Logotyp för AMIF

Beviljade projekt inom AMIF 2021–2027

Asyl-, migrations- och integrationsfonden medfinansierar projekt med tredjelandsmedborgare som målgrupp. Under de olika rubrikerna kan du läsa mer om varje enskilt projekt och se en sammanställning över de stödmottagare som beviljats medfinansiering i fondens i olika utlysningar.

Bevil­jade projekt 2022-2023

Datum

Metod

Specifikt
mål

Projektnamn

Stödmottagare

Total projektbudget

2023-03-30

Icke konkurrerande utlysning

1

Förbättrad service KC

Migrationsverket

188 970 300 SEK

2023-03-30

Icke konkurrerande utlysning

1

K.V.O.T Kommunikation inom Vidarebosättning och Träffsäker matchning

Migrationsverket

15 009 541 SEK

2023-03-30

Icke konkurrerande utlysning

1

DT bidrag

Migrationsverket

27 822 345 SEK

2023-03-30

Icke konkurrerande utlysning

3

Ett samordnat återvändande

Polismyndigheten

35 532 817 SEK

2023-01-24

Konkurrerande utlysning

3

AMIRA II

Svenska Röda Korsets Centralstyrelse

14 848 264 SEK

2022-12-04

Konkurrerande utlysning

3

Barn i familj

Strömsunds kommun

11 044 600 SEK

2022-12-04

Konkurrerande utlysning

2

Jobbsteget Tillsammans

Nema Problema

12 387 420 SEK

2022-12-04

Konkurrerande utlysning

2

SOS Barnbyar Sverige - Familjepartner

SOS-BARNBYAR SVERIGE

14 920 500 SEK

2022-12-04

Konkurrerande utlysning

3

Återvändande som internationell migrationspolitik: samordning inom och över nationella gränser

Regeringskansliet

11 777 318 SEK

2022-12-04

Konkurrerande utlysning

2

Mellanrummet

Filipstads kommun

14 791 714 SEK

2022-12-04

Konkurrerande utlysning

2

Kompis Sverige

Kompis Sverige

10 959 603 SEK

2022-12-04

Konkurrerande utlysning

2

Stärkt vuxenutbildning för nyanlända

GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

12 065 197 SEK

2022-12-04

Icke konkurrerande utlysning

2

EMIN - Europeiska Migrations- och Integrationsnätet

Ronneby kommun

44 769 881 SEK

2022-10-04

Icke konkurrerande utlysning

3

ARLO II

Polismyndigheten

29 063 374SEK

2022-07-20

Konkurrerande utlysning

2

Barn i fokus

Rädda barnens riksförbund

70 008 342 SEK

2022-07-20

Konkurrerande utlysning

2

Yrkesväg

Länsstyrelsen i Värmlands län

123 727 636 SEK

2022-07-20


Konkurrerande utlysning

2

Tidiga Insatser i Samverkan i Region Uppsala

Region Uppsala

50 981 375 SEK

2022-07-20

Konkurrerande utlysning

2

Samverkan Gävleborg 2022

Länsstyrelsen i Gävleborgs län

58 320 567 SEK

2022-07-20

Konkurrerande utlysning

2

Helhetslyftet

Västra Götalandsregionen

119 667 055 SEK

2022-07-20

Icke konkurrerande utlysning

1

Samhällsintroduktion för asylsökande

Migrationsverket

113 704 685 SEK

2022-07-20

Icke konkurrerande utlysning

1

Införandet av EU:s Statistikförordning i Sverige

Migrationsverket

30 114 508 SEK

2022-07-20

Icke konkurrerande utlysning

2

Projekt Digital transformation tillstånd (DITT)

Migrationsverket

170 923 266 SEK

2022-07-20

Icke konkurrerande utlysning

2

Project EQ

(Improved Efficiency and Quality in the migration process)

Migrationsverket

56 985 128 SEK


Här kan en CSV fil hämtas den innehåller fler detaljer Öppnas i nytt fönster. om alla beviljade projekt inom 2021-2027. Filen uppdateras varje kvartal.


Ännu så länge finns inga beviljade projekt inom område solidaritet

Sidan senast uppdaterad: