Logotyp för AMIF

Projekt som beviljats stöd från AMIF

Asyl-, migrations- och integrationsfonden medfinansierar projekt med tredjelandsmedborgare som målgrupp. Närmare 80 projekt runt om i landet har beviljats medfinansiering från fonden under programperioden 2014-2020.

Samtliga projekt i programperioden 2014-2020 har slutrapporterats och avslutats.

Du kan läsa mer om alla projekt. Du hittar dem uppdelade på AMIF:s tre huvudområden: asyl, integration och migration samt återvändande.  

AMIF:s stöd ska förbättra mottagningskapaciteten och asylsystemet i Sverige, genom till exempel utveckling av samverkansmodeller mellan olika aktörer, bättre stöd till utsatta grupper, systematisk uppföljning, utvärdering och forskning eller till exempel utveckling av nya metoder och arbetssätt när det gäller hantering av vidarebosättning.

Pågående projekt

  • Inga pågående projekt inom området asyl.

  • Avslu­tade projekt

AMIF:s projektmedel ska bland annat leda till en bättre integration av tredjelandsmedborgare i Sverige. Målet med fonden är också att stödja den lagliga migrationen till Sverige i enlighet med arbetsmarknadens behov samt att vidareutveckla och förbättra förvaltningen hos aktörer i området.

Pågående projekt

  • Inga pågående projekt inom området integration och laglig migration.

  • Avslu­tade projekt

Personer som inte beviljas uppehållstillstånd måste återvända till tredje land. Återvändandet behöver vara hållbart och präglat av humanitet. Finansierade projekt ska bland annat bidra till att öka genomförandet av utvisningsbeslut och utveckla metoder för en hållbar och human politik för återvändande tillsammans med lämplig övervakning.

Pågående projekt

Bevil­jade projekt 2021-2023

Här kan du se en sammanställning över de projekt som beviljats medfinansiering från Asyl-, migrations- och integrationsfonden i olika utlysningar.

Datum

Metod

Specifikt
mål

Projektnamn

Stödmottagare

Beviljad medfinansiering

2023-05-01

Verkställande

1


Migrationsverket


2021-01-04

Verkställande

2

DÖM

Migrationsverket

13 357 313 SEK

2021-01-04

Verkställande

2

SE UM

Migrationsverket

5 090 138 SEK


Bevil­jade projekt 2020


Datum

Metod

Specifikt
mål

Projektnamn

Stödmottagare

Beviljad

medfinansiering

2020-09-15

Öppen utlysning

2

Heltidsplan Uppsala

Uppsala kommun

13 852 361 SEK

2020-09-15

Öppen utlysning

2

Värmland Integrerar (VI)

Karlstad kommun

3 193 298 SEK

2020-09-15

Öppen utlysning

2

Lära för att lära

Kinda kommun

6 651 405 SEK

2020-09-15

Öppen utlysning

2

Tillsammans i Tingsryds kommun

Tingsryds kommun

5 297 294 SEK

2020-09-15

Öppen utlysning

2

Salam Familj

Umeå kommun

4 403 278 SEK

2020-09-15

Öppen utlysning

2

Den subjektiva integrationen 2

Stiftelsen institutet för framtidsstudier

10 983 377 SEK

2020-09-15

Öppen utlysning

2

Ung kraft vägar till arbete

Rädda barnens riksförbund

13 946 039 SEK

2020-09-15

Öppen utlysning

2

Bakgrund till framtiden

Internationella kvinnoföreningen

4 287 165 SEK

2020-09-15

Öppen utlysning

2

Jobbsteget

Nema problema

5 481 980 SEK

2020-09-15

Öppen utlysning

3

Amira

Röda korset

5 440 347 SEK

2020-06-09

Direkt tilldelande

2

Tillsammans bromsar vi smittan

MSB

2 036 650 SEK

2020-06-23

Verkställande

1

KRAFT

Migrationsverket

60 000 000 EUR

Bevil­jade projekt 2019


Datum

Metod

Specifikt mål

Projektnamn

Stödmottagare

Beviljad medfinansiering

2019-12-17

Öppen utlysning

2

Hela vägen in i arbete

Arboga kommun

18 616 118

2019-12-17

Öppen utlysning

2

Vägen mot arbete

Hässleholms kommun

8 369 014

2019-12-17

Öppen utlysning

2

Korta etableringen

Linköpings kommun

6 652 172

2019-12-17

Öppen utlysning

2

Kulturdialog genom tolk

Linnéuniversitetet

7 801 659

2019-12-17

Öppen utlysning

2

Integration Gävleborg 2.0

Länsstyrelsen Gävleborg

3 678 073

2019-12-17

Öppen utlysning

2

Öppenhet och delaktighet

Länsstyrelsen Jönköpings län

738 318

2019-12-17

Öppen utlysning

2

Hubbar för digital kompetens

Länsstyrelsen Örebro län

9 241 144

2019-12-17

Öppen utlysning

2

BIU Online 2.0

Ronneby kommun

30 076 828

2019-12-17

Öppen utlysning

2

Stöd vid familjeåterförening

SOS Barnbyar

10 780 322

2019-12-17

Öppen utlysning

2

Ensamkommande i jobb

Stockholms stadsmission

13 849 015

2019-12-17

Öppen utlysning

2

Kapacitetshöjande samverkan

Svenska kyrkan Västerås stift

2 893 331

2019-12-17

Öppen utlysning

2

I-HUB - Öppna förskolan!

Uppsala kommun

4 875 296

2019-12-17

Öppen utlysning

2

Projekt Yrkesvärd

Västerviks kommun

4 627 310

2019-12-17

Öppen utlysning

2

In Åmål

Åmåls kommun

15 023 666

2019-12-17

Öppen utlysning

2

Hållbar integration i Åre

Åre kommun

10 161 164

2019-12-17

Öppen utlysning

2

Den g(l)ömda resursen

Örebro kommun

7 749 825

2019-12-17

Öppen utlysning

3

ARLO/RDO

Polismyndigheten

20 003 094

2019-12-17

Öppen utlysning

3

Alternativ förvar - under lupp

Svenska röda korset

1 115 301

2019-09-17

Direkt tilldelande

3

Återvändande och återintegration

Delmi

8 184 307

2019-09-11

Verkställande

2

Samlad ingång - Flytta till Sverige

Migrationsverket

24 152 296

2019-06-25

Direkt tilldelande

3

RLO II

Polismyndigheten

12 977 496

2019-01-14

Verkställande

1

PPD

Migrationsverket

15 314 104

2019-01-15

Verkställande

2

Förlängning 2019

Migrationsverket

4 408 006

2019-04-29

Verkställande

2

eDar

Migrationsverket

49 297 352

2019-10-15

Verkställande

2

Exit UK

Migrationsverket

12 986 552

79projekt under programperioden

43 551personer ur målgruppen som har fått stöd

1,3miljarder kronor finansierade vi projekt med 2014–2020

Sidan senast uppdaterad: