Nyhetsarkiv för fonder

 • 2018-10-03

  Synlighetskrav för medfinansierade projekt 

  Projekt som beviljas medfinansiering från Asyl-, migrations- och integrationsfonden, AMIF ska arbeta med spridning av resultat och erfarenheter från genomförandet. Utöver de kommunikationsaktiviteter som beskrivs i projektansökan finns även krav på synliggörande av EU:s medfinansiering. Syftet är att öka allmänhetens kännedom om Europeiska unionen som medfinansiär.
 • 2018-09-26

  Nyhetsbrev nr 3 ute!

  Fondförvaltningens nyhetsbrev kommer kvartalsvis. Där du kan följa arbetet med fonderna samt få information om aktuella utlysningar. Prenumerera gärna på nyhetsbrevet.
 • 2018-09-20

  Lyckad närvaro i Almedalen

  Funktionen för fonderna var tillgängliga på Migrationsplatsen under Almedalsveckan. På plats informerade vi om möjligheterna med fonden och bjöd in besökare till öppna samtal för att öka medvetenheten kring att organisationer i Sverige kan ansöka om medfinansiering för projekt inom asyl, migration och integration.
 • 2018-09-20

  Stadsdelsmammor 2.0 - en brygga mellan målgruppen och samhället

  Stadsdelsmammor 2.0 är ett av de projekt som sedan 2017 beviljats medfinansiering från AMIF. Målet med projektet är att stadsdelsmammorna, genom anpassad utbildning och multicaféer, ska skapa förutsättningar för tredjelandsmedborgare att utveckla sina nätverk och bli mer engagerade i att skapa en positiv utveckling för sig själva och för andra mammor i deras stadsdel.
 • 2018-08-15

  Utlysning för integration 

  Europeiska kommissionen har öppnat en utlysning för integrationsområdet. Sista dag för ansökan är den 31 januari 2019.
 • 2018-06-01

  AMIF till Almedalen

  Under Almedalsveckan flyttar Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) till Almedalen i Visby för att informera om möjligheterna med fonden. Välkomna att på plats bolla projektidéer eller få rådgivning om att ansöka till AMIF!
 • 2018-05-30

  Integration och återvändande i fokus i Tylösand

  Samtal om samverkan, integration och återvändande präglade funktionen för fondernas deltagande vid Tylösandsdagarna den 20-23 maj.
 • 2018-05-29

  Funktionen för fondernas behandling av personuppgifter

  Från och med den 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordning (EU) 2016/679 (GDPR) som lag för alla EU:s medlemsländer.
 • 2018-04-18

  Nya förutsättningar AMIF

  Funktionen för fonderna har tagit beslutet att avbryta pågående utlysningsprocess för Asyl-,migrations- och integrationsfonden (AMIF).
 • 2018-03-14

  Digitala verktyg för språkinlärning

  Ett av de projekt som sedan 2017 beviljats medfinansiering från AMIF är Hejsvenska. Det som gör det här projektet unikt är mängden av stöd som gör verktygen möjliga att använda utan tidigare språkkunskaper eller datorvana
 • 2018-01-25

  Var med och påverka AMIF efter 2020

  EU-kommissionen påbörjar nu sitt arbete att formulera ramverket för nya fonder när bland annat AMIF avslutas år 2020. Via en öppen enkät samlar kommissionen in synpunkter på både framtida behov och nuvarande förvaltning av fonderna.
 • 2017-11-15

  Projektrummet stängt för systemunderhåll

  Projektrummet kommer att vara stängt från den 16 november kl 08.30 till den 20 november 08.30. Detta eftersom AMIF, funktionen för fonderna, flyttar systemdelar som rör Projektrummet.
 • 2017-10-20

  Ny version av manual för ansökan om stöd i projektrummet

  Nu finns en reviderad version av manualen för hur du ansöker om stöd i projektrummet.
 • 2017-10-18

  Ny version av projektrummet tas i bruk

  Funktionen för fonderna uppgraderar projektrummet och en ny version av systemet kommer att tas i bruk den 20 november 2017. Det innebär, för er som planerar att ansöka om stöd från AMIF, att ni i projektansökan enbart kan välja ett specifikt mål och därtill ett nationellt mål.
 • 2017-09-28

  Boka konsultationsmöten

  Nu finns det möjlighet att boka tid med funktionen för fondernas medarbetare för konsultation av er projektidé och utveckling av er ansökan.
 • 2017-08-29

  Nytt lösenord för alla som använder Projektrummet

  AMIF, funktionen för fonderna, byter system för hantering av användare i Projektrummet. I samband med detta kommer Projektrummet att vara stängt några timmar den 31 augusti och användare behöver byta lösenord.
 • 2017-07-10

  ”Bidra till nytta för asylsökande och nyanlända”

  I samband med Almedalsveckan arrangerade Asyl-, migrations- och integrationsfonden, AMIF, ett seminarium på temat möjligheter och utmaningar med EU-stöd. I panelen fanns Clowner utan gränser, Hållbarutveckling Skåne, Hedemora kommun och Hedemora Näringsliv samt AMIF representerade och lyfte in sina olika perspektiv och erfarenheter.
 • 2017-07-03

  Nytt nyhetsbrev ute

  I årets andra nyhetsbrev berättar vi bland annat om nytillkomna projekt och förstås om nästa utlysning. Under Almedalsveckan finns vi på plats i Visby den 3–6 juli.
 • 2017-06-29

  Gästkolumn: EU-kommissionens Georgiana Plesu om Sveriges genomförande av AMIF

  Georgiana Plesu arbetar på EU-kommissionen i Bryssel och berättar i en gästkolumn om syftet med Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden och hur hon från EU-kommissionens sida ser på Sveriges genomförande. Bland annat lyfter hon fram att projekt som beviljats stöd inte bara bidrar till att nå målen och levererar resultat utan att de också gör verklig skillnad för människor som mest behöver det. 
 • 2017-06-26

  Träffa AMIF i Almedalen 

  Under Almedalsveckan flyttar Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) till Almedalen i Visby för att informera om möjligheter med fonden och den kommande utlysningen som öppnar den 1 aug.
 • 2017-06-22

  Ny utlysning för insatser inom asyl, integration eller återvändande

  Den 1 augusti öppnar en utlysning från Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden, AMIF. Organisationer kan ansöka om 75% medfinansiering för projektidéer inom asyl, integration eller återvändande.
 • 2017-06-20

  AMIF:s genomförande utvärderas

  Under perioden juni till december 2017 genomförs en halvtidsutvärdering av det nationella programmet för Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden, AMIF. Syftet är att bidra till att utveckla och förbättra det svenska genomförandet.
 • 2017-06-13

  Nya projekt får 25 miljoner i stöd från AMIF

  Clowner utan Gränser, Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund, Strömsunds kommun och Röda korset är de aktörer som nyligen fått klartecken för att genomföra projekt med stöd av Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden, AMIF. Projekten beviljas medfinansiering med 75%. 
 • 2017-05-30

  Samarbete skapar jobb för nyanlända i bristyrken

  Arbetsförmedlingen och Företagarna i Skåne, Göteborg och Halland samverkar nu regionalt för att hjälpa arbetsgivare hitta rätt yrkeskompetens där det är svårt att få tag på arbetskraft idag.
 • 2017-05-22

  Så följer AMIF upp pågående projekt

  Vad krävs egentligen av de projekt som har beviljats medfinansiering och hur säkerställs det att satsningarna genomförs enligt projektplan? Jasna Hasanic, programexpert för AMIF, berättar om arbetet.
 • 2017-05-11

  Ministerbesök: Älskade barn i skolan

  Ett av de projekt som beviljats medfinansiering från AMIF, Älskade barn i skolan – fick nyligen celebert besök. Ylva Johansson, Arbetsmarknads- och etableringsminister, har även i uppdrag att samordna och inrikta regeringens politik för ett hållbart mottagande.  Tillsammans med Stockholms arbetsmarknads- och idrottsborgarråd Emilia Bjuggren åkte hon till Tensta för att träffa projektmedarbetarna.
 • 2017-05-08

  Nytt nyhetsbrev

  Läs om årets första utlysning, hur AMIF projekt följs upp och om när ett av projekten fick besök av arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Det senaste nyhetsbrevet från funktionen för fonderna är publicerat.
 • 2017-04-26

  Över 20 ansökningar i AMIF:s senaste utlysning

  Nyligen avslutades den senaste utlysningen för AMIF, den femte i ordningen. Totalt kom det in 22 projektansökningar och den formella granskningen är nu i full gång.
 • 2017-03-29

  Språk och kulturkompetens en nyckel till framgång

  Projektet Assessment of Mental Health and Early Intervention for Refugees (AMIR) ska utveckla en modell för att tidigt upptäcka och hantera psykisk ohälsa bland flyktingar som kommer till Jämtlands län. Anahita Amin är dari och farsitalande med ursprung i Afghanistan, Amjad Abuleil är arabisktalande från Syrien. De båda har en avgörande roll för att AMIR-projektet ska nå ut och involvera målgruppen.
 • 2017-03-14

  Asylrättens kärna, ett kunskapsprojekt med internationellt erfarenhetsutbyte

  För att förbättra den rättsliga kvalitén inom asylprövningen har Migrationsverket beviljats medel från Asyl -, migrations- och integrationsfonden (AMIF).
 • 2017-03-10

  AMIF möter nya förändringar på migrationsområdet

  Programperioden för EU-kommissionens fond för asyl, migration och integration (AMIF) närmar sig halvtid och mycket har hänt i omvärlden sedan fonden inrättades 2014. Totalt fyra utlysningar har gett aktörer över hela Sverige möjlighet att bidra till att uppnå Sveriges nationella mål för asyl, migration och integrationsområdet. I samband med en halvtidsöversyn ska aktuella behov och prioriteringarna nu sättas framåt.
 • 2017-02-27

  Stort intresse vid AMIFs informationsmöten

  Intresset var stort när fondförvaltningen för AMIF under januari och februari 2017 höll informationsmöten i Stockholm och Malmö med syftet att ge information om och vägledning kring villkoren i den just nu aktuella utlysningen. AMIF gav även övergripande information om Sveriges nationella program för Asyl, migrations och integrationsfonden, AMIF.
 • 2017-01-16

  Planerar du att söka om medfinansiering?

  Manualen hur du skapar en ansökan om stöd i Projektrummet finns nu publicerad
 • 2017-01-16

  Planerar du att söka medfinansiering?

  Funktionen för fonderna har sedan hösten 2016 en ny e-tjänst, Projektrummet, som är knuten till vårt nya digitala ärendehanteringssystem. I Projektrummet kan du som planerar att söka om medfinansiering, i vår just nu aktuella utlysningsomgång, skapa en ansökan om stöd.

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-25

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.