Nyhetsarkiv för fonder

 • 2020-02-07

  De som inte får stanna - Att implementera återvändandepolitik

  Så lyder underrubriken på Delmis rapport om återvändande. Återvändandefrågan har sedan en tid tillbaka stått högt på agendan i den offentliga debatten. Trots detta har det producerats relativt lite forskning på området. 
 • 2020-01-31

  Slutkonferens för Stadsdelsmammor 2.0

  I slutet av januari hade projekt Stadsdelsmammor i Helsingborg sin slutkonferens. Projektet som har pågått i drygt tre år avlutas med fina resultat.
 • 2020-01-14

  Beviljade projekt i den öppna utlysningen

  Den öppna utlysningen inom ramen för Sveriges nationella program för Asyl-, migrations-, och integrationsfonden pågick under maj-september 2019.
 • 2019-12-19

  Nya projekt beviljade medfinansiering

  Årets första öppna utlysning inom ramen för Sveriges nationella program för Asyl-, migrations-, och integrationsfonden pågick under maj-september 2019.
 • 2019-12-19

  Integration & Tillväxt i Norrbotten - för ett bättre bemötande

  Under mer än tre år har projektet Integration & Tillväxt i Norrbotten arbetat för att förbättra samarbetsformer och kompetens för asylmottagning i länet. Nu avslutar projektet vid årsskiftet och gör det med en kraftsamling och ett avstamp för det framtida integrationsarbetet i länet.
 • 2019-12-11

  Fonden förbereder för ny programperiod

  Migrationsverket har fått i uppdrag av regeringen att vara nationell förvaltande myndighet för den kommande Asyl-, migrations- och integrationsfonden. Den nya perioden löper mellan 2021-2027. Funktionen för fonderna har fått uppdraget att ta fram ett förslag till program för den kommande fonden.
 • 2019-11-28

  Nytt nyhetsbrev ute!

  Fondförvaltningens nyhetsbrev kommer ut cirka 4 gånger om året. Där du kan följa arbetet med fonderna samt få information om aktuella utlysningar.
 • 2019-11-26

  Fonden har fått ny chef

  Mari Mild, ny chef på funktionen för fonderna, säger att Fonderna är en fin möjlighet för Sverige att jobba innovativt med medel som återförs till Sverige från EU.
 • 2019-09-25

  Projekt Stadsdelsmammor på tur

  En solig dag i augusti rullade bussen ut från Helsingborg och styrde mot nordväst. Ombord fanns 17 förväntansfulla stadsdelsmammor på väg till Norge för att bygga relationer och byta erfarenheter med Oslos ”bydelsmödrer”.
 • 2019-09-17

  Nu påbörjas granskningen - utlysningen är stängd

  Den 16 september stängde utlysningsfönstret för den öppna utlysningen.
  Att utlysningen stängt blir startskottet för funktionen för fonderna att påbörja granskningen av de inkomna ansökningarna.
 • 2019-09-04

  Nytt nyhetsbrev ute!

  Fondförvaltningens nyhetsbrev kommer ut cirka 4 gånger om året. Där du kan följa arbetet med fonderna samt få information om aktuella utlysningar.
 • 2019-09-03

  Slutspurt att ansöka från AMIF

  Nu är det knappa två veckor kvar till att ansökan om stöd ska vara inlämnad, den 16 september stänger utlysningsfönstret.
  Därefter börjar funktionen för fonderna att granska alla inkomna ansökningar.
 • 2019-09-03

  "Projektet var en språngbräda – för att börja göra riktiga saker i livet"

  "Lobben -utbildning och ledarskap" är ett projekt som gett asylsökande möjlighet att utbildas, utvecklas och inkluderas i ett socialt sammanhang i idrottsrörelsens regi.
 • 2019-09-03

  Möt två deltagare i projekt Lobben

  "Lobben -utbildning och ledarskap" är ett projekt som gett asylsökande möjlighet att utbildas, utvecklas och inkluderas i ett socialt sammanhang i idrottsrörelsens regi.
 • 2019-08-29

  Utlysningen öppen - förlängd till den 16 september!

  Funktionen för fonderna utlyser 250 miljoner kronor för Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden i Sverige (AMIF). Den 15 maj öppnar utlysningen och är öppen till den 16 september.
 • 2019-07-05

  Film om den pågående öppna utlysningen

  AMIF söker utvecklingsprojekt inom integration och migrationsområdet!
 • 2019-06-10

  AMIF till Almedalen

  Under Almedalsveckan flyttar Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) till Almedalen i Visby för att informera om pågående utlysning och om möjligheterna med fonden.
  Välkomna att träffa oss för att bolla projektidéer eller få rådgivning om att ansöka till AMIF!
 • 2019-06-05

  Lyckad närvaro i Tylösand

  Funktionen för fonderna har kommit hem efter ett par givande dagar i Tylösand, där intresset för utlysningen var stort. Många potentiella stödmottagare var intresserade av att höra mer om vad det går att söka AMIF-medel för.
 • 2019-06-05

  Integration och tillväxt i Norrbotten på Tylösandsdagarna

  Under Tylösandsdagarna har AMIF träffat Anna-Maria Lundkvist Monroy. Hon arbetar som projektledare för projektet Integration och tillväxt i Norrbotten.  
 • 2019-05-08

  Projektrummet är öppet för Polismyndigheten

  Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) har öppnat Projektrummet för att ge Polismyndigheten möjlighet att ansöka om projektmedel i en så kallad direkttilldelning.
 • 2019-05-03

  Vi ser över webben!

  Just nu ses strukturen under EU-fonder över.
 • 2019-04-26

  Nytt nyhetsbrev ute!

  Fondförvaltningens nyhetsbrev kommer cirka 4 gånger om året. Där du kan följa arbetet med fonderna samt få information om aktuell utlysning.
 • 2019-04-26

  Öppen utlysning - start mitten av maj

  I mitten av maj kommer Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) att öppna en ny utlysning.
  Samtliga specifika och nationella mål inom det nationella programmet kommer att vara öppna i utlysningen.
 • 2019-04-24

  Webbsändning tillsammans med SKL

  Den 25 april deltar Funktionen för fonderna på SKL:s webbsändning. Där informerar vi om Asyl-, migrations- och integrationsfondens kommande utlysning som öppnar i mitten på maj.
 • 2019-04-24

  Förlängningsärenden ska effektiviseras

  Migrationsverket har beviljats medel från Asyl-, migrations- och integrationsfonden för det ettåriga projektet Förlängning 2019.  Projektet syftar till att effektivisera hanteringen av förlängningsärenden.
 • 2019-04-24

  Digital överlämning mellan myndigheter

  Målet för det ettåriga projektet Pilot för papperslös överlämning av domstolsärenden (PPD) är att ta fram e n teknisk lösning för digital överlämning av överklagade asylbeslut till migrationsdomstolen. 
 • 2019-04-24

  Nyanlända - en resurs i Åre kommun

  Projektet Nyanlända en resurs i Åre kommun, NYÅR startade 2016 och är nu i sin slutfas. Projektets mål är att utveckla en modell för integrationsarbete bland nyanlända som är anpassad till de förhållanden som råder i en glesbygdskommun. 
 • 2019-04-24

  Möt AMIF på Tylösandsdagarna

  Den 27 – 29 maj är du välkommen att komma och träffa oss på Tylösandsdagarna. Där kommer Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) att ha en egen monter på plats i utställarområdet. 
 • 2019-03-29

  Rättsligt ställningstagande upphävt

  Tidigare ställningstagande gällande indirekta kostnader är upphävt. Berörda stödmottagare kommer att kontaktas inom kort.
 • 2019-03-11

  Projektrummet åter öppet efter underhåll

  Det går bra att logga in och använda systemet som vanligt igen.
 • 2019-03-06

  Öppen utlysning under våren

  Under våren kommer Funktionen för fonderna (AMIF) att hålla en öppen utlysning. Just nu pågår planering och en mängd förberedande insatser för att så snart som möjligt kunna ge mer detaljerad information.
 • 2019-02-27

  Projektrummet stängt för systemunderhåll

  Projektrummet kommer tillfälligt att stängas ner för oplanerat systemunderhåll.
 • 2019-02-07

  Två ettåriga projekt beviljade

  Funktionen för fonderna beviljat 19 miljoner SEK till Migrationsverket för två nya ettåriga projekt. Stödet beviljades i början av året och projekten ska pågå under 2019.
 • 2019-01-25

  Nytt nyhetsbrev ute!

  Fondförvaltningens nyhetsbrev kommer cirka 4 gånger om året. Där du kan följa arbetet med fonderna samt få information om aktuella utlysningar.
 • 2019-01-23

  Funktionen för fonderna har ny chef

  Taina Bäckström är sedan 1 december tillförordnad chef på Funktionen för fonderna.
 • 2019-01-22

  Att lära språket och om samhället på samma gång 

  I slutet av november hölls det slutkonferens för projekt Utveckling från dag ett som Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län drivit med hjälp av AMIF. På konferensen fick deltagarna ta del av hur projektet under sina 2,5 år arbetat fram metoder för att förbättra asylmottagningen och förkorta etableringstiden.
 • 2019-01-22

  Bättre bemötande – en utbildning för de som möter asylsökande

  Genom att höja kompetensen hos de som arbetar i asylmottagandesystemet och ta fram en metod för tidig kompetensinventering så skapar projektet Integration och tillväxt i Norrbotten en bestående modell för att ta tillvara asylsökandes kompetens.
 • 2019-01-22

  Att ta tillvara nyanländas kompetenser

  Att tidigt identifiera och validera den nyanländas kompetens genom ett systematiserat arbetssätt i tät dialog arbetsgivare ska leda till målgruppens snabbare etablering på arbetsmarknaden, det är målsättningen för projekt SYSKOM.
 • 2019-01-22

  Att bearbeta och analysera ostrukturerad data kräver resurser

  Migrationsverkets projekt PRISMA har som mål att stärka och effektivisera verkets förmåga att bearbeta och analysera ostrukturerad data.

Sidan senast uppdaterad: 2019-01-11

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.