Logotyp för AMIF

Författ­ningar och förord­ningar som reglerar fonden

Olika styrdokument såsom författningar, förordningar och föreskrifter reglerar hur fonden ska användas, fondförvaltningens arbete och det nationella programmets genomförande i Sverige.  

Nedan EU-förordningar kan vara bra för den som funderar på att söka projektmedel att läsa igenom och sätta sig in i. Det är emellertid Sveriges nationella program Pdf, 222 kB, öppnas i nytt fönster., som bygger på EU-förordningarna, som styr hur fondens medel får användas i Sverige. Det finns skrivningar i EU-förordningarna som Sverige valt att inte tillämpa.

Rådets förordning nummer 514 2014 Pdf, 994.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Rådets förordning nummer 514 2014 på engelska Pdf, 978.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Rådets förordning nummer 516 2014 Pdf, 893.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Rådets förordning nummer 516 2014 på engelska Pdf, 880.4 kB, öppnas i nytt fönster.

I förordning (2014:1538) kan du läsa mer om förvaltningen av Asyl-, migrations- och integrationsfonden i Sverige.
Förordning (2014:1538) om förvaltning av asyl-, migrations- och integrationsfonden Pdf, 127.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Migrationsverkets föreskrifter om förvaltning av Asyl-, migrations- och integrationsfonden

Samarbeten inom ramen för fonden ska baseras på de europeiska gemensamma principerna för integration.
En gemensam agenda för integration – En ram för integration av tredjelandsmedborgare inom Europeiska unionen Pdf, 210.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: