Logotyp för AMIF

Förord­ningar som reglerar fonden

Flera förordningar reglerar hur fonden ska användas, fondförvaltningens arbete och det nationella programmets genomförande i Sverige. Förordningarna tar också upp regler som kopplar till stödmottagarna och deras ansvar. Det kan vara bra för den som funderar på att söka projektmedel att läsa igenom och sätta sig in i dessa regler.

Gemensam förord­ning flera EU-fonder

CPR (från Common Provisions Regulation) är en EU-förordning med gemensamma bestämmelser för flera EU-fonder, däribland Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF). Förordningen innehåller bl.a. regler om stödberättigande.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060 (CPR) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Euro­pa­par­la­men­tets och rådets förord­ning AMIF

Förordningen reglerar endast AMIF och fastställer bl.a. fondens mål och indikatorer.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1147 om inrättande av Asyl-, migrations- och integrationsfonden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Natio­nell förord­ning reglerar AMIF Sverige

Den nationella förordningen kompletterar EU-förordningarna och reglerar förvaltningen av AMIF i Sverige. Förordningen reglerar också handläggning och beslut om stödärenden.

Förordning (2021:853) om förvaltning av asyl-, migrations- och integrationsfonden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sveriges nationella program för AMIF

Det nationella programmet bygger på EU-förordningarna och styr fondens genomförande i Sverige. Programmet anger behoven inom programområdet och vilka typer av åtgärder som ska finansieras för att tillgodose behoven.

Sveriges nationella program för AMIF 2021-2027 Pdf, 432.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Här finns en förenklad version av det svenska nationella programmet för AMIF Pdf, 386.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: