Logotyp för AMIF

Beviljade projekt inom AMIF 2021–2027

Asyl–, migrations– och integrationsfonden medfinansierar projekt med tredjelandsmedborgare som målgrupp. Under de olika rubrikerna kan du läsa mer om varje enskilt projekt och se en sammanställning över de stödmottagare som beviljats medfinansiering i fondens i olika utlysningar.

Projekt­banken– alla bevil­jade projekt på ett ställe

Projektbanken är en förteckning över alla projekt som beviljats stöd genom EU–finansiering.

I Projektbanken–EU-program 2021–2027 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du beviljade projekt under den innevarande programperioden.

  • Välj "Migrationsverket" under beslutande organisation för att filtrera fram AMIF–projekten.
  • Där kan du sedan klicka på länken till det projekt du är intresserad av för mer detaljer.

Bevil­jade projekt under år 2022-2023

Datum

Metod

SM

Projekt­namn

Stöd­­mottagare

Total projekt­budget

SEK

2024–04–­04

Icke-konkurrerande utlysning

1

Utvecklad analysförmåga

Migrationsverket

1 000 000

2024–03–­27

Icke-konkurrerande utlysning

1

Implementering av EU-rättsakter

Migrationsverket

1 000 000

2024–03–­27

Icke-konkurrerande utlysning

1

Stöd till återvändande till Ukraina

Migrationsverket

332 277

2023–12–­19

Icke-konkurrerande utlysning

3

Driftstöd Polismyndigheten

Polismyndigheten

20 000 000

2023–12–­19

Icke-konkurrerande utlysning

3

Driftstöd Återvändandeområdet

Migrationsverket

59 187 541

2023–12–­19

Icke-konkurrerande utlysning

1

Driftstöd Asylområdet

Migrationsverket

117 982 089

2023–12–­21

Icke-konkurrerande utlysning

1

Uppehälle och arbete

Migrationsverket

149 984 420

2023–12–­19

Icke-konkurrerande utlysning

3

Samlokalisering med relevanta gränsförvaltande myndigheter för ökad kapacitet och kvalitet i återvändarprocessen

Kriminalvården

16 975 106

2023–12–­19

Konkurrerande utlysning

2

Länssamverkan för hållbar integration, förstudie

Länsstyrelsen i Örebro län

987 393

2023–12–­19

Konkurrerande utlysning

2

Tamam, förstudie

Tamam

311 460

2023–12–­19

Konkurrerande utlysning

2

Samhällsorientering i Virtual Reality: Möjligheter och Utmaningar, förstudie

Högskolan Väst

294 799

2023–12–­01

Konkurrerande utlysning

1

RFSL AMIF 2024-2026

RFSL

71 382 814

2023–10–­12

Konkurrerande utlysning

1

Tillsammans för ett effektivare mottagande

Länsstyrelsen i Dalarnas län

13 552 163

2023–09–29

Konkurrerande utlysning

3

Vem är jag imorgon

Stocksholms stadsmission

22 839 001

2023–09–27

Konkurrerande utlysning

1

Rättigheter och skydd

för särskilt utsatta personer

Asylrättscentrum

3 493 285

2023–09–27

Konkurrerande utlysning

1

Hoppet - en tro på framtiden

Malmö Pastorat

8 950 315

2023–09–27

Konkurrerande utlysning

3

Human, ändamålsenlig och säker återvändarverksamhet

Kriminalvården

8 575 765

2023–09–26

Konkurrerande utlysning

1

Digitalisering Bilda Svealand

Studieförbundet Bilda Svealand

10 375 076

2023–07–04

Konkurrerande utlysning

1

Snabbspåret till

etablering

Kvarnby folkhögskolas ekonomiska förening

3 877 795

2023–07–04

Konkurrerande utlysning

1

Språkmoduler för ukrainare

Luleå kommun

3 898 859

2023–07–04

Konkurrerande utlysning

1

Ukraina

Stiftelsen Botildenborg

4 240 033

2023–07–04

Konkurrerande utlysning

1

KIAS 2.0

Stiftelsen Activa i Örebro Län

7 062 953

2023–07–04

Konkurrerande utlysning

1

AMIF Mötesplatser

Rädda Barnens Riksförbund

7 499 778

2023–07–04

Konkurrerande utlysning

1

Sensus för Ukraina

Sensus Norrland

6 968 545

2023–07–04

Icke Konkurrerande utlysning

1

Statens Servicecenter 2

Migrationsverket

23 840 319

2023–03–30

Icke konkurrerande utlysning

1

Förbättrad service KC

Migrationsverket

188 970 300

2023–03–30

Icke konkurrerande utlysning

1

K.V.O.T Kommunikation inom Vidarebosättning och Träffsäker matchning

Migrationsverket

15 009 541

2023–03–30

Icke konkurrerande utlysning

1

DT bidrag

Migrationsverket

27 822 345

2023–03–30

Icke konkurrerande utlysning

3

Verso–Ett samordnat återvändande

Polismyndigheten

35 532 817

2023–01–24

Konkurrerande utlysning

3

AMIRA II

Svenska Röda Korsets Centralstyrelse

14 848 264

2022–12–04

Konkurrerande utlysning

3

Barn i familj

Strömsunds kommun

11 044 600

2022–12–04

Konkurrerande utlysning

2

Jobbsteget Tillsammans

Nema Problema

12 387 420

2022–12–04

Konkurrerande utlysning

2

SOS Barnbyar Sverige - Familjepartner

SOS-Barnbyar Sverige

14 920 500

2022–12–04

Konkurrerande utlysning

3

Återvändande som internationell migrationspolitik: samordning inom och

över nationella gränser

Regeringskansliet

11 777 318

2022–12–04

Konkurrerande utlysning

2

Mellanrummet

Filipstads kommun

14 791 714

2022–12–04

Konkurrerande utlysning

2

Kompis Sverige

Kompis Sverige

10 959 603

2022–12–04

Konkurrerande utlysning

2

Stärkt vuxenutbildning

för nyanlända

Göteborgs­regionens kommunalförbund

12 065 197

2022–12–04

Icke konkurrerande utlysning

2

EMIN - Europeiska Migrations- och Integrationsnätet

Ronneby kommun

44 769 881

2022–10–04

Icke konkurrerande utlysning

3

ARLO II

Polismyndigheten

29 063 374

2022–07–20

Konkurrerande utlysning

2

Barn i fokus

Rädda barnens riksförbund

70 008 342

2022–07–20

Konkurrerande utlysning

2

Yrkesväg

Länsstyrelsen i Värmlands län

123 727 636

2022–07–20


Konkurrerande utlysning

2

Tidiga Insatser i Samverkan i Region Uppsala

Region Uppsala

50 981 375

2022–07–20

Konkurrerande utlysning

2

Samverkan

Gävleborg 2022

Länsstyrelsen i Gävleborgs län

58 320 567

2022–07–20

Konkurrerande utlysning

2

Helhetslyftet

Västra Götalandsregionen

119 667 055

2022–07–20

Icke konkurrerande utlysning

1

Samhällsintroduktion

för asylsökande

Migrationsverket

113 704 685

2022–07–20

Icke konkurrerande utlysning

1

Införandet av EU:s Statistikförordning i Sverige

Migrationsverket

30 114 508

2022–07–20

Icke konkurrerande utlysning

2

Projekt Digital transformation
tillstånd (DITT)

Migrationsverket

170 923 266

2022–07–20

Icke konkurrerande utlysning

2

Project EQ

(Improved Efficiency
and Quality in the migration process)

Migrationsverket

56 985 128


Här kan du hämta en mer detaljerad information om våra pågående projekt som en maskinläsbar CSV fil Öppnas i nytt fönster.. Filen uppdateras varje kvartal.


Sidan senast uppdaterad: