Nyhetsarkiv för fonder

 • 2018-12-19

  Framtida utlysning

  I slutet av december presenteras regeringens regleringsbrev.
  Det anger hur mycket medel Migrationsverket och Asyl- migrations och integrationsfonden (AMIF) får att fördela till nya projekt 2019. 
 • 2018-11-09

  Idrott är ett fantastiskt verktyg för integration

  Jämtland-Härjedalens idrottsförbund i samarbete med Gävleborgs och Västernorrlands idrottsförbund driver projekt Lobben genom Asyl-, migrations- och integrationsfonden, AMIF. Genom idrott ges asylsökande möjligheten till en meningsfull fritid och snabbare etablering i samhället.
 • 2018-10-03

  Synlighetskrav för medfinansierade projekt 

  Projekt som beviljas medfinansiering från Asyl-, migrations- och integrationsfonden, AMIF ska arbeta med spridning av resultat och erfarenheter från genomförandet. Utöver de kommunikationsaktiviteter som beskrivs i projektansökan finns även krav på synliggörande av EU:s medfinansiering. Syftet är att öka allmänhetens kännedom om Europeiska unionen som medfinansiär.
 • 2018-09-26

  Nyhetsbrev nr 3 ute!

  Fondförvaltningens nyhetsbrev kommer kvartalsvis. Där du kan följa arbetet med fonderna samt få information om aktuella utlysningar. Prenumerera gärna på nyhetsbrevet.
 • 2018-09-20

  Lyckad närvaro i Almedalen

  Funktionen för fonderna var tillgängliga på Migrationsplatsen under Almedalsveckan. På plats informerade vi om möjligheterna med fonden och bjöd in besökare till öppna samtal för att öka medvetenheten kring att organisationer i Sverige kan ansöka om medfinansiering för projekt inom asyl, migration och integration.
 • 2018-09-20

  Stadsdelsmammor 2.0 - en brygga mellan målgruppen och samhället

  Stadsdelsmammor 2.0 är ett av de projekt som sedan 2017 beviljats medfinansiering från AMIF. Målet med projektet är att stadsdelsmammorna, genom anpassad utbildning och multicaféer, ska skapa förutsättningar för tredjelandsmedborgare att utveckla sina nätverk och bli mer engagerade i att skapa en positiv utveckling för sig själva och för andra mammor i deras stadsdel.
 • 2018-08-15

  Utlysning för integration 

  Europeiska kommissionen har öppnat en utlysning för integrationsområdet. Sista dag för ansökan är den 31 januari 2019.
 • 2018-06-01

  AMIF till Almedalen

  Under Almedalsveckan flyttar Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) till Almedalen i Visby för att informera om möjligheterna med fonden. Välkomna att på plats bolla projektidéer eller få rådgivning om att ansöka till AMIF!
 • 2018-05-30

  Integration och återvändande i fokus i Tylösand

  Samtal om samverkan, integration och återvändande präglade funktionen för fondernas deltagande vid Tylösandsdagarna den 20-23 maj.
 • 2018-05-29

  Funktionen för fondernas behandling av personuppgifter

  Från och med den 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordning (EU) 2016/679 (GDPR) som lag för alla EU:s medlemsländer.
 • 2018-04-18

  Nya förutsättningar AMIF

  Funktionen för fonderna har tagit beslutet att avbryta pågående utlysningsprocess för Asyl-,migrations- och integrationsfonden (AMIF).
 • 2018-03-14

  Digitala verktyg för språkinlärning

  Ett av de projekt som sedan 2017 beviljats medfinansiering från AMIF är Hejsvenska. Det som gör det här projektet unikt är mängden av stöd som gör verktygen möjliga att använda utan tidigare språkkunskaper eller datorvana
 • 2018-01-25

  Var med och påverka AMIF efter 2020

  EU-kommissionen påbörjar nu sitt arbete att formulera ramverket för nya fonder när bland annat AMIF avslutas år 2020. Via en öppen enkät samlar kommissionen in synpunkter på både framtida behov och nuvarande förvaltning av fonderna.

Sidan senast uppdaterad: 2019-01-11

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.