Logotyp för AMIF

Program­pe­riod för AMIF 2021–2027

Programperioden för Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) inleddes 2021 och pågår till och med 2027.

Asyl-, migra­tions, och integ­ra­tions­fonden 2021-2027

Det nationella programmet i Sverige genomförs av olika projekt som bidrar till en långsiktigt hållbar migrationspolitik genom fyra specifika mål inom områdena:

  • asyl,
  • laglig migration och integration,
  • återvändande och
  • solidaritet.

Det specifika målet solidaritet omfattar insatser som rör solidaritet både mellan EU:s länder och mellan EU och tredjeland.

Se filmen där vi beskriver inom vilka områden fonden kan bidra. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

AMIF berättar med en film

Behov­sa­nalys till grund för stra­tegin

Sveriges program bygger på en behovsanalys som ligger till grund för strategin för genomförandet av programmet.

Genom behovsanalysen identifierades fyra strategiska behov för genomförandet:

  • insatser tidigt för målgruppen,
  • likvärdig behandling för lika effekt för målgruppen,
  • samverkan mellan involverade aktörer för att uppnå så bra effekt som möjligt för målgruppen, samt
  • digitalisering av arbetssätt och processer och höja den digitala kompetensen hos målgruppen.

Strategi för genomförandet finns att läsa i det nationella programmets första avsnitt.

Ett flexibelt program för att möta omvärldens förändringar

Det nationella programmet följer regelverket för fonden och har byggts upp enligt förordningstexter. För att kunna möta omvärldens behov på ett flexibelt sätt under hela programperioden har vi lagt fokus på vilka effekter och övergripande resultat vi förväntar oss i Sverige. Från behovsanalysen har vi hämtat exempel på aktiviteter som fonden kan finansiera i Sverige och dessa har strukturerats under genomförandeåtgärder per specifikt mål.

Projekt som finansieras av fonden ska rikta sina insatser mot tredjelandsmedborgare, som deltar aktivt i projektets aktiviteter eller är slutliga mottagare av projektets resultat. Projekten rapporterar mot programmets indikatorer som redovisas per åldersgrupp och kön.

Det nationella programmet sträcker sig fram till 2027, men projekten kan pågå längre, fram till 2029.

I nuläget är programmets samtliga mål uppfyllda till drygt 60 procent och fonden fortsätter att öppna de årliga utlysningsfönstern för aktörer på migrationsområdet. Fram till 2024 har 45 projekt beviljats stöd från fonden och nästan 100 kommuner i landet tar del av fondens satsningar.

Gällande förord­ningar 2021-2027

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1147 om inrättande av Asyl-, migrations- och integrationsfonden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sveriges nationella program för AMIF 2021–2027 Pdf, 432.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Om AMIF ur EU-perspektiv

Läs mer om AMIF 2021-2027 på EU:s sajt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktuppgifter till funktionen för fonderna:
fonderna@migrationsverket.se

Sidan senast uppdaterad: