Logotyp för AMIF

Synlig­hets- och kommu­ni­ka­tions­krav

Kommunikation och synliggörande är viktiga inslag i alla EU-program under programperioden 2021–2027. På den här sidan beskriver vi vad som förväntas av er som ansvarar för ett EU medfinansierat projekt genom Asyl-, migrations- och integrationsfonden.

EU:s medfi­nan­sie­ring måste synas

Som stödmottagare hos Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) ska ni informera om medfinansiering från Europeiska unionen. Kraven för kommunikation och synliggörande framgår i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. För programperioden 2021–2027 gäller att alla fonder ska använda sig av en gemensam EU-logga. EU-loggan ska visas på ett korrekt och tydligt sätt tillsammans med texten "Medfinansieras av Europeiska Unionen".

Migrationsverket kan återkräva delar av stödet om stödmottagaren inte uppfyller synlighets- och kommunikationskraven.

Projekt som medfinansieras av AMIF ska använda Europeiska Unionens logotyp i allt digitalt och tryckt kommunikationsmaterial som rör genomförandet av projektet och som är avsett för allmänheten eller deltagarna.

Projektets namn, mål och logotyp bör utgöra en framträdande del av ytan. EU-loggans flagga ska vara i minst lika stor, mätt i höjd eller bredd, som den största av eventuella övriga logotyper.

Medfi­nan­sieras av Euro­pe­iska unionen – logotyp

För projekt som beviljats medel inom fondperioden 2021–2027 ska nedan logotyp användas. Den finns i olika filformat och i vertikalt eller horisontellt utförande. Använd den i det filformat som passar ert projekts ändamål bäst.

Vertikalt format:
Ladda ner png-fil Öppnas i nytt fönster. Öppnas i nytt fönster.
Ladda ner eps-fil Öppnas i nytt fönster. Öppnas i nytt fönster.

Horisontellt format:
Ladda ner png-fil Öppnas i nytt fönster. Öppnas i nytt fönster.
Ladda ner eps-fil Öppnas i nytt fönster. Öppnas i nytt fönster.

Om det format ni behöver saknas så finns fler på EU­-kommissionens webbplats, ni hittar dem på olika språk under rubriken "Co-funded by the European Union" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., där finns även länk till visuella riktlinjer och riktlinjer som beskriver användning av EU:s emblem Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. i samband med EU-program (europa.eu)

Logotyp Medfinansieras av Europeiska unionen
Medfinansieras av Europeiska unionen

Stödmottagaren ska informera

  • alla som medverkar i projektet ska känna till Asyl- migrations-och integrationsfondens samt EU:s roll för projektet.
  • på stödmottagarens officiella webbplats och sociala medier (om sådana finns) ska det finnas en kort beskrivning av projektet. Projektets syfte och resultat samt EU:s medfinansiering ska framgå utan att besökaren behöver skrolla allt för långt på sidan.
  • EU:s medfinansiering ska framgå i allt informationsmaterial och i det kommunikationsmaterial som rör genomförandet av projektet och som är avsett för allmänheten eller projektdeltagarna.
  • genom affischer i minst A3-format (eller större beroende på projektets omfattning och karaktär) eller en motsvarande elektronisk bildskärm med information om projektet, där stödet från fonden framhävs. Affischen ska placeras där projektet genomförs och där den är tydligt synlig för allmänheten. Den bör sättas upp så snart det fysiska genomförandet av projektet inleds eller i de fall inköpt utrustning installeras.

Tips! Genom att använda kommissionens verktyg säkerställer du att synlighetskravet på affischen uppfylls.

I verktyget Online Generator, som är framtaget av EU-kommissionen, kan ni som stödmottagare genom några enkla steg skapa utskriftsvänliga underlag redo för att skickas till tryckeri eller för egen utskrift. I verktyget finns möjlighet att lägga in foto, text, logotyper samt länk till en webbplats som genererar en QR-kod.

Regional Policy - Online Generator (europa.eu) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

OBS ! I de fall ni väljer att ta fram en egen affisch så bör EU-loggan, projektets namn, mål och logotyp tillsammans utgöra en framträdande del av affischen.

Projekt med total budget över 10 000 000 euro

Projekt med total budget över 10 000 000 euro ska genomföra ett kommunikations–evenemang eller en kommunikationsinsats. Stödmottagaren ska i god tid involvera den ansvariga förvaltande myndigheten (fonden) i insatsen. Fonden informerar därefter kommissionen. Beräkningen av projektets totala budget i euro görs enligt den växelkurs som gäller enligt kommissionens månatliga växelkurs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för den månad då stödbeslutet fattas.

Tio sätt att informera om EU:s roll

Läs EU-kommissionens konkreta tips kring arbetet med att informera om och synliggöra EU:s roll i ditt projekt.

Tio sätt för dig som fått EU-finansiering att informera om och synliggöra EU:s roll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stödmaterial för EU visibilitet

Kommissionen har tagit fram ett stödmaterial med information om kommunikation och synliggörande. Allt innehåll utgår från gällande förordning och riktar sig till alla EU-program inklusive stödmottagare och ska vägleda och förenkla arbetet med synliggörande av EUs medfinansiering.

Support kit for EU visibility Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dessa riktlinjer är avsedda för EU-stödmottagare och andra tredje parter som informerar om EU-program.

Förord­ningen styr

Läs mer om stödmottagarens skyldigheter vad gäller att informera om projektet i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. artikel 50 samt artikel 47 och 49.6.

Kommunikationsmaterial som skapas av er inom ramen för ert EU-projekt ska även göras tillgängligt om Europeiska unionens institutioner, organ eller byråer ber om det. Även rättigheterna till kommunikationsmaterialet ska överlåtas. Uppgifter om projektet kommer att offentliggöras i Migrationsverkets och EU-kommissionens elektroniska sammanställningar av projekt som beviljats stöd från AMIF, i enlighet med tillämpliga unionsrättsliga och nationella bestämmelser.

Sidan senast uppdaterad: