Logotyp för AMIF

Program­pe­riod för AMIF 2021–2027

Den nya programperioden för Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) inleds 2021 och pågår fram till 2027. Funktionen för fonderna lämnade under oktober månad ett förslag om nytt nationellt program för AMIF till Europeiska kommissionen för godkännande.

Asyl-, migra­tions, och integ­ra­tions­fonden 2021-2027

I det stora hela liknar innehållet i det nya programmet det nuvarande nationella programmet där AMIF ska bidra till en långsiktigt hållbar migrationspolitik genom fyra specifika mål inom områdena asyl, laglig migration och integration, återvändande och solidaritet.

AMIF ska stödja insatser med inriktning på målgruppen tredjelandsmedborgare, dvs. individer som inte har svenskt eller EU-medborgarskap. Fyra behovsområden har identifierats som genomsyrar det nya nationella programmets inriktning:

  • insatser tidigt för målgruppen,
  • likvärdig behandling för lika effekt för målgruppen,
  • samverkan mellan involverade aktörer för att uppnå så bra effekt som möjligt för målgruppen, samt
  • digitalisering av arbetssätt och processer och höja den digitala kompetensen hos målgruppen.

I den kommande programperioden eftersträvas förenklingar i bland annat ekonomisk redovisning och rapportering av projektverksamhet. Den nya fonden beräknas ha ungefär två gånger så stor budget totalt sett jämfört med tidigare fond.

Europeiska kommissionen godkände under sommaren förordningar som ligger till grund för AMIF, men förslaget till nationellt program har ännu inte godkänts. Beslut om godkännande förväntas fattas i början av 2022. Fonden kommer därefter kunna lysa ut fondmedel och tillsammans med samhällsaktörer påbörja arbetet med att förbättra Sveriges migrationsprocess.

Förbe­reder starten av nya program­pe­ri­oden

Funktionen för fonderna arbetar för fullt med att förbereda starten av den nya programperioden för AMIF, 2021–2027. En del förutsättningar kring programmet är klara, såsom EU-förordningar och nationella regelverk, medan andra förutsättningar ännu inte är på plats. Läs mer om vilka förberedelser som pågår.

Gällande förord­ningar 2021-2027

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1147 om inrättande av Asyl-, migrations- och integrationsfonden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om AMIF ur EU-perspektiv

Läs mer om AMIF 2021-2027 på EU:s sajt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktuppgifter till funktionen för fonderna:
fonderna@migrationsverket.se

Sidan senast uppdaterad: