Nyhetsarkiv för fonder

 • Tre förstudier har beviljats stöd

  I vårens icke-konkurrerande utlysning och som stängde i februari har nu tre förstudier beviljats till Migrationsverket. Förstudierna ska bedrivas inom specifikt mål 1, asylområdet.
 • Den konkurrerande utlysningen är stängd – nu börjar gransk­ningen

  Den 16 april stängde utlysningsfönstret för den konkurrerande utlysningen inom fondens tre specifika målområden. Det samlade beloppet som sökande har sökt medel för överstiger tillgängliga medel i utlysningen som är cirka 150 miljoner kronor.
  Nu påbörjas arbetet med att granska de inkomna ansökningarna.
 • Eufonder.se - din guide till EU-finansiering i ny tappning

  Eufonder.se är webbplatsen som guidar dig som söker EU-finansiering. Nu har sidan återfötts med nytt utseende, innehåll och struktur. På nya eufonder.se kan du välja ett område som intresserar och hitta rätt fond för dig. Eller fördjupa dig i kunskap så att du kan hjälpa andra att söka EU-finansiering.
 • Lär känna AMIF:s projekt!

  Vad arbetar AMIF-finansierade projekt med, och hur bidrar de till den svenska och internationella migrationspolitiken och samhällsnyttan? AMIF vill belysa de projekt vi finansierar så att fler kan ta del av det viktiga arbete som görs inom ramen för fonden!
 • AMIF söker nya projekt

  Funktionen för fonderna öppnar två separata utlysningar den 4 mars. En är konkurrerande och där är det möjligt för aktörer att ansöka om stöd för projekt inom asyl-, laglig migration och integration samt återvändandeområdet. Den andra utlysningen är en icke konkurrerande utlysning, riktad till Migrationsverket för projekt inom återvändandeområdet.
 • Anmäl er till Europa i min region - 2024

  Sverige deltar för sjunde gången i den EU-gemensamma informationskampanjen Europa i min region. För oss på Asyl-, migrations- och integrationsfonden är det fjärde året våra projekt har möjlighet att delta i kampanjen.
  Under en vecka visar vi tillsammans hur EU:s investeringar används och gör nytta lokalt. Förra året arrangerades över 60 evenemang runt om i landet.
 • Uppdaterad utlysningsplan för AMIF

  Utlysningsplanen för år 2024–2026 är grund för planering av insatser som krävs för att genomföra en utlysning. Planen är också ett underlag för dialog med aktörer som kan komma att vilja ansöka om medel vid de planerade utlysningstillfällena.
 • Omvärldsanalysmöte i AMIF:s expertgrupp

  Expertgruppen för Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) har nyligen samlats för att diskutera de aktuella behoven på lokal, regional och nationell nivå inom fondens områden. Under mötet behandlades frågor som rör asylmottagande, integration, återvändande och utsatta grupper.
 • Projekt Barn i fokus visar på fina resultat

  Under projektgenomförandet stöttar och rådger fonden sina projekt, men följer också deras utveckling och kontrollerar hur projekten uppfyller fondens beslut och EU regelverk. Detta görs genom fondens granskning av projektets redovisningar och kontroller på plats hos stödmottagare.
 • En icke konkurrerande utlysning öppnar

  Funktionen för fonderna öppnar en icke konkurrerande utlysning till Migrationsverket för projekt som avser förstudier inom programmets specifika mål asylområdet, projekt kan finansieras med 75% från AMIF. Utlysningen öppnar den 1 februari 2024 och stänger den 28 februari.
 • Söker du finansiering för ett projekt?

  Under 2024 planerar Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) fyra utlysningar spridda över året. Totalt är det drygt 600 miljoner kronor som kan fördelas genom årets utlysningar.
 • Nyhets­brev nummer 7 är ute!

  Ett nytt nyhetsbrev, nummer 7 för 2023, har gått ut till våra prenumeranter.
 • Höstens utlysningar

  Under 2023 har Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) haft tolv utlysningar. Varav sex stycken under hösten. För första gången inom nuvarande programperiod fanns möjlighet att ansöka om projekt för förstudier och driftstöd. Samtliga utlysningar är nu stängda.
 • EU-kommis­sionen på besök hos AMIF-projekt

  Från generaldirektoratet för migration och inrikes frågor på EU-kommissionen deltog Eva Ryberg och Jules Morra nyligen i AMIF:s övervakningskommitté, ett möte som hålls två gånger per år. I samband med mötet genomfördes studiebesök hos ett par av fondens pågående projekt för att se hur EU­-medlen används i Sverige och för att hitta goda exempel som kan spridas vidare. Två pågående AMIF-projekt valdes ut.
 • Samverkan i förändring

  Den 9 november samlades omkring 180 personer från hela Sverige på Quality Hotel Globe i Stockholm när Funktionen för fonderna anordnade AMIF-dagen, en konferens för inspiration, nätverkande och samhällsutveckling.
 • Utlysning för Kriminalvården

  Den 5 oktober öppnar en utlysning av medel inom Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF). Den vänder sig enbart till projekt inom Kriminalvården.
 • Inbjudan till konsul­ta­tioner - inför ansökan

  Nu finns det finns möjlighet att boka tid för konsultation för aktörer som planerar att ansöka om stöd inom utlysningarna som är öppna och som stänger den 6 november.
 • Nyhets­brev nummer 6 är ute!

  Ett nytt nyhetsbrev, nummer 6 för 2023, har gått ut till våra prenumeranter.
 • Flera utlysningar öppnar 18 september

  Den 18 september öppnar Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) flera separata utlysningar inom den pågående programperioden.
 • Förstudier för att bidra till en långsiktigt hållbar migrationspolitik

  Vill ni vara med och bidra till långsiktiga samhällsförändringar för en hållbar migrationspolitik med utgångspunkt i utmaningar som finns på lokal, regional eller nationell nivå?
 • Nya projekt är bevil­jade stöd

  Den 5 maj stängde fonden utlysningsfönstret för tre konkurrerande utlysningar som riktade sig till samtliga aktörer på migrationsområdet och en icke konkurrerande utlysning till Migrationsverket.
 • EU-kommissionen öppnar utlysningar

  Utöver de utlysningar som fonden i Sverige anordnar årligen, har Europeiska kommissionen egna tematiska utlysningar inom Asyl-, migrations- och integrationsfondens områden. Där kan alla intressenter inom EU ansöka om medel för sina projekt.
 • Pågående granskning - planerade beslut

  Den 4 maj stängde utlysningsfönstret för tre konkurrerande utlysningar och en icke-konkurrerande utlysning. Granskningarna av de inkomna ansökningarna pågår just nu för fullt.
 • Europa i min region 2-12 maj 2023

  Under två veckor öppnar EU-finansierade projekt portarna för alla intresserade. Du kan besöka seminarier, utställningar, utbildningar eller andra verksamheter som finns delvis tack vare EU-pengar. Du kan också ta del av filmer eller artiklar som projekten har tagit fram.
 • Euro­pa­dagen den 9 maj – AMIF medverkar i evene­mang i Kultur­huset

  Välkommen till Kulturhuset i Stockholm den 9 maj för ett heldagsfirande av Europadagen!
 • Europa i min region - anmälan är nu stängd

  Nu är det dags att anmäla ert AMIF-projekt till Europa i min region. I år går kampanjen av stapeln 2 -12 maj. Den går ut på att visa medborgare vad EU bidrar med i deras region och närhet.
 • Nyhets­brev nummer 3 är ute!

  Ett nytt nyhetsbrev, nummer 2 för 2023, har gått ut till våra prenumeranter.
 • Fondernas chef berättar om pågående utlysningar

  Asyl-, migrations och integrationsfonden AMIF öppnar den 1 mars 2023 flera utlysningar för att söka projektgenomföranden inom programmet. Utlysningarna syftar till att fylla samhällsbehov och nå god måluppfyllelse av Sveriges nationella program för AMIF 2021-2027.
 • Utlys­ningar öppna 1 mars–3 maj

  Den 1 mars öppnar Asyl-, migrations- och integrationsfonden flera utlysningar inom programperioden 2021–2027.
 • Nyhets­brev nummer 2 är ute!

  Ett nytt nyhetsbrev, nummer 2 för 2023, har gått ut till våra prenumeranter.
 • Utlysningsplanen för 2023 är uppdaterad

  Årets utlysningsplan är reviderad och en utlysning har tillkommit. Den vänder sig till aktörer inom migrationsområdet. Här söker vi projekt inom specifikt mål 1, Asylområdet som endast kommer att arbeta med personer som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv eller asylsökande från Ukraina.
 • Ansök­nings­se­mi­na­rium den 9 mars - inbjudan stängd

  Asyl-, migrations- och integrationsfonden öppnar den 1 mars flera separata utlysningar. Med anledning av det har vi nöjet att bjuda in till ett ansökningsseminarium torsdagen den 9 mars. 
 • AMIF öppnar icke konkurrerande utlysningar

  Den 15 februari öppnar de två första utlysningarna för år 2023. Vid dessa två utlysningar söker vi endast projekt inom Migrationsverket och Polismyndigheten som kommer arbeta inom specifikt mål 1 asylområdet och specifikt mål 3 återvändandeområdet.
 • Nyhets­brev nummer 1 ute!

  Ett nytt nyhetsbrev, nummer 1 för 2023, har gått ut till våra prenumeranter.
 • Nya projekt är bevil­jade stöd

  Beslut om stöd har fattats och nya projekt är beviljade finansiering under programområde 2021-2027.
 • Ny chef på funktionen för fonderna

  Sedan den 1 januari är Anna Sjöberg ny avdelningschef för funktionen för fonderna på Migrationsverket.
  Funktionen för fonderna har ansvar för EU:s Asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF) i Sverige. Den är en fristående funktion inom Migrationsverket och ligger direkt under generaldirektören.
 • EU-kommissionen öppnar utlysningar

  EU-kommissionen öppnar ansökningsomgångar inom mål och prioriteringar i det tematiska arbetsprogrammet för AMIF 2023-2025.
 • Utlysningsplan 2023

  Nu finns en beskrivning och en plan över årets utlysningar publicerad på vår webbplats.
 • Handbok – nytt avsnitt publi­ce­rat

  Under rubriken Handbok finns ytterligare ett avsnitt publicerat. Det beskriver hur ni genomför en ansökan om utbetalning. Avsnittet riktar sig till projekt som beviljats stöd från Asyl-, migrations-, och integrationsfonden (AMIF) inom ramen för programperioden 2021–2027.

Sidan senast uppdaterad: