Logotyp för AMIF

Om Asyl-, migra­tions- och integ­ra­tions­fonden (AMIF)

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) ska bidra till att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten och som inom ramen för den reglerade invandringen underlättar rörlighet.

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) är en sammanslagning av de tre tidigare fonderna Europeiska flyktingfonden, Europeiska integrationsfonden och Europeiska återvändandefonden (SOLID). Programperioden för AMIF löper åren 2014–2020. Målgruppen är tredjelandsmedborgare, personer som är medborgare i ett land utanför EU:s medlemsstater.

I Sverige ska Asyl-, migrations- och integrationsfonden, genom det nationella program­met, bidra till att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik. Denna politik ska värna asylrätten och inom ramen för den reglerade invandringen underlätta rörlighet över gränser, främja behovsstyrd arbetskraftsinvandring och ta tillvara migrationens utvecklingseffekter.

Sveriges nationella program för AMIF Pdf, 222 kB, öppnas i nytt fönster.

Sverige vill förbättra hela migrationsprocessen och har inom ramen för det arbetet valt att prioritera insatser och medfinansiera projekt inom tre huvudområden:

Att vara delaktig i Sveriges utveckling av migrationsprocessen och bidra i arbetet med att Sverige tar  hand om alla människors kunskaper och erfarenheter är viktiga anledningar till att söka medel från AMIF. Organisationer kan ansöka om projektstöd under öppna utlysningsperioder. När och vilka som kan söka tydliggörs i utlysningsvillkoren i samband med att en utlysning offentliggörs på www.migrationsverket.se/amif.

Asyl-, migra­tions- och integ­ra­tions­fonden ur EU perspektiv

EU-kommissionen Asyl-, migrations- och integrationsfondens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: