Tidigare fonder

SOLID var EU:s ramprogram för migration under perioden 2008–2013. Inom programmet fanns Flyktingfonden och Återvändandefonden.

Både Europeiska flyktingfonden och Europeiska återvändandefonden ingick i ramprogrammet "Solidaritet och hantering av migrationsströmmar" (SOLID). I ramprogrammet ingick även Gränsfonden och Integrationsfonden.

Funktionen för fonderna på Migrationsverket förvaltar Flyktingfonden och Återvändandefonden. Rikskriminalpolisen förvaltar Gränsfonden medan Svenska ESF-rådet ansvarar för Integrationsfonden.

Idag finns Asyl-, migrations- och integrationsfonden som är en sammanslagning av Flyktingfonden, Återvändandefonden och Integrationsfonden. 

Läs mer om Europeiska flyktingfonden

Läs mer om Europeiska återvändandefonden

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-19