Logotyp för AMIF

Beviljade projekt inom AMIF 2021–2027

Asyl-, migrations- och integrationsfonden medfinansierar projekt med tredjelandsmedborgare som målgrupp. Under de olika rubrikerna kan du läsa mer om varje enskilt projekt och se en sammanställning över de stödmottagare som beviljats medfinansiering i fondens i olika utlysningar.

Bevil­jade projekt 2022

Datum

Metod

Specifikt
mål

Projektnamn

Stödmottagare

Beviljad medfinansiering

Projektperiod

2022-07-20

Konkurrerande utlysning

2

Barn i fokus

Rädda barnens riksförbund

63 007 507 SEK


2022-07-20

Konkurrerande utlysning

2

Yrkesväg

Länsstyrelsen i Värmlands län

111 354 874 SEK


2022-07-20


Konkurrerande utlysning

2

Tidiga Insatser i Samverkan i Region Uppsala

Region Uppsala

45 883 238 SEK


2022-07-20

Konkurrerande utlysning

2

Samverkan Gävleborg 2022

Länsstyrelsen i Gävleborgs län

52 488 508 SEK


2022-07-20

Konkurrerande utlysning

2

Helhetslyftet

Västra Götalandsregionen

107 700 350 SEK


2022-07-20

Icke konkurrerande utlysning

1

Samhällsintroduktion för asylsökande

Migrationsverket

85 278 514 SEK


2022-07-20

Icke konkurrerande utlysning

1

Införandet av EU:s Statistikförordning i Sverige

Migrationsverket

22 585 880 SEK


2022-07-20

Icke konkurrerande utlysning

2

Projekt Digital transformation tillstånd (DITT)

Migrationsverket

128 192 450 SEK


2022-07-20

Icke konkurrerande utlysning

2

Project EQ

(Improved Efficiency and Quality in the migration process)

Migrationsverket

42 738 847 SEKEn beskrivning av varje beviljat projekt är under framtagning. Tills dess, se Sammanställning över beviljade projekt 2021-2027.


En beskrivning av varje beviljat projekt är under framtagning. Tills dess, se Sammanställning över beviljade projekt 2021-2027.

Ännu så länge finns inga beviljade projekt inom område återvändande

Ännu så länge finns inga beviljade projekt inom område solidaritet

Sidan senast uppdaterad: