Logotyp för AMIF

AMIF:s projekt bidrar genom sina resultat

Vad arbetar AMIF-finansierade projekt med, och hur bidrar de till den svenska och internationella migrationspolitiken och samhällsnyttan?
I vår artikelserie presenterar vi AMIF-projekt som berättar mer om sina verksamheter.

Lär känna AMIF:s projekt!

AMIF vill belysa de projekt vi finansierar så att fler kan ta del av det viktiga arbete som görs inom ramen för fonden. Här samlar vi därför resultat och glimtar av projektens vardag. Är du intresserad av att söka projektfinansiering eller vill du veta mer om det arbete som pågår?
Sök inspiration och ta del av projektberättelserna.

Åter­vän­dan­de­om­rådet

AMIF finansierar flera projekt som på olika sätt arbetar för att göra återvändandeprocessen för migranter som fått ett av- eller utvisningsbeslut mer individanpassad, human och effektiv. Vi möter AMIF-projekt som drivs av Delegationen för migrationsstudier, Kriminalvården, Svenska Röda korset och Polismyndigheten.

Hur kan samhället bidra till att underlätta återvändandet för enskilda individer? Hur ser statistiken kring återvändande ut? Hur tar man hänsyn till barnperspektivet i en återvändandeprocess? Hur formas internationellt samarbete kring återvändande? Hur kan arbetet med verkställighet förbättras?

Hör projektledare berätta, lyssna på poddar och läs om projekten i andra media.

ARLO II: ambu­le­rande åter­vän­dan­de­sam­bandsmän

Åter­vän­dande som inter­na­tio­nell migra­tions­po­litik

Insatser för stärkt stöd vid avslag och åter­vän­dande

Vi vill få ett så bra återvändande som möjligt - Kriminalvården

 

Genom Sveriges nationella program för AMIF 2021-2027 bidrar fonden till långsiktiga samhällsförändringar och en utvecklad återvändandeprocess som är hållbar, effektiv, human, ökar återvändandet och minskar incitamentet att flytta till Sverige utan laglig grund.

Mer om det nationella programmet: Programperiod för 2021-2027 - Migrationsverket Länk till annan webbplats.

AMIF

Under Beviljade projekt hittar du fondens pågående projekt under programperioden 2021–2027.

Sidan senast uppdaterad: