Tidigare fonder

Inom ramen för EU:s gemensamma asyl- och integrationspolitik finns fondmedel avsatta som organisationer i Sverige kan söka medel från. Den just nu pågående Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF), som finansierar olika insatser på migrationsområdet ersatte tidigare fonder inom EUs ramprogram SOLID.

SOLID var EU:s ramprogram för migration under perioden 2008–2013. Inom programmet fanns Flyktingfonden och Återvändandefonden.

Både Europeiska flyktingfonden och Europeiska återvändandefonden ingick i ramprogrammet "Solidaritet och hantering av migrationsströmmar" (SOLID). I ramprogrammet ingick även Gränsfonden och Integrationsfonden.

AMIF är en sammanslagning av de tre tidigare fonderna Europeiska flyktingfonden, Europeiska integrationsfonden och Europeiska återvändandefonden.

Funktionen för fonderna på Migrationsverket är ansvarig myndighet för AMIF sedan 2014 och har tidigare ansvarat såväl för Flyktingfonden som Återvändandefonden. Rikskriminalpolisen förvaltade Gränsfonden medan Svenska ESF-rådet ansvarade för Integrationsfonden.

Den första programperioden för Asyl-, migrations- och integrationsfonden, AMIF, har löpt mellan 2014-2020 och är i processen att avrunda sitt genomförande. Vissa projekt fortsätter dock till 2022. Den nya programperioden löper från 2021, med en första tilldelning av projekt under 2022.

Läs mer om den nya programperioden här

För att ta del av tidigare projekt inom SOLID eller AMIF 2014-2020 som inte ligger publicerade här, kontakta fonderna@migrationsverket.se

Sidan senast uppdaterad: