Logotyp för AMIF

Partnerskap kopplade till AMIF

I arbetet med att utforma och genomföra det nationella programmet ska ett partnerskap inrättas. Sverige har valt att utforma ett partnerskap med två nivåer; en Övervakningskommitté och en Expertgrupp.

Partnerskapets huvudsakliga uppgift är att löpande följa utvecklingen och genomförandet av det nationella programmet för Asyl-, migrations- och integrationsfonden. Partnerskapet ska också bidra i arbetet med att sprida och utvärdera programmets resultat.

Över­vak­nings­kom­mittén

Övervakningskommittén har en övergripande och strategisk roll och säkerställer bland annat att de olika EU-fonderna kompletterar varandra. Kommittén agerar rådgivande i genomförandet av programmet och tar del av rapporter och utvärderingar. Övervakningskommittén deltar inte i urvalsprocessen av projektansökningar.

Expert­gruppen

Expertgruppen för Europeiska asyl-, migrations-och integrationsfonden (AMIF) består av sakkunniga från områden som är relevanta för AMIF. Experterna deltar i urvalsprocessen av projekt med sin sakkunskap inom aktuellt verksamhetsområde. Deras utlåtanden är rådgivande.

Följande organisationer har utsett representanter till expertgruppen för AMIF under programperioden 2014-2020.

 • Amnesty Sverige
 • Arbetsförmedlingen, Ledningsstaben
 • ESF-rådet, Norra Mellansverige
 • ESF-rådet, Programenheten
 • Försäkringskassan, Analys och prognos
 • Länsstyrelsen Östergötland
 • Länsstyrelsen Jönköping
 • Länsstyrelsen Gävleborg
 • Länsstyrelsen Västra Götaland
 • Migrationsverket kvalitetsavdelningen, huvudprocess Att återvända
 • Polismyndigheten, NOA, Gränspolissektionen
 • Socialstyrelsen
 • Sveriges Kommuner och Regioner
 • Sveriges Kommuner och Regioner, Avdelningen för utbildning och arbetsmarknad
 • Delmi

Sidan senast uppdaterad: