Logotyp för AMIF

Plane­rade utlys­ningar

Funktionen för fonderna lyser ut medel till projekt vid olika utlysningstillfällen med syfte att fylla samhällsbehov och nå god måluppfyllelse av det nationella programmet för Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF).

Utlys­nings­plan för AMIF 2024 till 2026

Under 2024 öppnas samtliga av programmets specifika mål för projektansökningar i en konkurrerande utlysning för projekt med start från hösten 2024 fram till våren 2025.

Fonden öppnar också en konkurrerande utlysning inom samtliga mål till aktörer på migrationsområdet för projekt som kommer att arbeta med utsatta personer och sökande av internationellt skydd med särskilda mottagnings- eller förfarandebehov och ensamkommande barn.

För att uppnå programmets mål öppnar fonden för projekt som bara kan genomföras av Migrationsverket i icke-konkurrende utlysningar i början på året och i slutet på 2024.

För att se fler detaljer om varje utlysning se tabellerna nedan.

Aktuella utlysningar publiceras på den här sidan.

Observera att samtliga uppgifter i utlysningsplanen är preliminära och kommer att justeras löpande.

2024

Under början av 2024 öppnas specifikt mål 1 – Asylområdet för projektansökningar i icke-konkurrerande utlysningar för Migrationsverket för projekt med start under 2024.
Fonden öppnar specifikt mål 1 – Asylområdet för förstudier.

Utlysning av medel till Migrationsverket inom asylområdet, 75%

Specifikt mål 1 , februari 2024

Tillgängliga medel

Ca 2,3 MSEK

Finansieringsalternativ

För förstudier: Klumpsumma

Stöd från AMIF

75 %

Öppnar

1 februari 2024

Stänger

28 februari 2024

Tidigast projektstart

Tidigast 1 april 2024


Under juni 2024 öppnas specifikt mål 3 – Återvändandeområdet för projektansökningar i icke-konkurrerande utlysning för Migrationsverket för projekt med start under 2024.
Fonden öppnar specifikt mål 3 – Återvändandeområdet för Förvarsprojekt.

Utlysning av medel till Migrationsverket inom återvändandeområdet, 75%

Specifikt mål 3, mars 2024

Tillgängliga medel

Ca 90 MSEK

Finansieringsalternativ

Enhetskostnader för personalkostnader + faktiska kostnader för övriga kostnadsslag + 15 % schablon av personalkostnader för att täcka indirekta kostnader

Stöd från AMIF

75 %

Öppnar

10 juni 2024

Stänger

12 juni 2024

Tidigast projektstart

Tidigast 1 juli 2024


Under våren öppnar fonden sin huvudsakliga konkurrerande utlysning för aktörer på migrationsområdet inom samtliga mål för projekt med start 1 oktober 2024 – 1 april 2025, startdatumet ska sättas till den första dagen (datum) i aktuell månad.

Utlysning av medel till aktörer på migrationsområdet för projekt inom asylområdet, område laglig migration och integration och återvändandeområdet, 75%

Specifikt mål 1-3, mars 2024

Tillgängliga medel

Ca 150 MSEK

Finansieringsalternativ

Enhetskostnader för personal + 40% schablon för att täcka resterande kostnader

Stöd från AMIF

75 %

Öppnar

4 mars 2024

Stänger

16 april 2024

Tidigast projektstart

1 oktober 2024 – 1 april 2025, startdatumet ska sättas till den första dagen (datum) i aktuell månad.


Fonden öppnar en konkurrerande utlysning för aktörer inom migrationsområdet för projekt som endast arbetar med några av följande grupper: utsatta personer, sökande av internationellt skydd med särskilda mottagnings- eller förfarandebehov och ensamkommande barn. Fonden kan finansiera 90 % av projektets totala kostnader. Projektstart tidigast 1 januari 2025.

Utlysning av medel till aktörer på migrationsområdet för projekt inom asylområdet, område laglig migration och integration och återvändandeområdet som arbetar med utsatta grupper, 90%

Specifikt mål 1-3, hösten 2024

Tillgängliga medel

Ca 30 MSEK

Finansieringsalternativ

Enhetskostnader för personal + 40% schablon för att täcka resterande kostnader

Stöd från AMIF

90 %

Öppnar

Hösten 2024

Stänger

Hösten 2024

Tidigast projektstart

Tidigast 1 januari 2025


Under hösten 2024 kommer fonden öppna en eller flera utlysningar inom samtliga specifika mål i icke-konkurrerande utlysning för projekt som kommer att ge resultat på någon eller några av programmets indikatorer inom respektive mål. Projektstart tidigast den 1 januari 2025.
Medel som ej utlyses i icke-konkurrerande förfarande kan komma att utlysas i konkurrerande förfarande.

Utlysning av medel för projekt inom asylområdet, område laglig migration och integration och återvändandeområdet, 75%

Specifikt mål 1-3, hösten 2024

Tillgängliga medel

Ca 217 MSEK

Finansieringsalternativ

Enhetskostnader för personal + 40% schablon för att täcka resterande kostnader

Stöd från AMIF

75 %

Öppnar

Hösten 2024

Stänger

Hösten 2024

Tidigast projektstart

Tidigast 1 januari 2025


2025

Under 2025 planerar fonden öppna en eller flera utlysningar inom specifikt mål 1 och 2, eventuellt även mål 3 för konkurrerande och icke-konkurrerande utlysningar för cirka 163 miljoner kronor. Projektstart under 2025.

Utlysning av medel för projekt inom asylområdet, område laglig migration och integration, samt eventuellt återvändandeområdet

Specifikt mål 1-3, under 2025

Tillgängliga medel

Ca 163 MSEK

Finansieringsalternativ

Enhetskostnader för personal + 40% schablon för att täcka resterande kostnader

Stöd från AMIF

75 % eller 90 %

Öppnar

I början på 2025

Stänger

I början på 2025

Tidigast projektstart

Under 2025


Under 2025 planerar fonden öppna specifikt mål 1, 2 och 3 för konkurrerande och icke-konkurrerande utlysningar för cirka 116 miljoner kronor. Projektstart tidigast 1 januari 2026.

Utlysning av medel för projekt inom asylområdet, område laglig migration och integration, och återvändandeområdet

Specifikt mål 1-3, under 2025

Tillgängliga medel

Ca 116 MSEK

Finansieringsalternativ

Enhetskostnader för personal + 40% schablon för att täcka resterande kostnader

Stöd från AMIF

75 % eller 90 %

Öppnar

Mars 2025

Stänger

April 2025

Tidigast projektstart

1 januari 2026


2026

Under 2026 planerar fonden öppna specifikt mål 1, 2 och 3 för konkurrerande och icke–konkurrerande utlysningar för cirka 128 miljoner kronor. Projektstart under 2026.

Utlysning av medel för projekt inom asylområdet, område laglig migration och integration, och återvändandeområdet

Specifikt mål 1-3, under 2026

Tillgängliga medel

Ca 128 MSEK

Finansieringsalternativ

Enhetskostnader för personal + 40% schablon för att täcka resterande kostnader

Stöd från AMIF

75 % eller 90 %

Öppnar

I början på 2026

Stänger

I början på 2026

Tidigast projektstart

Under 2026


Har ni frågor om någon av de planerade utlysningarna?

Kontakta: fonderna@migrationsverket.se

Sidan senast uppdaterad: