Logotyp för AMIF

Om Asyl-, migra­tions- och integ­ra­tions­fonden 2021–2027

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) ska bidra till en effektiv hantering av migrationsströmmar. Fondens fyra specifika målområden syftar till att genomföra, stärka och utveckla den gemensamma asylpolitiken, den gemensamma invandringspolitiken och stärka ett ändamålsenligt, säkert och värdigt återvändande.

AMIF:s politiska mål ska uppnås genom insatser inom fyra specifika målområden:

  • Asylområdet,
  • området för laglig migration och integration,
  • området för återvändande och
  • solidaritetsområdet.

Fondens specifika mål definieras i det nationella programmet för Sverige och uppnås genom att aktörer på migrations- och integrationsområdet söker och beviljas finansiering för projekt vid specifika utlysningstillfällen. Att bedriva projekt med stöd av AMIF innebär en stor möjlighet till att bidra till samhällets och migrationsområdets fortsatta utveckling och är en viktig anledning till att söka medel från AMIF.

Sveriges nationella program för AMIF 2021–2027 Pdf, 432.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Illustrativ sammanfattning av programmets fyra målområden Pdf, 447 kB, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om vilka förordningar som reglerar fonden

Om AMIF ur EU-perspektiv

Läs mer om AMIF 2021–2027 på EU:s sajt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: