Logotyp för AMIF

Klumpsumma

Finansiering från AMIF via klumpsumma är ett förenklat redovisningsalternativ som kan tillämpas för mindre projekt, exempelvis förstudier. Det framgår i utlysningen om det är möjligt att söka denna typ av finansiering.

Klump­summa - förenklad redo­vis­ning för mindre projekt

Finansieringsalternativet innebär att ni beviljas stöd som en klumpsumma som baserar sig på den budget ni skickar in för projektet. Har ni beviljats klumpsumma behöver ni inte redovisa era faktiska kostnader i projektet utan uppföljningen kommer vara på projektets resultat. I samband med projektavslut skickas en ansökan om utbetalning in i Min ansökan, denna ska innehålla en slutrapportering för projektet. Om slutrapporten uppfyller kraven i beslutet för stöd kommer det beviljade stödet betalas ut till stödmottagaren. Om rapporten uteblir eller inte godkänns kommer inget stöd betalas ut.

Det finns inga krav på den sökande att redovisa kostnader, underlag för att stödja dessa eller att föra en separat bokföring. Uppföljningen kommer enbart omfatta om slutrapporten uppfyller de krav som ställdes i beslutet om stöd.

Prak­tisk infor­ma­tion:

  • I ”Min ansökan” anges den totala budgeten under en kostnadspost i kostnadsslaget ”Enhetsbelopp”.
  • Budgeten redovisas i mallen för klumpsummaprojekt och beräknas utifrån faktiska kostnader + 15 procent av personalkostnader för indirekta. Budgeten ska bifogas ansökan som bilaga och kan laddas ner här. Excel, 147.8 kB, öppnas i nytt fönster.
  • Lönekostnadspåslag anges som en separat schablon för varje organisation som ska ta del av stödet. Beräkningsunderlag för schablonen ska bifogas ansökan om stöd (per organisation) och kan laddas ner här. Excel, 36.5 kB, öppnas i nytt fönster.
  • Under beredningen av ansökan om stöd bedöms budgeten och därefter kommer beloppet i form av en klumpsumma att fastställas i beslutet.
  • Slutrapporten ska uppfylla de krav som framgår av utlysningen samt de kraven som kommer att fastställas i beslutet om stöd. Inkommer inte slutrapporten eller om den underkänns kommer inget stöd att betalas ut.

Sidan senast uppdaterad: