Logotyp för AMIF

Plane­rade utlys­ningar

Funktionen för fonderna lyser ut medel till projekt vid olika utlysningstillfällen med syfte att fylla samhällsbehov och nå god måluppfyllelse av det nationella programmet för Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF).

Utlys­nings­plan för AMIF 2023

Under 2023 öppnas två av programmets mål för projektansökningar:

  • Mål 1, Asylområdet
  • Mål 3, Återvändandeområdet

Alla uppgifter i planen är preliminära och är beroende av tillgängliga medel vid det aktuella tillfället för utlysningen.

Datumet för när en utlysning öppnar kan komma att behöva justeras, exempelvis beroende på vidareutveckling och förbättringar av vår e-tjänst Min ansökan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid det första utlysningstillfället söker vi efter projekt som behövs för att uppnå programmets mål och som bara kan genomföras av Migrationsverket eller Polis-myndigheten. Vid det här tillfället söker vi projekt som kommer att ge resultat på någon eller några av programmets indikatorer inom mål 1, Asylområdet eller mål 3, Återvändandeområdet.

Projekt kan genomföras över hela landet.

Utlysning av medel till Migrationsverket och Polismyndigheten

Specifikt mål 1 och 3, februari 2023

Tillgängliga medel

Ca 200 MSEK

Finansieringsalternativ

Personalkostnader + 40% schablon för att täcka övriga kostnader i projektet, alternativt
faktiska kostnader +15% schablon av personalkostnader för att täcka indirekta kostnader

Stöd från AMIF

75 %

Öppnar

15 februari 2023

Stänger

21 februari 2023

Tidigast projektstart

1 april 2023


Det här utlysningstillfället genomförs med ett konkurrensutsatt förfarande som innebär att flera stödsökande har möjlighet att söka stöd inom en och samma utlysning.

Den här utlysningen är öppen för aktörer inom migrationsområdet. Vi söker projekt inom specifikt mål 1, Asylområdet.

Projekt kan genomföras över hela landet.


Utlysning av medel till aktörer inom migrationsområdet

Specifikt mål 1 och 3, mars 2023

Tillgängliga medel

Ca 400 MSEK

Finansieringsalternativ

Personalkostnader + 40% schablon för att täcka övriga kostnader i projektet

Stöd från AMIF

75 %

Öppnar

1 mars 2023

Stänger

3 maj 2023

Tidigast projektstart

1 januari 2024


Det här utlysningstillfället genomförs med ett konkurrensutsatt förfarande som innebär att flera stödsökande har möjlighet att söka stöd inom en och samma utlysning.

Den här utlysningen är öppen för aktörer inom migrationsområdet. Här söker vi projekt inom specifikt mål 1, Asylområdet som endast kommer att arbeta med personer som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv eller asylsökande från Ukraina.

Projekt kan genomföras över hela landet.

Utlysning av medel till aktörer inom migrationsområdet

Specifikt mål 1, mars 2023

Tillgängliga medel

Ca 30 MSEK

Finansieringsalternativ

Personalkostnader + 40% schablon för att täcka övriga kostnader i projektet

Stöd från AMIF

75%

Öppnar

1 mars 2023

Stänger

3 maj 2023

Tidigast projektstart

1 oktober 2023

Senast projektavslut

31 december 2024


Det här är en konkurrerande utlysning öppen för aktörer inom migrationsområdet. Här söker vi projekt som fonden kan finansiera till 90 procent av projektets totala kostnader.

Projekt ska arbeta med en målgrupp som går i linje med mottagandedirektivets Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. definition på utsatta personer eller asylsökanden med särskilda behov av förfarandegarantier enligt asylprocedurdirektivet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Inom återvändandeområdet söker vi projekt som kommer att arbeta med att öka frivilligt återvändande, återintegrering eller alternativ till förvar och relaterade aktiviteter.

Projekt kan genomföras över hela landet.


Utlysning av medel till aktörer inom migrationsområdet

Specifikt mål 1 och 3, mars 2023

Tillgängliga medel

Ca 100 MSEK

Finansieringsalternativ

Personalkostnader + 40% schablon för att täcka övriga kostnader i projektet

Stöd från AMIF

90%

Öppnar

1 mars 2023

Stänger

3 maj 2023

Tidigast projektstart

1 januari 2024


Vid den är utlysningen söker vi efter projekt hos Migrationsverket som kommer att ge resultat på någon eller några av programmets indikatorer.

Projekt kan genomföras över hela landet.

Utlysning av medel till projekt hos myndigheter inom asylområdet

Specifikt mål 1, mars 2023

Tillgängliga medel

Ca 25 miljoner kronor

Finansieringsalternativ

Faktiska kostnader +15% schablon av personalkostnader för att täcka indirekta kostnader

Stöd från AMIF

75 %

Öppnar

1 mars 2023

Stänger

3 maj 2023

Tidigast projektstart

1 oktober 2023

Vid den här utlysningen söker vi driftstödsprojekt. Driftsstöd får ges till offentliga myndigheter som är ansvariga för att fullgöra uppgifter och tillhandahålla tjänster som utgör en offentlig tjänst för unionen. Driftstöd innebär möjlighet till finansiering av 100 procent av projektets kostnader och kan endast omfatta personalkostnader inom mål 1, Asylområdet och mål 3, Återvändandeområdet.
Migrationsverket och Polismyndigheten är möjliga aktörer, utifrån sina respektive myndighetsuppdrag, att söka stöd för driftstödsprojekt. En utlysning per myndighet för driftsstödsprojekt kommer att öppnas.

Projekt kan genomföras över hela landet.


Utlysning av medel till myndigheter inom asyl och återvändandeområdet

Specifikt mål 1 och 3, september 2023

Tillgängliga medel

ca 200 MSEK

Finansieringsalternativ

Faktiska kostnader

Stöd från AMIF

100 %

Öppnar

18 september 2023

Stänger

6 november 2023

Tidigast projektstart

Tidigast 1 januari 2024


Vid den är utlysningen söker vi projekt där Migrationsverkets myndighetsuppdrag sammanfaller med det nationella programmets mål och kommer att ge resultat på någon eller några av programmets indikatorer.

Projekt kan genomföras över hela landet.


Utlysning av medel till myndigheter inom asylområdet

Specifikt mål 1, september 2023

Tillgängliga medel

Ca 112 miljoner kronor

Finansieringsalternativ

Personalkostnader + 40% schablon för att täcka övriga kostnader i projektet

Stöd från AMIF

75 %

Öppnar

18 september 2023

Stänger

6 november 2023

Tidigast projektstart

Tidigast 1 januari 2024


I den här utlysningen söker vi förstudier som ska kunna ligga till grund för framtida projektansökningar i AMIF och Sveriges nationella program för 2021-2027: Specifikt mål 1 – Asylområdet, Specifikt mål 2 – Laglig migration och integration och Specifikt mål 3 – Återvändandeområdet. Projekt kan starta tidigast den 1 januari 2024 och pågå i max 8 månader.

Projekt kan genomföras över hela landet.


Utlysning av medel för förstudier inom asyl, laglig migration och integration och återvändandeområdet

Specifikt mål 1, 2 och 3, september 2023

Tillgängliga medel

ca 5 MSEK

Finansieringsalternativ

Enhetsbelopp (klumpsumma)

Stöd från AMIF

75 %

Öppnar

18 september 2023

Stänger

6 november 2023

Tidigast projektstart

Tidigast 1 januari 2024


Vid den är utlysningen söker vi projekt där Kriminalvårdens myndighetsuppdrag sammanfaller med det nationella programmets mål och kommer att ge resultat på någon eller några av programmets indikatorer.

Projekt kan genomföras över hela landet.


Utlysning av medel för myndighet inom återvändandeområdet

Specifikt mål 3, oktober 2023

Tillgängliga medel

ca 13 MSEK

Finansieringsalternativ

Personalkostnader + 40% schablon för att täcka övriga kostnader i projektet

Stöd från AMIF

75 %

Öppnar

5 oktober 2023

Stänger

6 november 2023

Tidigast projektstart

Tidigast 1 januari 2024


Har ni frågor om någon av de planerade utlysningarna?

Kontakta: fonderna@migrationsverket.se

Sidan senast uppdaterad: