Nyhetsarkiv för fonder

 • Utlysning för Kriminalvården

  Den 5 oktober öppnar en utlysning av medel inom Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF). Den vänder sig enbart till projekt inom Kriminalvården.
 • Inbjudan till konsul­ta­tioner - inför ansökan

  Nu finns det finns möjlighet att boka tid för konsultation för aktörer som planerar att ansöka om stöd inom utlysningarna som är öppna och som stänger den 6 november.
 • Nyhets­brev nummer 6 är ute!

  Ett nytt nyhetsbrev, nummer 6 för 2023, har gått ut till våra prenumeranter.
 • Flera utlysningar öppnar 18 september

  Den 18 september öppnar Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) flera separata utlysningar inom den pågående programperioden.
 • Förstudier för att bidra till en långsiktigt hållbar migrationspolitik

  Vill ni vara med och bidra till långsiktiga samhällsförändringar för en hållbar migrationspolitik med utgångspunkt i utmaningar som finns på lokal, regional eller nationell nivå?
 • Inbjudan till AMIF-dagen den 9 november

  Är du en aktör verksam inom migrations- och integrationsområdet? Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) bjuder in till en heldagskonferens på Quality Hotel Globe i Stockholm den 9 november.
  Välkommen med din anmälan!
 • Nya projekt är bevil­jade stöd

  Den 5 maj stängde fonden utlysningsfönstret för tre konkurrerande utlysningar som riktade sig till samtliga aktörer på migrationsområdet och en icke konkurrerande utlysning till Migrationsverket.
 • EU-kommissionen öppnar utlysningar

  Utöver de utlysningar som fonden i Sverige anordnar årligen, har Europeiska kommissionen egna tematiska utlysningar inom Asyl-, migrations- och integrationsfondens områden. Där kan alla intressenter inom EU ansöka om medel för sina projekt.
 • Pågående granskning - planerade beslut

  Den 4 maj stängde utlysningsfönstret för tre konkurrerande utlysningar och en icke-konkurrerande utlysning. Granskningarna av de inkomna ansökningarna pågår just nu för fullt.
 • Europa i min region 2-12 maj 2023

  Under två veckor öppnar EU-finansierade projekt portarna för alla intresserade. Du kan besöka seminarier, utställningar, utbildningar eller andra verksamheter som finns delvis tack vare EU-pengar. Du kan också ta del av filmer eller artiklar som projekten har tagit fram.
 • Euro­pa­dagen den 9 maj – AMIF medverkar i evene­mang i Kultur­huset

  Välkommen till Kulturhuset i Stockholm den 9 maj för ett heldagsfirande av Europadagen!
 • Europa i min region - anmälan är nu stängd

  Nu är det dags att anmäla ert AMIF-projekt till Europa i min region. I år går kampanjen av stapeln 2 -12 maj. Den går ut på att visa medborgare vad EU bidrar med i deras region och närhet.
 • Nyhets­brev nummer 3 är ute!

  Ett nytt nyhetsbrev, nummer 2 för 2023, har gått ut till våra prenumeranter.
 • Fondernas chef berättar om pågående utlysningar

  Asyl-, migrations och integrationsfonden AMIF öppnar den 1 mars 2023 flera utlysningar för att söka projektgenomföranden inom programmet. Utlysningarna syftar till att fylla samhällsbehov och nå god måluppfyllelse av Sveriges nationella program för AMIF 2021-2027.
 • Utlys­ningar öppna 1 mars–3 maj

  Den 1 mars öppnar Asyl-, migrations- och integrationsfonden flera utlysningar inom programperioden 2021–2027.
 • Nyhets­brev nummer 2 är ute!

  Ett nytt nyhetsbrev, nummer 2 för 2023, har gått ut till våra prenumeranter.
 • Utlysningsplanen för 2023 är uppdaterad

  Årets utlysningsplan är reviderad och en utlysning har tillkommit. Den vänder sig till aktörer inom migrationsområdet. Här söker vi projekt inom specifikt mål 1, Asylområdet som endast kommer att arbeta med personer som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv eller asylsökande från Ukraina.
 • Ansök­nings­se­mi­na­rium den 9 mars - inbjudan stängd

  Asyl-, migrations- och integrationsfonden öppnar den 1 mars flera separata utlysningar. Med anledning av det har vi nöjet att bjuda in till ett ansökningsseminarium torsdagen den 9 mars. 
 • AMIF öppnar icke konkurrerande utlysningar

  Den 15 februari öppnar de två första utlysningarna för år 2023. Vid dessa två utlysningar söker vi endast projekt inom Migrationsverket och Polismyndigheten som kommer arbeta inom specifikt mål 1 asylområdet och specifikt mål 3 återvändandeområdet.
 • Nyhets­brev nummer 1 ute!

  Ett nytt nyhetsbrev, nummer 1 för 2023, har gått ut till våra prenumeranter.
 • Nya projekt är bevil­jade stöd

  Beslut om stöd har fattats och nya projekt är beviljade finansiering under programområde 2021-2027.
 • Ny chef på funktionen för fonderna

  Sedan den 1 januari är Anna Sjöberg ny avdelningschef för funktionen för fonderna på Migrationsverket.
  Funktionen för fonderna har ansvar för EU:s Asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF) i Sverige. Den är en fristående funktion inom Migrationsverket och ligger direkt under generaldirektören.
 • EU-kommissionen öppnar utlysningar

  EU-kommissionen öppnar ansökningsomgångar inom mål och prioriteringar i det tematiska arbetsprogrammet för AMIF 2023-2025.
 • Utlysningsplan 2023

  Nu finns en beskrivning och en plan över årets utlysningar publicerad på vår webbplats.
 • Handbok – nytt avsnitt publi­ce­rat

  Under rubriken Handbok finns ytterligare ett avsnitt publicerat. Det beskriver hur ni genomför en ansökan om utbetalning. Avsnittet riktar sig till projekt som beviljats stöd från Asyl-, migrations-, och integrationsfonden (AMIF) inom ramen för programperioden 2021–2027.
 • Utlys­ningar våren 2023

  Under våren 2023 kommer ytterligare utlysningar att göras av fondens medel till projekt. Fokus för projekt vid vårens utlysningar är asylområdet och återvändandeområdet.
 • Nya projekt har redan startat

  Den 20 juli 2022 godkände EU Kommissionen Sveriges nationella program för Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) 2021–2027. Programmets fyra målområden är asyl, laglig migration och integration, återvändande samt solidaritet.
 • AMIF på nationell konferens om vidarebosättning

  Migrationsverket anordnade nyligen en nationell konferens med fokus på vidarebosättningsfrågan med temat hållbart mottagande. Under två dagar träffades aktörer från olika delar av samhället för att föra dialog, utbyta erfarenheter och kompetensutveckla sig i frågan.
 • Icke-konkurrerande utlysning för Ronneby kommun

  Den 21 oktober öppnar en icke-konkurrerande utlysning till Ronneby kommun. Utlysningen vänder sig enbart till Ronneby kommun och BIU-online.
 • Utlys­ningen är stängd - nu påbörjas gransk­ningen

  Den 15 september stängde det fjärde utlysningstillfället för medel inom Asyl-, migrations- och integrationsfonden 2021-2027.
 • Det nationella programmet för AMIF i Sverige har godkänts av EU-kommissionen

  Sveriges nationella program för Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) är klart och godkänt av EU-kommissionen. Programmet är Sveriges överenskommelse med EU-kommissionen om hur fondens medel ska användas i Sverige.
 • Resultat av utlys­ningar inom AMIF 2021–2027

  Den 19 juli 2022 godkändes Sveriges nationella program för Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) 2021–2027. Det betyder att beslut om stöd till projekt från AMIF i Sverige har kunnat fattas.
 • Handbok – fler avsnitt publi­ce­rade

  Under rubriken Handbok finns två nya avsnitt publicerade. De nya avsnitten riktar sig till projekt som kommer att beviljas stöd från Asyl-, migrations-, och integrationsfonden (AMIF) inom ramen för programperioden 2021–2027.
 • Problem att spara programindikatorer i Min ansökan

  Det är för närvarande problem att spara ändringar under programindikatorer. Problemet gäller de utlysningar där specifikt mål är förvalt.
 • Sommar, semester och vila

  Vi på AMIF är alltid tillgängliga för frågor och vägledning. Men under veckorna 28-32 har vi låg bemanning. Så om ni skickar frågor till oss under den perioden kan det ta lite längre tid innan ni får svar. Vi ber om överseende med det och vill passa på att önska er alla en fin sommar!
 • Nyhets­brev nummer 3 ute!

  Ett nytt nyhetsbrev, nummer 3 för 2022, har gått ut till våra prenumeranter.
 • Utlysningar öppnar 15 juni

  Den 15 juni öppnar ett utlysningstillfälle om sammanlagt cirka 150 miljoner kronor för projekt inom AMIF 2021-2027.
 • Utlys­ning öppnar för aktörer på migra­tions- och integ­ra­tions­om­rådet

  Den fjärde utlysningen inom den nya programperioden för Asyl-, migrations- och integrationsfonden 2021-2027 öppnar den 15 juni. Den riktar sig till aktörer på
  migrations- och integrationsområdet med projekt inom målområde 1, 2 och 3.
 • Kulturdialog genom tolk höll sin slutkonferens

  Den 24 maj samlade Linnéuniversitetet forskare och tjänstemän inom integrationsområdet när projekt Kulturdialog genom tolk höll sin slutkonferens. Projektet genomförs av Linnéuniversitetet i samarbete med Region Örebro läns Tolk- och översättarservice samt Borlänge kommuns tolkförmedlingen.
 • Reviderat datum för nästa planerade utlysning

  Mot bakgrund av det stora intresset för vår senaste utlysning kommer vi att revidera vår utlysningsplan. Revideringen innebär att vi inte kommer att öppna för ansökningar som planerat den 4 maj.
 • Utlysningen är stängd - nu påbörjas granskningen

  Den 26 april stängde det andra utlysningstillfället för medel inom Asyl-, migrations- och integrationsfonden 2021-2027
 • Nyhets­brev nummer 2 ute!

  Ett nytt nyhetsbrev, nummer 2 för 2022, har gått ut till våra prenumeranter.
 • Ansökningsseminarium den 6 april

  Asyl-, migrations- och integrationsfonden öppnade den 24 mars tre separata utlysningar. Med anledning av det har vi nöjet att bjuda in till ett ansökningsseminarium onsdagen den 6 april. 
 • Handbok - Att ansöka om stöd

  Under rubriken Handbok finns information till er som vill ansöka om stöd från Asyl-, migrations-, och integrationsfonden (AMIF) inom ramen för programperioden 2021-2027.
 • Utlysningar öppnar 24 mars

  Migrationsverket öppnar utlysningar för projekt inom Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden i Sverige (AMIF) 2021-2027.
 • Med anledning av situationen i Ukraina

  Med anledning av kriget i Ukraina får Migrationsverket och funktionen för fonderna frågor om situationen kommer att påverka tilldelningen av medel från EU-kommissionen till Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) och komma att påverka det nationella programmet.
 • Utvärderingsverkstad – ett sätt att identifiera resultat

  Den 15 februari 2022 genomförde projektet Kulturdialog genom tolk en utvärderingsverkstad. Målet var att samtala med alla berörda parter och identifiera vilka resultat projektet har uppnått.
 • Nyhets­brev nummer 1 ute!

  Ett nytt nyhetsbrev, nummer 1 för 2022, har gått ut till våra prenumeranter.
 • Pågående AMIF‑projekt

  Inom Asyl-, migrations- och integrationsfondens (AMIF) programperiod för 2014-2020 pågår fortfarande ett 20-tal projekt. De genomför sina insatser under året och avslutas som senast 31 december 2022. Projekten som fortfarande genomför insatser under 2022, är projekt inom programmets integrations- och återvändandemål.
 • Planerade utlysningar år 2022

  Under ett par månader kring årsskiftet genomfördes den första utlysningen av medel inom Asyl-, migrations- och Integrationsfonden (AMIF) 2021-2027. Utlysningen genomfördes utan konkurrens mellan aktörer och riktades till Migrationsverket.
 • Förbe­reder starten för AMIF 2021–2027

  Funktionen för fonderna arbetar för fullt med att förbereda starten av den nya programperioden för Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) 2021–2027. En del förutsättningar kring programmet är klara, såsom EU-förordningar och nationella regelverk, medan andra förutsättningar ännu inte är på plats.
 • Utlysningsplan 2022

  Nu finns en beskrivning och en plan över årets utlysningar publicerad på vår webbplats.
 • Vi bygger om webben!

  Webbplatsen ses över för att möta nya krav och förväntningar i och med uppstarten av den nya programperioden för Asyl-, migrations och integrationsfonden 2021-2027.
 • Ökad kunskap genom digitala hubbar

  AMIF-projektet Hubbar för digital kompetens har som mål är att ta fram en modell för systematiskt arbete för att öka den digitala kompetensen hos tredjelandsmedborgare (TLM). Man vill därigenom skapa förutsättningar för att alla ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter att delta i samhället.

Sidan senast uppdaterad: