Logotyp för AMIF

Plane­rade utlys­ningar

Funktionen för fonderna lyser ut medel till projekt vid olika utlysningstillfällen med syfte att fylla samhällsbehov och nå god måluppfyllelse av det nationella programmet för Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF).

Utlysningsplan 2022

För att starta upp programperioden 2021-2027 på ett effektivt sätt genomförs en rad utlysningar under år 2022. Nedan finns en översiktlig utlysningsplan för året.

Alla uppgifter är preliminära och är beroende av tillgängliga medel vid det aktuella tillfället för utlysningen.
Datumet för när en utlysning planeras öppna kan komma att behöva justeras beroende på frågor som till exempel rör utvecklingen av vår nya e-tjänst Min ansökan.

Projekt som ska arbeta mot specifikt mål 1 eller specifikt mål 2 i enlighet med Sveriges nationella program och som sammanfaller med Migrationsverkets uppdrag inom asylprövning, asylmottagning eller laglig migration.

Utlysning av medel till Migrationsverket

Specifikt mål 1-2, december 2021

Tillgängliga medel

Ca 362 MSEK

Finansieringsalternativ

Faktiska- eller förenklade kostnader

Stöd från AMIF

75 %

Öppnar

15 december 2021

Stänger

1 februari 2022

Projektstart

Tidigast 1 januari 2022. Projekt som startar senare ska starta på respektive månads första dag.


Projekt inom något av programmets fyra specifika mål med en total projektbudget om 50 MSEK eller mer samt kommer att pågå under tre år eller mer.


Utlysning av medel till aktörer inom migrations-, integrations-, och återvändandeområdet

Specifikt mål 1-4, mars 2022

Tillgängliga medel

Ca 500 MSEK

Finansieringsalternativ

Förenklade kostnader

Stöd från AMIF

75-90 %

Öppnar

24 mars 2022

Stänger

26 april 2022

Projektstart

Tidigast 1 september 2022. Projekt som startar senare ska starta på respektive månads första dag.


Projekt inom något av programmets fyra specifika mål och som sammanfaller med Polisens och Migrationsverkets respektive uppdrag inom asylprövning, asylmottagning, vidarebosättning, laglig migration eller återvändande.


Utlysning av medel till Migrationsverket och Polisen

Specifikt mål 1-4, mars 2022

Tillgängliga medel

Ca 100 MSEK

Finansieringsalternativ

Faktiska- eller förenklade kostnader

Stöd från AMIF

75%

Öppnar

24 mars 2022

Stänger

26 april 2022

Projektstart

Tidigast 1 september 2022. Projekt som startar senare ska starta på respektive månads första dag. 


Projekt inom specifikt mål 1, 2 och 3 med en projektbudget mellan 10 och 15 MSEK och som ska pågå mellan 1 till 3 år samt med särskilda begränsningar angående övergripande resultat, interventionstyper och indikatorer i enlighet med utlysningstext.


Utlysning av medel till aktörer inom migrations-, integrations- och återvändandeområdet

Specifikt mål 1, 2 och 3, juni 2022

Tillgängliga medel

Ca 150 MSEK

Finansieringsalternativ

Förenklade kostnader

Stöd från AMIF

75-90%

Öppnar

15 juni

Stänger

15 september

Projektstart

1 februari 2023. Projekt som startar senare ska starta på respektive månads första dag.


Projekt som ska arbeta mot specifikt mål 1, 3 och 4 i enlighet med Sveriges nationella program och som sammanfaller med Migrationsverkets uppdrag inom asylprövning, asylmottagning, vidarebosättning, laglig migration eller återvändande.

Utlysning av medel till Migrationsverket

Specifikt mål 1, 3 och 4, september 2022

Tillgängliga medel

Ca 120 MSEK

Finansieringsalternativ

Förenklade kostnader

Stöd från AMIF

75%

Öppnar

5 oktober 2022

Stänger

30 november 2022

Projektstart

1 januari 2023. Projekt som startar senare ska starta på respektive månads första dag.


Utlysningsplan 2023

Med start år 2023 och framåt planerar Migrationsverket att lysa ut medel vid ett huvudsakligt utlysningstillfälle per år. Det huvudsakliga utlysningstillfället kommer att genomförs årligen mellan april och maj. Det innebär att flera utlysningar med olika inriktningar genomförs vid ett och samma utlysningstillfälle. Beslut om finansiering väntas kunna meddelas under hösten och de projekt som beviljas stöd från AMIF startar i början av efterföljande år (året efter beviljat stöd från AMIF).

Utöver det huvudsakliga utlysningstillfället per år, kan det finnas behov av att genomföra ytterligare ett mindre utlysningstillfälle för att säkerställa att hela fondens tillgängliga medel nyttjas till projekt. Ett avgränsat och mindre utlysningstillfälle genomförs i sådant fall i februari, med projektstart samma år.

Sidan senast uppdaterad: