Söker du finansiering för ett projekt?

Under 2024 planerar Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) fyra utlysningar spridda över året. Totalt är det drygt 600 miljoner kronor som kan fördelas genom årets utlysningar.

Utlys­nings­plan för 2024

  • Under våren öppnas samtliga av programmets specifika mål till aktörer på migrationsområdet för projektansökningar inom asyl, integration och laglig migration samt återvändande i en konkurrerande utlysning för projekt med start tidigast den 1 januari 2025. Fondens medfinansiering är 75%.
  • Vid samma tillfälle öppnar fonden också en konkurrerande utlysning inom samtliga mål till aktörer på migrationsområdet för projekt som kommer att arbeta endast med utsatta personer och sökande av internationellt skydd med särskilda mottagnings- eller förfarandebehov, ensamkommande barn eller offer för människohandel. Fondens medfinansiering är 90%.
  • För att uppnå programmets mål öppnar fonden för projekt som bara kan genomföras av Migrationsverket i icke-konkurrerande utlysningar i början på året samt i slutet på 2024.

Utlys­nings­pla­ne­ring för 2025

Under 2025 planerar fonden att öppna både konkurrerande och icke-konkurrerande utlysningar för cirka 600 miljoner kronor. Fondens huvudsakliga konkurrerande utlysning planeras att öppna i mars 2025.

Läs utlysningsplanen

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta: fonderna@migrationsverket.se