Logotyp för AMIF

Plane­rade utlys­ningar

Funktionen för fonderna lyser ut medel till projekt vid olika utlysningstillfällen med syfte att fylla samhällsbehov och nå god måluppfyllelse av det nationella programmet för Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF).

Utlys­nings­plan för AMIF 2023

Under 2023 öppnas två av programmets mål för projektansökningar:

  • Mål 1, Asylområdet
  • Mål 3, Återvändandeområdet

Alla uppgifter i planen är preliminära och är beroende av tillgängliga medel vid det aktuella tillfället för utlysningen.

Datumet för när en utlysning öppnar kan komma att behöva justeras, exempelvis beroende på vidareutveckling och förbättringar av vår e-tjänst Min ansökan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid det första utlysningstillfället söker vi efter projekt inom Migrationsverket och Polismyndigheten som kommer att ge resultat på någon eller några av programmets indikatorer inom mål1, Asylområdet eller mål 3, Åter­vän­dan­de­om­rådet.

En eller flera utlysningar kommer att öppnas.

Projekt kan genomföras över hela landet.

Utlysning av medel till Migrationsverket och Polismyndigheten

Specifikt mål 1 och 3, februari 2023

Tillgängliga medel

Ca 200 MSEK

Finansieringsalternativ

Faktiska- eller förenklade kostnader

Stöd från AMIF

75 %

Öppnar

15 februari 2023

Stänger

21 februari 2023

Projektstart

Tidigast 1 april 2023


Det här är en konkurrerande utlysning öppen för aktörer inom migrationsområdet. Vid den här utlysningen söker vi projekt inom specifikt mål 1, Asylområdet.

Projekt kan genomföras över hela landet.


Utlysning av medel till aktörer inom migrationsområdet

Specifikt mål 1, mars 2023

Tillgängliga medel

Ca 300 MSEK

Finansieringsalternativ

Förenklade kostnader

Stöd från AMIF

75 %

Öppnar

1 mars 2023

Stänger

3 maj 2023

Projektstart

Tidigast 1 januari 2024


Det här är en konkurrerande utlysning öppen för aktörer inom migrationsområdet. Här söker vi projekt som fonden kan finansiera till 90 procent av projektets totala kostnader.

Inom asylområdet söker vi projekt som endast kommer att arbeta med utsatta grupper i linje med det så kallade mottagandedirektivets definition av utsatta grupper Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. inom det EU-gemensamma asylsystemet.

Inom återvändandeområdet söker vi projekt som kommer att arbeta med att öka frivilligt återvändande, återintegrering, alternativ till förvar och relaterade aktiviteter.

Projekt kan genomföras över hela landet.

Utlysning av medel till aktörer inom migrationsområdet

Specifikt mål 1 och 3, mars 2023

Tillgängliga medel

Ca 100 MSEK

Finansieringsalternativ

Förenklade kostnader

Stöd från AMIF

90%

Öppnar

1 mars 2023

Stänger

3 maj 2023

Projektstart

Tidigast 1 januari 2024


Vid den är utlysningen söker vi efter projekt inom Polismyndigheten, Migrationsverket och Kriminalvården som kommer att ge resultat på någon eller några av programmets indikatorer inom mål1, Asylområdet eller mål 3, Åter­vän­dan­de­om­rådet.

En eller flera utlysningar kommer att öppnas.

Projekt kan genomföras över hela landet.


Utlysning av medel till projekt hos myndigheter inom asyl- och återvändandeområdet 

Specifikt mål 1 och 3, mars 2023

Tillgängliga medel

Ca 200 MSEK

Finansieringsalternativ

Faktiska eller förenklade kostnader

Stöd från AMIF

75%

Öppnar

1 mars 2023

Stänger

3 maj 2023

Projektstart

Tidigast 1 januari 2024


Vid den här utlysningen söker vi driftstödprojekt. Driftstöd innebär möjlighet till finansiering av 100 procent av projektets kostnader och kan endast omfatta vissa typer av kostnader inom mål 1, Asylområdet och mål 3, Återvändandeområdet. Migrationsverket, Polismyndigheten och Kriminalvården är möjliga aktörer, utifrån sina respektive myndighetsuppdrag, att söka stöd för driftsstödsprojekt. Kostnader som kan ingå i ett driftstödsprojekt är exempelvis personal och tjänster.

En utlysning per myndighet för driftsstödprojekt kommer att öppnas.

Projekt kan genomföras över hela landet.


Utlysning av medel till myndigheter inom asyl och återvändandeområdet

Specifikt mål 1 och 3, juni 2023

Tillgängliga medel

ca 300 MSEK

Finansieringsalternativ

Faktiska kostnader

Stöd från AMIF

100 %

Öppnar

3 maj 2023

Stänger

1 juni 2023

Projektstart

Tidigast 1 januari 2024


Har ni frågor om någon av de planerade utlysningarna?

Kontakta: fonderna@migrationsverket.se

Sidan senast uppdaterad: