Tidigare fonder

SOLID var EUs ramprogram för migration under perioden 2008-2013. Inom programmet fanns Flyktingfonden och Återvändandefonden.

Både Europeiska flyktingfonden och Europeiska återvändandefonden ingick i ramprogramet "Solidaritet och hantering av migrationsströmmar" (SOLID). I ramprogrammet ingick även Gränsfonden och Integrationsfonden.

Funktionen för fonderna på Migrationsverket förvaltar Flyktingfonden och Återvändandefonden. Rikskriminalpolisen förvaltar Gränsfonden medan Svenska ESF-rådet ansvarar för Integrationsfonden.

Idag finns Asyl-, migrations- och integrationfonden som är en sammanslagning av flyktingfonden, återvändandefonden och integrationsfonden. 

Här kan du kan läsa mer om Europeiska flyktingfonden 
Här kan du läsa mer om Europeiska återvändandefondenSidan senast uppdaterad: 2017-06-14

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?