Logotyp för AMIF

Handbok

Under rubriken Handbok hittar ni information och vägledning inför att ni ska söka fondmedel och om hur rapporteringen av ert projekt ska genomföras. Det finns även information om vilka krav som gäller för er som söker­- eller bedriver ett projekt med stöd från Asyl­-, migrations- och integrationsfonden.

2022-07-04 Första version av avsnitten: Att bedriva projekt, Att ansöka om utbetalning (information under framtagning), Villkor för stöd, Personalkostnader plus 40% schablon, Faktiska kostnader plus 15% schablon samt Synlighets- och kommunikationskrav har publicerats

2022-07-04 Avsnittet Stödberättigade kostnader är borttaget och är inkluderat i Villkor för stöd

2022-04-19 – Avsnittet Stödberättigande kostnader har publicerats

2022-03-23 – Första version av Att ansöka om stöd samt Mallar och blanketter har publicerats.

Att ansöka om stöd

För att öka möjligheterna att beviljas stöd och för att nå goda resultat behövs en väl planerad och genomarbetad projektansökan. Det finns också några grundläggande förutsättningar och formella krav som måste vara uppfyllda innan ett beviljat stöd kan bli aktuellt.

Att ansöka om stöd

Att bedriva projekt

Innehållet i Att bedriva projekt utarbetas just nu. Vartefter sakinnehåll blir färdigt så publiceras det under rubriken i handboken.

Villkor för stöd

Avsnittet beskriver vilka kostnader ni kan få stöd för samt vilka grundläggande krav kostnaderna ska uppfylla för att vara stödberättigande. Avsnittet ger även exempel på indirekta kostnader och på kostnader som inte är stödberättigande.

Villkor för stöd

Mallar och blan­ketter

Här hittar du de underlag du behöver för att bedriva ditt projekt. Fler mallar och blanketter publiceras vartefter sakinnehåll blir färdigt.

Mallar och blanketter

Sidan senast uppdaterad: