till Migrationsverket för projekt inom återvändandeområdet.

 • Händer i luften

  Anmäl er till Europa i min region - 2024

  Sverige deltar för sjunde gången i den EU-gemensamma informationskampanjen Europa i min region. För oss på Asyl-, migrations- och integrationsfonden är det fjärde året våra projekt har möjlighet att delta i kampanjen.
  Under en vecka visar vi tillsammans hur EU:s investeringar används och gör nytta lokalt. Förra året arrangerades över 60 evenemang runt om i landet.


 • Europakarta

  Lär känna AMIF:s projekt!

  Vad arbetar AMIF-finansierade projekt med, och hur bidrar de till den svenska och internationella migrationspolitiken och samhällsnyttan? AMIF vill belysa de projekt vi finansierar så att fler kan ta del av det viktiga arbete som görs inom ramen för fonden!