Logotyp för AMIF

Handbok

Under rubriken Handbok hittar ni information och vägledning inför att ni ska söka fondmedel och om hur rapporteringen av ert projekt ska genomföras. Det finns även information om vilka krav som gäller för er som söker­- eller bedriver ett projekt med stöd från Asyl­-, migrations­och integrationsfonden.

Nyligen ändrat i hand­boken

2022-04-19 – Avsnittet Stödberättigande kostnader har publicerats

2022-03-23 – Första version av Att ansöka om stöd samt Mallar och blanketter har publicerats.

Att ansöka om stöd

För att öka möjligheterna att beviljas stöd och för att nå goda resultat behövs en väl planerad och genomarbetad projektansökan. Det finns också några grundläggande förutsättningar och formella krav som måste vara uppfyllda innan ett beviljat stöd kan bli aktuellt.

Att ansöka om stöd

Att bedriva projekt

Innehållet i Att bedriva projekt utarbetas just nu. Vartefter sakinnehåll blir färdigt så publiceras det under rubriken i handboken.

Stöd­be­rät­ti­gande kost­nader

Avsnittet beskriver vilka kostnader ni kan få stöd för. Här presenteras också vilka grundläggande krav som ska vara uppfyllda för att kostnaderna ska vara stödberättigande.

Stödberättigande kostnader - grundläggande krav

Mallar och blan­ketter

Här hittar du de underlag du behöver för att bedriva ditt projekt. Fler mallar och blanketter publiceras vartefter sakinnehåll blir färdigt.

Mallar och blanketter

Sidan senast uppdaterad: