Logotyp för AMIF

Handbok

Under rubriken Handbok hittar ni information och vägledning inför att ni ska söka fondmedel och om hur rapporteringen av ert projekt ska genomföras. Det finns även information om vilka krav som gäller för er som söker­- eller bedriver ett projekt med stöd från Asyl­-, migrations- och integrationsfonden.

2024-02-07 Förtydligande riktliner kring programindikatorer.

2023-10-30 I avsnittet Synlighets- och kommunikationskrav så har informationen under rubriken "Projekt med total budget över 100 Msek" ändrats till "Projekt med total budget över 10 000 000 euro". Beräkningen av projektets totala budget i euro görs enligt den växelkurs som gäller enligt kommissionens månatliga växelkursLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats. för den månad då stödbeslutet fattas.

2023-09-14 Under avsnittet Krav för stöd finns nu information om villkoren för klumpsumma

2023-06-14 Under avsnittet Personalkost­nader plus 40% scha­blon så har semestertillägg tagits bort som en del som ska täckas av schablonen.

2023-05-04 Programindikatorer och exempel på styrkande underlag har fått en egen del i handboken.

2023-03-27 Sidan Att ansöka om stöd - Stöd från AMIF är kompletterad med information om att projekt som ansöker om stöd efter 28 februari 2023 ska använda en schablon för lönekostnadspåslag (LKP). Lönekostnadspåslaget ska beräknas som en procentsats för varje organisation som har lönekostnader i projektet.

2023-02-27 Sidan Personalkostnader 40% schablon är kompletterad med information om Schablon för lönekostnadspåslag.
Mallar och blanketter är kompletterad med mall för Beräkning av schablon avseende lönekostnadspåslag.

2023-02-13 Sidan Att genomföra projekt är kompletterad med ett avsnitt om Ändringar i projektet.

2023-02-09 Sidan för Synlighets- och kommunikationskrav är uppdaterad under rubriken Stödmottagaren ska informera punkt 2.

2023-02-08 Sidan för Dokumentera och rapportera resultat är uppdaterad.

2023-02-06 Vägledning kring utfalls- och resultatindikatorer finns publicerad på sidan Att välja indikatorer

2023-01-13 Avsnittet Att ansöka om utbetalning är publicerat i första version.
Sidan för Mallar och blanketter är uppdaterad under rubriken Projekt som beviljats stöd.

2022-10-18 Sidan för Synlighets- och kommunikationskrav är uppdaterad.

2022-10-04 Avsnittet Att bedriva projekt har fyllts med sakinnehåll. Avsnittet har också bytt namn och heter nu Att genomföra projekt.
Villkor för stöd har fått ny rubrik och heter nu Krav för stöd. Under krav för stöd finns även ett nytt stycke som heter Dokumentera och rapportera resultat samt under Att genomföra projekt finns information om Förskottsutbetalning.

2022-07-04 Första version av avsnitten: Att bedriva projekt, Att ansöka om utbetalning (information under framtagning), Villkor för stöd, Personalkostnader plus 40% schablon, Faktiska kostnader plus 15% schablon samt Synlighets- och kommunikationskrav har publicerats

2022-07-04 Avsnittet Stödberättigade kostnader är borttaget och är inkluderat i Villkor för stöd

2022-04-19 – Avsnittet Stödberättigande kostnader har publicerats

2022-03-23 – Första version av Att ansöka om stöd samt Mallar och blanketter har publicerats.

Att ansöka om stöd

För att öka möjligheterna att beviljas stöd och för att nå goda resultat behövs en väl planerad och genomarbetad projektansökan. Det finns också några grundläggande förutsättningar och formella krav som måste vara uppfyllda innan ett beviljat stöd kan bli aktuellt.

Att ansöka om stöd

Att genom­föra projekt

Avsnittet innehåller information om förskottsutbetalning, hur ni genomför ändringar i ert projekt, revisioner och vilka kontroller stödmottagaren kan vara föremål för och hur vi arbetar mot ekonomiska oegentligheter. Där finns även information och stöd kring hur ni ska ansöka om utbetalning.

Att genomföra projekt

Krav för stöd

Avsnittet beskriver vilka kostnader ni kan få stöd för samt vilka grundläggande krav kostnaderna ska uppfylla för att vara stödberättigande. Avsnittet ger även exempel på indirekta kostnader och på kostnader som inte är stödberättigande.

Krav för stöd

Mallar och blan­ketter

Här hittar du de underlag du behöver för att bedriva ditt projekt. Fler mallar och blanketter publiceras vartefter sakinnehåll blir färdigt.

Mallar och blanketter

Sidan senast uppdaterad: