Integ­ra­tion Gävle­borg

Projektet Integration Gävleborg 2.0 ska utveckla den regionala samverkan i syfte att långsiktigt underlätta för målgruppen nyanlända att snabbare komma till egen försörjning.

Syftet med projektet är att få stärkt kunskap om strukturella hinder på individ, grupp och samhällsnivå, för att stärka lågutbildade nyanlända att komma närmare egen försörjning. Detta projekt är ett kunskapsprojekt som kan delas in i tre områden:

  • Få ökad kunskap om målgruppens upplevda strukturella hinder genom att genomföra en intervjustudie med målgruppen,
  • Kartlägga och identifiera de strukturella hinder som finns i samhället och inom våra organisationer, samt
  • Utvärdera den regionala samverkan inom partnerskapet Integration Gävleborg utifrån den kunskap som kommer fram i de två andra delområdena samt ge förslag på hur den kan formas och utvecklas långsiktigt.

Bakom detta projekt finns parterna inom partnerskapet Integration Gävleborg - Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Polisen, Högskolan i Gävle, länets tio kommuner samt en representation från civilsamhället.

Projektet löper mellan 2020-03-01 och 2021-12-31 och har medfinansierats med 3 611 291 SEK.

Projektet är avslutat.

Sidan senast uppdaterad: