Migrationsverkets föreskrifter om förvaltning av asyl-, migrations- och integrationsfonden

Utkom från trycket den 2 december 2019.

Dessa föreskrifter träder i kraft två veckor efter den dag de utkom från trycket. Samtidigt upphör föreskrifterna (MIGRFS 2017:10) om förvaltning av asyl-, migrations- och integrationsfonden att gälla.

Sidan senast uppdaterad: